Práce a nastavení kompaktoru na poli

Důvodem, proč využívat kompaktory na poli, je kvalitní příprava seťového lůžka pro osiva. Předseťové kompaktory by měly provést kvalitní přípravu seťového lůžka po jednom přejezdu. Před zahájením práce s kompaktorem je vždy nutné správně nastavit všechny pracovní sekce. O nastavení, výhodách a úskalích práce s kompaktory se dočtete v tomto článku.

Předseťová příprava půdy kompaktorem

Stroj přesně zpracuje půdu do požadovaných hloubek k uložení osiva. Přispívá k odplevelování půdy zničením vzcházejících plevelů. V případě potřeby zapraví do půdy hnojiva.

Kompaktory společnosti BEDNAR mají až sedm pracovních sekcí. Ty pomáhají k dosažení požadované kvality práce při přípravě seťového lůžka.

Před konfigurací stroje je důležité se zamyslet nad podmínkami, ve kterých bude stroj pracovat. Následně se podle této úvahy zvolí nejvhodnější výbava pro konkrétní podmínky. Bohužel je pravda, že neexistuje žádný deklarující manuál, která výbava je nejvhodnější pro dané podmínky. Nicméně jsou zde doporučení, od kterých se lze odrazit a s jejich pomocí zvolit velmi dobrou přípravu předseťového kompaktoru.

SWIFTER SE 10000

SWIFTER SE 10000

SWIFTER SM 18000

SWIFTER SM 18000


Ideální kompaktor připraví seťové lůžko při jednom přejezdu. Více přejezdů způsobuje nežádoucí utužení půdy. To může být jeden z faktorů, který ovlivňuje výnos plodin v nadcházejícím hospodářském roce. Jedním přejezdem dosáhneme značné úspory paliv a nákladů na opotřebitelné díly (radličky, aj.).

Nastavení kompaktorů pro práci

Po příjezdu na pole a rozložení stroje z transportní do pracovní polohy nastavíme pracovní sekce kompaktoru. Na toto seřízení neexistují žádné podrobné manuály. Hned na první pokus nelze stroj nastavit na výbornou. První nastavení se provede podle vlastních ideální představ. Po několika metrech stroj sám napoví, co je špatně a musí se upravit.

Obecně by u stroje nemělo docházet k extrémnímu ucpávání a vytahování velkého množství vlhkých hrud na povrch. Jak bylo zmíněno výše, je dobré zabránit nežádoucímu utužení půdy za koly traktoru. Z toho důvodu jsou stroje vybaveny kypřiči stop za koly traktoru. Případně za koly samotného kompaktoru. Tyto kypřiče je také nutné seřídit, aby plnily požadovanou práci.

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 F

SWIFTER SO 6000 L

SWIFTER SO 6000 L


Po nastavení pracovní hloubky radličkové sekce a kypřičů stop se pokračuje nastavením předního smyku. Následně nastavením drtícího smyku a smyku za pracovní sekcí radliček. Nakonec se podle vybavení stroje nastaví zadní smyk nebo finish váleček. Tyto dvě pracovní sekce udělají finální urovnání pozemku a jejich nastavení spočívá ve volbě přítlaku.

Team BEDNAR FMT