Zpět na novinky

07.
Duben
2015

SWIFTER SE 12000 při předseťové přípravě v podniku EKOPROGRES, s.r.o.

V podniku EKOPROGRES, s.r.o. se sídlem v Třebovli na Kolínsku zakoupili v loňském roce kompaktor Swifter SE 12000, který dodala firma STROM PRAHA a.s. prostřednictvím střediska Habry. Aktuálně se tento dvanáctimetrový stroj v agregaci s pásovým traktorem John Deere 9630T zapojuje do jarní přípravy půdy před setím a za sebou má zhruba okolo 600 hektarů.

Kompaktní transportní rozměry usnadnily přepravu

Podnik Ekoprogres, s.r.o. obhospodařuje okolo 2 200 hektarů půdy v okolí Kolína, Kutné Hory i Prahy-Východ. V rámci rostlinné výroby se zde pěstují především obilniny, řepka a kukuřice. Minulý rok vedení podniku rozhodlo o koupi předseťového kompaktoru za pásový traktor John Deere 9630T a volba padla na SWIFTER SE se záběrem 12 metrů. Zpočátku se uvažovalo ještě o větším záběru, ale přepravní rozměry u modelů SM (14, 16 a 18 m) by na velmi úzkých silničkách, které v oblasti převažují, mohly být problematické. Modely s označením SE mají konstrukci skládání stroje směrem dopředu a přepravní rozměry jsou vhodné i do takto členitého terénu.

V okolí Třebovle převažují úzké silnice se spoustou zatáček, ale díky systému skládání u modelu SE 12000 jsou přejezdy bezproblémové.

Kompaktor jezdí v agregaci s pásovým traktorem John Deere 9630T.


Příprava seťového lůžka jedním přejezdem

Stroj dodalo středisko Strom Praha – Habry již na konci roku 2014, ale do pole vjel až letos a to v rámci jarní předseťové přípravy půdy. Nyní má za sebou již 600 hektarů a dle slov obsluhy pana Jaroslava Nováka pracuje velice dobře a bezproblémově. V době naší návštěvy pracoval SWIFTER na poli, které bylo po sklizni podmítnuto diskovým podmítačem a poté zpracováno radličkovým kypřičem. Jediný přejezd SWIFTER a stačil k tomu, aby byla půda připravena k setí. Pan Novák je s prací kompaktoru velice spokojený: ,,Je to paráda, nemá to chybu.“ Dodává, že se stroj vůbec neucpává a jezdí s ním i 15 km/h.

Pan Jaroslav Novák, který se soupravou jezdí, je s prací kompaktoru velice spokojený.

Během jediného přejezdu je půda připravená k setí i při využití v rámci minimalizačního zpracování půdy, který v podniku Ekoprogres využívají.


Další stroje BEDNAR

Koncem roku 2014 zakoupili v podniku EKOPROGRES, s.r.o. ještě další stroj ze stáje Bednar FMT a to diskový podmítač ALTAS AO 6000, který bude předmětem jedné z dalších reportáží z našeho regionu. Tímto děkujeme za projevenou důvěru a přejeme spoustu úspěšně zpracovaných hektarů se stroji BEDNAR.

S kompaktorem lze jezdit i vyšší rychlostí bez vlivu na kvalitu zpracování.

Swifter SE 12000 je vybaven předním páskovým smykem Crushbar, dvěma řadami šípových radliček, crosskill válci 350 mm a finish válečky.


Video:

Bc. Iva Havlová
Marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ