FERTI-BOX FB Торовнасяне и семена

FERTI-BOX-FB_mobile_1
  • Пневматичен транспорт на материала (тор / семена) от дозатора към почвата.

  • 2 електрически захранвани дозатора от неръждаема стомана, които позволяват промяна на размера на дозата в зависимост от агрономическите изисквания.

  • 2 вида тор (семена) може да се дозира или 100% от обема може да се използва за един вид тор (семена).

  • Контролирано дозиране чрез използване на ISOBUS системата.

FERTI-BOX FB е конструиран и предназначен за внасяне на тор директно в почвата.

Ferti-Box се прикача към трактора чрез 3-точково скачващо устройство от III и IV категория.

Бункерът е оборудван със разделителна рамка, към която се прикача една от машините за обработка на почвата (Terraland TO, Terraland DO, Fenix FO).

Торта (семената) се транспортира от бункера до работните органи по пневматичен път.

В края може да бъде регулирана дълбочината на внасяне в зависимост от изискванията и препоръките на агронома.

ТИП НА МАШИНАТА

навесно устройство за торовнасяне

РАБОТНИ ОРГАНИдвуканмерен бункер, 2 дозатора, 2 разпределителни глави
ИЗПОЛЗВАНЕвнасяне на тор преди поникване и по време на вегетация
ОПЕРАЦИИподхранване на почвения профил (торовнасяне със съхранение) с гранулирани изкуствени торове, може да се използва и за сеитба
Променлива преграда за дозиране на два вида тор в съотношение 60:40. НОВО

Променлива преграда за дозиране на два вида тор в съотношение 60:40. НОВО

Допълнителни машини могат да се прикачат с помощта на здрав теглич.

Допълнителни машини могат да се прикачат с помощта на здрав теглич.

Насочени регулируеми торови маркучи и тръби.

Насочени регулируеми торови маркучи и тръби.

ОБЕМ НА БУНКЕРАл3000
БРОЙ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИбр2
ОБЩО ТЕГЛО*кг1090 -1260

*зависи от окомплектовката на машината

TERRALAND TN

OСНОВА

ДОЗАТОРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ДОЗАТОРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

СТЪПАЛА И ПЛАТФОРМА

СТЪПАЛА И ПЛАТФОРМА

ПО ИЗБОР

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

––––––

ГЛАВЕН ТЕРМИНАЛ

TERMINAL BASIC

CCI 200 TERMINAL

TERMINAL CCI 200

Ferti-Box_Kalna

„Продуктите на Беднар перфектно отговарят на нашата технология за обработка на почвата. Нашата компания притежава 11 000 ха в радиус от 50 км. Затова трябва да имаме достатъчно машини. Тази година започваме с дълбоко торене с FERTI‑BOX FB 3000, TERRALAND TO 6000 и PT 6000.”

Robert Zhorela, главен техник механизация | Donau Farm | Kalná nad Hronom (Словакия)
11 000 xa | FERTI‑BOX FB 3000

СНИМКИ / MEDIA

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!