STRIEGEL-PRO PE брана за слама

STRIEGEL-PRO-PE_mobile_1
  • Перфектно копиране на повърхността благодарение на самостоятелното разположение на работните секции в паралелограмната връзка.

  • Режещи дискове за разрушаване на стъблата и остатъците от стърнища или хидравличен изравнител – Crushbar за пролетна подготовка.

  • Самостоятелни работни ъгли на първата секция (4 реда зъбци) и втората секция (2 реда зъбци).

  • 6 реда зъбци с голямо припокриване, което гарантира добра интеграция на материала.

  • Управление на растителните остатъци след жътва, пролетна подготовка при тежки и влажни почви.

Серията STRIEGEL-PRO PE е 6-редова брана за слама, оборудвана с две независими и хидравлично контролирани работни секции от зъбци.

Първата секция включва четири реда зъбци, които разрушават горния слой на почвата на дълбочина 2–4 см.

Втората секция включва два реда зъбци за крайна обработка на повърхността.

В допълнение, машината може да бъде оборудвана с режещи дискове за лятна обработка на растителните остатъци в стърнища. За пролетната подготовка машината може да бъде оборудвана с преден, хидравлично контролиран изравнител – Crushbar за изравняване на горния почвен слой. Греблата на изравнителната греда могат да се монтират на дисковете и обратно.

ТИП НА МАШИНАТАБрана за слама
РАБОТНИ ОРГАНИпреден хидравлично контролиран изравнител или режещи ботуши (диаметър 406 мм),
4 реда зъбци (дебелина на зъба 16 мм) с независимо хидравлично контролиране и собствен работен ъгъл + 2 реда зъбци с независим контрол и собствен работен ъгъл
ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИдисковете/лопатките са защитени посредством пружинни елементи, зъбите/грапите са защитени с пружини
ИЗПОЛЗВАНЕпролетна подготовка на почвата, управление на растителните остатъци, контрол на растежа на плевелите в стърнища, контрол на лаврите, ревитализиране на пасищата
ОПЕРАЦИИизравняване и разрохкване на горния почвен слой през пролетта, равномерно интегриране на растителните остатъци в стърнищата (управление на растителните остатъци), контролиране растежа на плевелите, ревитализиране на пасищата през пролетта
Преден хидравлично регулируем подравнител Crushbar за подравняване на терена.

Преден хидравлично контролиран изравнител Crushbar за изравняване на земята през пролетта.

Предни режещи дискове за отрязване на растителните стъбла и за първоначално смесване с почвата.

Предни режещи дискове за отрязване на растителните стъбла и за първоначално смесване с почвата.

Хидравлично контролирани секции от четири реда зъбци, независим хидравличен контрол + два реда независимо контролирани.

Хидравлично контролирани секции от четири реда зъбци, независим хидравличен контрол + два реда независимо контролирани.

STRIEGEL-PRO PEPE 12000
РАБОТНА ШИРИНАм12
ТРАНСПОРТНА ШИРИНАм3
ТРАНСПОРТНАЯ ДЪЛЖИНАм8.7
РАБОТНА ДЪЛБОЧИНА* 0 – 4
БРОЙ ДИСКОВЕбр36
БРОЙ РЕДОВЕТЕ НА ПРЪТОВЕТЕбр6
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗЪБЦИТЕ5
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МОЩНОСТ*кc 230 – 350
ОБЩО ТЕГЛО**кг 6000 – 7450

*в зависимост от почвените условия **зависи от окомплектовката на машината

STRIEGEL-PRO PE

ЗАХВАЩАНЕ

Теглително око

ТЕГЛИТЕЛНО ОКО

40 мм • 51 мм • 55 мм • 62 мм • 71 мм • 73 мм

ПО ИЗБОР

Аератори

ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ЪГЪЛ

CRUSHBAR

CRUSHBAR

РЕЖЕЩИ БОТУШИ

Хидравлично регулиране на работния ъгъл

ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ЪГЪЛ

LONG LIFE ZAVLAČOVAČ

LONG LIFE ЗЪБНА БРАНА

PE_12000

„След сравняване на цялостното предлагане на брани за слама на пазара, бяхме впечатлени от здравината и техническите ха­рактеристики на рамката на машината STRIEGEL-PRO PE 12000. Машината ни позволява да работим с висока скорост, да раз­пределяме всякакви остатъци от културите по цялата ширина на машината и да смесваме всички оронени семена с почвата. Повтарящите се преминавания с STRIEGEL-PRO 12000 спомагат за намаляване употребата на пестициди в нашия регион.“

GIEE de Morancourt | Morancourt (Франция)
1 000 ха | STRIEGEL‑PRO PE 12000

ГАЛЕРИЯ / МЕДИЯ

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!