STRIEGEL-PRO PE Halmstrigler

STRIEGEL-PRO-PE_mobile_1
  • Følger terrænet perfekt, da sektionerne er ophængt i hver sit parallelogram.

  • Frontmonterede diske til kørsel i stub. Hydraulisk lamelplanke – Crushbartil kørsel i foråret.

  • Uafhængige angrebsvinkel på de 4 forreste rækker og de 2 bagerste rækker.

  • 6 rækker tænder med tæt tandafstand sikre en god indarbejdning af plantemateriale.

  • Fordeling af planterester efter høst, forårstilberedning af tung fugtig jord.

STRIEGEL-PRO PE-serien er 6-rækket halm harver udstyret med to uafhængigt, hydraulisk styrede, tandafsnit.

Det første afsnit indeholder fire rækker tænder, der bearbejder det øverste jordlag på 2–4 cm. Det andet afsnit indeholder to rækker tænder der harver helt i overfladen.

Desuden kan maskinen udstyres med skiveskær til efterårsbearbejdning i stub efter høst.

Til forårsbrug kan harve udstyres med en hydraulisk – Crushbar til jævning at overfladen. Lamellerne i Crushbar kan skiftet til skiveskær og modsat.

MASKINE TYPEhalmstrigle
HARVENS KOMPONENTERfrontmonteret hydraulisk lamelplanke – Crushbar eller skiveskær (ø 406 mm), 4 rækker tænder (ø 16 mm) med uafhængig hydraulisk tandvinkel samt uafhængig justering af de sidste to rækkers vinkel
STENSIKRINGskær/lameller er beskyttet med en kraftig bladfjeder, tænderne er affjedret
ANVENDELSElet forårsharvning af vinterpløjet jord, falsk såbed, udjævning af snittet halm i høst, sneglebekæmpelse
FUNKTIONjævner og løsner topjorden i foråret, ensarter halm, stubrester og spildfrø, ukrudtsbekæmpelse, beluftning af græsmarker , snitning af afgrøden
Hydraulisk justerbar lammelplanke I fronten.

Frontmonteret hydraulisk lamelplanke, Crushbar, anvendes til forårsbrug.

Frontmonteret skiveskær til gennemskæring af planterester og optimeret mix.

Frontmonteret skiveskær til gennemskæring af planterester og optimeret mix.

Hydraulisk sektionskontrol af fire tandrækker, uafhængig indstilling af de sidste to rækker.

Hydraulisk sektionskontrol af fire tandrækker, uafhængig indstilling af de sidste to rækker.

STRIEGEL-PRO PEPE 12000
ARBEJDSBREDDEm12
TRANSPORTBREDDEm3
TRANSPORTLÆNGDEm8.7
ARBEJDSDYBDE*cm 0 – 4
TAND AFSTANDstk36
ANTAL BULLERstk6
ANTAL SKÆRcm5
EFFEKTBEHOV*HK 230 – 350
TOTAL VÆGT**kg 6000 – 7450

*afhænger af jordtype og terræn **afhængig af maskinens udstyr

STRIEGEL-PRO PE

TRÆK

Trækøje

TRÆKØJE

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

TILVALG

Sporløsnere

HYDR. JUSTERING AF ARBEJDSVINKEL

4 rækker tænder, hydr. justering af arbejdsvinkel + 2 rækker mekaninsk justeret vinkel

CRUSHBAR

CRUSHBAR

4 rækker tænder, hydr. justering af arbejdsvinkel + 2 rækker mekaninsk justeret vinkel

TÆNDER

Hydr. justering af arbejdsvinkel

HYDR. JUSTERING AF ARBEJDSVINKEL

4 rækker tænder, hydr. justering af arbejdsvinkel + 2 rækker mekaninsk justeret vinkel

LONG LIFE ZAVLAČOVAČ

LONG LIFE TAND EFTERHARVE

Galleri / Medier

Kontakt formular

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !