SWIFTERDISC XN Дисков култиватор

SWIFTERDISC_XN
 • Висококачествена, бърза и евтина обработка на стърнища на дълбочина до 12 см.

 • Без поддръжка на лагерите на дисковете през целия живот на машината.

 • Високи работни скорости до 15 км/ч дължащи се на персонализирания дизайн.

 • Без поддръжка на дисковите лагери със запълващ материал през целия живот на машината.

 • Alfa сеялката дава възможност за сеитба на култури за слята повърхност.

 • А-дисковете (агресивни) дават възможност за по-добро срязване и миксиране.

SWIFTERDISC XN е навесен дисков култиватор, скъсен модел, с индивидуално окачване на дисковете с гумени сегменти, готови за бърза, евтина и качествена обработка на стърнищата.

SwifterDisc XN може също да се използва за подготовка на семенното легло, намаля- вайки до минимум нуждата от конвенционални системи за обработка на почвата.

Всяка стойка е окомплектована с два диска (двойно дискова система). Машината се агрегира с трактор чрез 3-точкова връзка категория II./III.

ТИП НА МАШИНАТАнавесен дисков култиватор, скъсен вариант
РАБОТНИ ОРГАНИ2 реда назъбени дискове 520х5 мм (назъбени дискове с постоянна геометрия или уникално профилирани А-дискове),
заден ролер (тръбен, със стоманен пръстен, пружинен, roadpacker, V-ring, U-ring, двоен)
ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИвсяка стойка не изисква поддръжка на гумените сегменти
ИЗПОЛЗВАНЕбърза и евтина обработка на стърнища, предсеитбена подготовка
ОПЕРАЦИИразрохкване на повърхностния почвен слой, отрязване и равномерно смесване на растителните остатъци, разруша ване на капилярността, изравняване и компактиране
Intenso mezclado superficial del suelo seguido por la compactación / trituración mediante los rodillos.

Интензивно повърхностно разбъркване на почвата, последвано от компактиране.

Използване на машината за бърза обработка веднага след жътва и предсеитбена подготовка.

Използване на машината за бърза обработка веднага след жътва и предсеитбена подготовка.

Distribución uniforme del reastrojo con gran productividad diaria.

Равномерно разстилане на растителните остатъци, висока производителност.

АГРОНОМИЧЕСКИ ПРИДИМСТВА НА МАШИНАТА

 • С обработката на стърнището непосредствено след жътва ще се възползвате от предимството на остатъчна влага в почвата.

 • Бързата подметка е основа за управляван процес за поникване на остатъци от житните и плевелите след жътва.

 • Плиткото обработване означава повишено количество на хумуса в горния слой на почвата. Почвата е по-пропусклива (никаква почвена кора).

 • Висок дробителен ефект създаден от високата скорост на машината, в резултат на което периферната скорост на упълтняващите ролери също е по-висока. Нивата е без буци и подравнена.

 • Затварянето и уплътняването на обработената повърхност осигурява равномерно поникване на изронено зърно и плевели.

 • Спазване на агротехническите срокове благодарение на високата производителност и покритие на машината.

 • Универсални инструменти за подметка, подготовка на почвата и сеитба на междинни култури с Алфа дрил.

SWIFTERDISC XN
SWIFTERDISC XN + ALFA

Универсални инструменти за подметка, подготовка на почвата и сеитба на междинни култури с Алфа дрил.

ПРЕДИМСТВА ВОДЕЩИ ДО СПЕСТЯВАНИЯ

 • Качествено обработване само с едно минаване – едно минаване вместо няколко, качествено нарязване, разбъркване и заравяне на растителния материал, предимно благодарение на профилираните агресивни дискове А-диск.

 • Високи работни скорости – означава намаляване на разходите и времето прекарвано на полето. Високите скорости са възможни благодарение на голямата стабилност на машината.

 • Висока производителност на голяма площ – SwifterDisc е лек дисков култиватор за подмятане, който е вазможно да се агрегира към трактори с по-ниска мощност, при което работният захват и работната скорост гарантират необикновена производителност.

 • Ниски разходи за поддръжка – компонентите имат по-дълъг живот.

SWIFTERDISC СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА

 • Плитко и бързо подмятане на стърнище за предизвикване на поникване на изронени зърна, плевели и прекъсване на капиляритета.

 • Поддържане на влажността в почвата чрез обратно уплътняване на повърхността със задния ролер веднага след жътва.

 • Предсеитбена подготовка, а то включително подравняване на груба бразда.

 • Заравяне на растителен материал, като напр. междинни култури (синап и пр.).

 • За сеитба на междинни култури и треви с помощта на Алфа дрил.

UKÁZKA-PRÁCE-PO-OBILOVINĚ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА СТЪРНИЩЕ ОТ ПШЕНИЦА

машина SWIFTERDISC XE 10000
дълбочина на култивацията:  7 см
брой преминавания: 1
работна скорост:  18 км/ч
разход на гориво:  6,5 л/ха

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТА В ГРУБА БРАЗДА

машина: SWIFTERDISC XO 6000 F
дълбочина на култивацията:  12 см
брой преминавания: 1
работна скорост:  10 км/ч
разход на гориво: 9 л/ха
UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА РАБОТАТА

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

А-ДИСКОВЕТЕ: НОВ ПРИНОС ЗА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА

Диск със специална форма с диаметър 520 мм и дебелина 5 мм с изразително по-голям режещ и разбъркващ ефект спрямо класическите режещи дискове. А-дисковете разполагат с много остриета за лесно заравяне на по-голямо количество растителни
остатъци. Профилираната форма позволява също поемането на по-голямо количество почва, отколкото със стандартно нарязаните дискове. Всяко профилирано изпъкване от диска взема почва и я изнася в посока към растителния мулч, където се стига до разбъркване. Резултатът е отличен.

ДВОЙНИТЕ ДИСКОВЕ TWIN-DISC ОСИГУРЯВАТ ПО-ДОБРА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Дисковете работят в чифт върху една стойка. Благодарение на това решение разстоянията между отделните стойки са по-големи (50 см). Това осигурява поголяма проходимост на материала през машината. Машината може да работи непрекъснато, дори когато след комбайна са останали по-големи купчинки слама. SwifterDisc ги нарязва, разстила, разбърква с почвата и ги заравя.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

ЗАЩО ДА СЕ КУЛТИВИРА ВЕДНАГА СЛЕД ЖЪТВА

Предпоставките за успех при отглежданите култури се основават още при прибирането на предходната култура. С обработване на
стърнището непосредствено след жътвата използвате влагата на почвата, която е била предпазвана от слънцето благодарение
на стъблата на културите. С бързото подмятане се обезпечава сигурно и равномерно поникване на изронени зърна и плевели.

Именно тогава, когато между жътвата и сеитбата има кратък период от време или при критичните сеитбообръщения, това е основна предпоставка за успех. Независимо дали използвате методс минимална или конвенционална обработка.

SWIFTERDISC XN

Стабилна обработка, заравнена нива

Заравняването при подмятане трябва да бъде както хоризонтално спрямо посоката на движение, така и в посоката на движение. За постигане на заравнен блок без буци машината трябва да работи спокойно и стабилно.

Всяко нежелано движение на машината предизвиквано напр. от люлеене образува неравна повържност на нивата. Подмятането извършвайте със стабилни машини SwifterDisc с добре разположен център на тежестта.

OK
NOK
SWIFTERDISC XNXN 3000 XN 3500 XN 4000 XN 4000 R XN 5000
РАБОТНА ШИРИНАм33.5 445
ТРАНСПОРТНА ШИРИНАм33.5 343
ТРАНСПОРТНАЯ ДЪЛЖИНАм33333.3
РАБОТНА ДЪЛБОЧИНА*2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12
БРОЙ НА ДИСКОВЕТЕбр22/24** 28 3230 40
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МОЩНОСТ*кc85 – 115 110 – 130 130 – 150 130 – 150 150 – 180
ОБЩО ТЕГЛО**кг1650 – 2050 1800 – 2200 2390 – 3240 2035 – 2430 3000 – 3900

*в зависимост от почвените условия **зависи от окомплектовката на машината

Technical data_XN_BG

РАБОТНИ ОРГАНИ

ZUBATÉ DISKY

НАЗЪБЕНИ ДИСКОВЕ

• 520 × 5 мм

A-Disky (Agressive)

А-ДИСКОВЕ (АГРЕСИВНИ)

• 520 × 5 мм

РОЛЕРИ

Prutový pěch

ТРЪБЕН РОЛЕР

• тегло: 110кг / м
• диаметър: 635 мм

Dvouválce

ДВОЕН РОЛЕР

• тегло 238 кг / м
• диаметър: 370/470 mm

V-ring pěch

РОЛЕР С V-ПРЪСТЕН

• тегло: 176 кг / м
• диаметър: 630 мм

Pneumatikový pěch

РОЛЕР СЪС СТОМАНЕН ПРЪСТЕН

• тегло: 177 кг / м
• диаметър: 525 mm

РОЛЕР С U-ПРЪСТЕН

РОЛЕР С U-ПРЪСТЕН

• тегло: 155 кг / м
• диаметър: 500 mm

ЗАХВАЩАНЕ

3-ТОЧКОВО СВЪРЗВАНЕ

3-ТОЧКОВО СВЪРЗВАНЕ

ПО ИЗБОР

СТРАНИЧЕН ДИСК & СТРАНИЧНА ПРЕГРАДА С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА

СТРАНИЧНИ ПРЕГРАДИ НА СЕКЦИЯТА

ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЕГЛО

ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЕГЛО

• 200 кг
• 400кг

Sada přihnojování

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

ИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

Началото на прибирането на реколтата е и времето за обработка на стърнища и следователно на SWIFTERDISC. Обработката на…
Началото на прибирането на реколтата е и времето за обработка на стърнища и следователно на SWIFTERDISC. Обработката на…

Снимки / Media

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!