EFECTA CE Сеялка

Efecta_CE_mobile_1
  • 2 пластмасови бункера под налягане с капацитет 6000 литра (3800:2200)

  • 4 дозиращи системи и 4 дистрибуторни глави

  • Почвено култивиране преди сеитба благодарение на Profi колтерите или на предна подравняваща дъска Crushbar. допълнително междуредово торене, благодарение на Ferti колтерите.

  • Двойнодискови изсяващи колтери. Висококачествена сеитба в сухи почви, благодарение на големия натиск на сеитбените ботуши.

  • Прецизно полагана не семената на еднаква дълбочина по цялата работна ширина на машината благодарение на системата за паралелограмно окачване на странични рамки на машината.

  • Опционално междуредово разстояние 12.5 или 16.7 см в зависимост от условията на влажност и вида на културата

  • ISOBUS – опростено управление

EFECTA CE е широка и високоефективна сеялка с възможност за почвена обработка (Profi колтери, Crushbar, сеитба директно в стърнища посредством Turbo колтери), предназначена за бързо засяване. Сеялката EFECTA CE може да сее с работна скорост до 20 км/ч, с работна ширина от 12 метра и въпреки това имаща ниски изисквания по отношение на мощността на трактора. Машината достига до изключително високите до 200 ха на ден.

Благодарение на PSP системата (Прецизно Семенно Полагане), дисковите изсяващи ботуши полагат семената на еднаква сеитбена дълбочина по цялата работна ширина на машината и те перфектно следват теренният профил, както по дължина, така и по ширина. Освен това машината може да има окачване на страничните рамки на паралелограм. Тази система за сеитба е отлична.

Машината има технически параметри, които съответстват на изискванията за работа на машината  в Европейския съюз.

ВИД МАШИНАПрикачна сеялка със предсеитбена подготовка, допълнително торовнасяе и дискови изсяващи ботуши
РАБОТНИ ЧАСТИДвойно-поставени Profi колтери (400 х 4 мм) или предна изравнителна дъска CRUSHBAR, Turbo колтери или Ferti колтери. Двойно-дискови изсяващи колтери монтирани на паралелограм (PSP система)
ЗАЩИТАиндивидуална
ПРИЛОЖЕНИЕсеитба на различни видове култури по традиционна обработка на почвата или в минимални системи за обработка на почвата. Опционално – допълнително оборудване с Alfa Drill 800 за сеитба на междуредови култури.
ДЕЙСТВИЕразрохкване на горният почвен слой за създаване на оптимална начална среда за семената, прецизно засяване на избраната работна дълбочина с двойно-дискови ботуши (PSP система).Възможност за прилагане на семена заедно с тор или отделно – торене в междуредието (Ferti колтери).
Soil cultivation using Profi coulters (400 x 4mm). Opening soil without sticking and clod formation.

Soil cultivation using Profi coulters (400 x 4mm). Opening soil without sticking and clod formation.

Сеитба в некултивирана почва посредством Turbo колтери. Turbo колтерите работят в същата линия на изсяващите ботуши.

Сеитба в некултивирана почва посредством Turbo колтери. Turbo колтерите работят в същата линия на изсяващите ботуши.

Опция за допълнително торене в междуредовото пространство посредством Ferti колтери.

Опция за допълнително торене в междуредовото пространство посредством Ferti колтери.

EFECTA CE12000
РАБОТНА ШИРИНАм12
ТРАНСПОРТНА ШИРИНАм3
ТРАНСПОРТНА ДЪЛЖИНАм7,8
МЕЖДУРЕДОВО РАЗСТОЯНИЕ12.5/16.7
БРОИ НА ИЗСЯВАЩИТЕ ОРГАНИ 12.5/16.7бр96+2/72+2
БРОЙ НА КОЛТЕРИТЕ ЯВ.5/16.7бр96/72
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛТЕРИТЕ 12.5 / 16.712.5/16.7
БРОЙ НА FERTI КОЛТЕРИТЕ 12.5/16.7бр48/24
ОБЕМ НА БУНКЕРАл6000
ВИСОЧИНА НА ЗАРЕЖДАНЕ300
ОБЩО ТЕГЛО **кг13200
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МОЩНОСТ *кc300 – 450

*depends on soil conditions ** depends on the equipment

EFECTA_CE_BG

РАБОТНИ ОРГАНИ

TURBO COULTERY

TURBO COULTER

PROFI COULTERY

PROFI COULTER

FERTI COULTERY

FERTI COULTER

CRUSHBAR

CRUSHBAR

ЗАХВАЩАНЕ

Теглително око

ТЕГЛИТЕЛНО ОКО

51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

ПО ИЗБОР

СЕНЗОРИ ЗА СЕИТБА

SEED FLOW SENSORS

СЕЕЩИ БОТУШИ С ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА НАТИСКА

ЕЛЕКТРО-ХИДРАВЛИЧНО НАСТРОЙВАНЕ

• на натиска на изсяаващите колтери
• на предното оборудване
• на работната дълбочина

ALFA

ALFA

WORKING LIGHTING

WORKING LIGHTING

Kypřič stop

TRACK ERADICATORS

ДИСКОВИ БОТУШИ ЗА ТОРЕНЕ - МЕЖДУРЕДОВО ТОРЕНЕ

ДИСКОВИ БОТУШИ ЗА ТОРЕНЕ – МЕЖДУРЕДОВО ТОРЕНЕ

HLOUBKOVÁ KOLEČKA

DEEP WHEELS

• for sandy soils (330×65)
• standard (330×50)

CRUSHBAR IN FRONT OF THE FRONT PACK

SCRAPERS FOR FERTILISER AND DRILL COULTERS

Carbide, only for light, non-rocky soils.

A WIDE RANGE OF SEEDING ROLLERS

A WIDE RANGE OF SEEDING ROLLERS

TERMINÁL BASIC

MÜLLER BASIC

terminál 800

MÜLLER TOUCH 800

MÜLLER TOUCH 1200

MÜLLER TOUCH 1200

ГАЛЕРИЯ / МЕДИЯ

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!