Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

EFECTA CE

En bred såmaskine med mulighed for forberedelse af jorden i en overkørsel

EN BRED SÅMASKINE TIL MAKSIMALT DAGLIGT OUTPUT

Den brede EFECTA CE-såmaskine har en arbejdsbredde på 12 meter. Inden for sin kategori er det en ekstremt alsidig såmaskine, som er udstyret med en trykbeholder med to kamre med en kapacitet på 6.000 liter. Den kan udstyres med fire typer frontudstyr, som monteres foran såskærene. Den store arbejdsbredde i kombination med en høj arbejdshastighed garanterer et højt dagligt output.

#

12-12 m

#

300-450 hk

#

6000 l

Vigtigste egenskaber

En meget alsidig bred såmaskine med mulighed for jordbearbejdning i en overkørsel, som er designet til et maksimalt dagligt output.

OP TIL 20 HEKTAR I TIMEN

EN BRED SÅMASKINE FOR MAKSIMALT DAGLIGT OUTPUT

EFECTA CE er en ekstremt alsidig såmaskine med en arbejdsbredde på 12 meter og et exceptionelt lavt behov for trækkraft. Det giver hele sættet en høj arbejdshastighed og effektivitet. Den brede EFECTA CE-såmaskine kan så op til 20 ha/t. Selv med dette output kan EFECTA etablere afgrøder ved høje såmængder.

OP TIL 20 HEKTAR I TIMEN
EN EKSTREMT ALSIDIG SÅMASKINE

Nedfæld gødning eller så flere forskellige frø samtidig.

Trykbeholderen med to kamre gør det muligt at så afgrøden samtidig med at der i samme overkørsel nedfældes gødning mellem rækkerne eller blandes frø med gødning i doseringsslangen. Doseringen af gødning og såningsmængden er helt uafhængig af hinanden.

Den brede EFECTA CE-såmaskine kan også bruges til at etablere flere typer afgrøder. Et kammer kan fyldes med frø til hovedafgrøden og det andet kammer med frø til mellemafgrøder. På den måde kan man så hovedafgrøden sammen med mellemafgrøden, hvilket giver nye muligheder i forhold til de aktuelle krav til landbrug. Såningsmængden kan indstilles individuelt for afgrøden.

For at udnytte det fulde potentiale, kan begge kamre bruges til en type frø. Det reducerer den tid, man skal bruge på at fylde beholderen, og øger den brede EFECTA-såmaskines effektivitet.

Setí společně s přihnojováním Setí více druhů plodin Setí jedné plodiny
FIRE TYPER FRONTUDSTYR

Tilpas såmaskinen til dit behov.

Den hydraulisk styrede Crushbar-udjævner er især velegnet til den afsluttende udjævning af overfladen foran såskærene. Den er nem at styre via det hydrauliske system inde fra kabinen.

PROFI-skærene er hydraulisk styrede tallerkenskær med en særlig form. Med dem kan operatøren reagere hurtigt på de aktuelle forhold. Det er vigtigt udstyr til såmaskinerne ved svære jordtyper.

TURBO-skær er skarpe tallerkenskær monteret efter tallerkensektionen. Disse skær arbejder i samme linje som de bagmonterede almindelige såskær. Det er vigtigt udstyr til såmaskinerne ved såning direkte i stubmarken eller i efterafgrøden.

FERTI-skær bruges til nedfældning af gødning. Dybden for placering af gødning kan justeres uafhængigt af dybden for placering af frø. Skærene er designet med en afstand på 12,5/16,7 cm for et højt gennemløb.

Передняя планка Crushbar PROFI-skær TURBO coultery FERTI_COULTER_3x
SMART SÅMASKINE

Til præcisionslandbrug.

Automatisk skift mellem de enkelte sektioner ud fra et GPS-signal. EFECTA CE har fire sektioner, som hver er tre meter brede.

Variabel placering af frø og gødning (justeret på baggrund af såningsmængde og dosis) baseret på kort i henhold til maskinens position.

Tovejs datakommunikation fra PC til skærmterminal (sået areal, udsået mængde og andre data).

Den ønskede såningsmængde kan indtastes enten i kg/ha eller i enheder pr. m2 (i så fald skal frøenes HTS-kode og spireevne også indtastes).

Gør det muligt at indstille maskinen, så frøene er i såskærene på det rigtige tidspunkt, når maskinen startes, sænkes eller løftes i arbejds- eller foragerposition.

CHYTRÝ SECÍ STROJ CHYTRÝ SECÍ STROJ CHYTRÝ SECÍ STROJ CHYTRÝ SECÍ STROJ CHYTRÝ SECÍ STROJ
FIRE FORDELINGSHOVEDER

Jævn fordeling af store mængder.

EFECTA CE er udstyret med fire fordelingshoveder til jævn fordeling af frø/gødning til de enkelte såskær, og så der er mulighed for at placere store mængder gødning og korn. Dette sikrer samme afstand til alle såskær fra fordelingshovedet. Med denne løsning får man sektionsstyring for hver 3 meters arbejdsbredde.

FIRE FORDELINGSHOVEDER
VELDOKUMENTERET BRUG AF PARALLELOGRAM

Til sektioner med såskær og såbjælke.

Sektionerne med såskær er monteret på siderammerne ved hjælp af et parallelogram, og såskærene har hver deres parallelogram i det gennemprøvede PSP-system. Denne montering giver helt enestående terrænregistrering og opretholder en konstant sådybde i hele arbejdsbredden.

OSVĚDČENÉ VYUŽITÍ PARALELOGRAMU
TO MULIGHEDER FOR AFSTAND MELLEM RÆKKER

12,5 eller 16,7 centimeter.

Den brede EFECTA CE-såmaskine kan under produktionen udstyres med såskær med en rækkeafstand på 12,5 cm, som er velegnet til de fleste former for stubharvning med en større andel af korn i såningen i henhold til kundens ønsker. Rækkeafstanden på 16,7 cm er velegnet til stubharvning med store mængder afgrøderester på overfladen.

DVĚ MOŽNÉ MEZIŘÁDKOVÉ VZDÁLENOSTI
PRÆCIS UDSÅNING AF FRØ

Meget nøjagtige såskær.

Såmaskinen med dobbelte skiver med et forskudt skær opskærer afgrøderester og danner en ren og klar fure til jævn udsåning af frø. Der er en standard- eller en karbidskraber mellem to tallerkenskær. Frøene dækkes derefter med fin jord og presses ned i jorden ved hjælp af et dybdehjul Dybdehjulet findes i to størrelser: 330×50 mm og 330×65 mm.

VÝBORNÉ ULOŽENÍ OSIVA
FLOW-SENSORER

Hold øje med gennemstrømningen i de enkelte såskær.

Såmaskinen kan efter ønske udstyres med flow-sensorer. Hvis et såskær bliver tilstoppet, sørger flow-sensoren for, at informationen vises på skærmen. Dette garanterer den mest præcise såning.

FLOW-SENSORER
FOREBYG KOMPRIMERING

BEDNAR FLOATRAX-system.

Som en af de første producenter i verden har BEDNAR udviklet et understel med larvebånd til en såmaskine for at forebygge komprimering af jorden. FLOATRAX-understellet er udviklet til EFECTA CE-såmaskinen. Det har bremser og kan således køre på vejene i EU.

FOREBYG KOMPRIMERING
SIKKER TRANSPORT

Den brede såmaskine opfylder eu's krav.

Selv med en arbejdsbredde på 12 meter, er EFECTA CE-såmaskinen nem og sikker at transportere. Såmaskinens siderammer kan foldes sammen fremad, og transportlængden er kun 7,8 meter. Placeringen af transporthjulene sikrer god stabilitet også ved højere hastigheder. Den kompakte størrelse bidrager også til nem og hurtig vending i forager.

БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
HURTIG, SIKKER OG NEM

Påfyldning af beholder med to kamre.

Den hurtige og nemme påfyldning af beholderen på EFECTA CE-såmaskinen sikres ved hjælp af en nemt tilgængelig og bred platform med gelænder og trin. Når beholderen skal fyldes, vender stållåget 90 grader. Påfyldningsniveauet i beholderen er angives af to sensorer. Den ene er monteret højt og vinklen kan justeres, mens den anden er monteret i beholderens nederste tredjedel.

RYCHLÉ, BEZPEČNÉ A SNADNÉ PLNĚNÍ
LAVT TRYK PÅ JORDEN = MINDRE HÆRDNING

BEDNAR FLOATRAX-understel giver et større udbytte.

FLOATRAX er 2.500 mm lang og 610 mm bred. Den samlede sporkontaktflade er 2,18 m2. Det maksimale tryk på jorden er kun 42,75 kPa. Idet trykket på jorden ikke overstiger 70 kPa, som indebærer en negativ og uopsættelig jordhærdning, er FLOATRAX caterpiller-understellet følsom for jordforholdene.

NÍZKÝ TLAK NA PŮDU = NIŽŠÍ ZHUTĚNÍ

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på den brede såmaskine.

EFECTA CE Bred såmaskine

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # # #
Traktorsporløsnere

Bruges til at løsne og udjævne ujævnheder på marken efter traktorens hjul.

Sporløsnere bag maskinens hjul.

De udglatter jævnt ujævnheder bag såmaskinens hjul og lufter den hårde overflade.

PROFI-skærsektion

De specialformede PROFI-skær findeler knolde perfekt. De er velegnet til tung jord.

Fordelingshoveder

Sikrer en jævn fordeling af frø/gødning til de enkelte såskær. Giver mulighed for sektionsstyring for hver 3. meters bredde.

Såbjælke

Såbjælkens individuelle sektioner er ophængt på et parallelogram på siderammerne for perfekt registrering. Valgfri afstand mellem rækkerne på enten 12,5 eller 16,7 cm.

Såskær med dobbelte skiver

Såskærene monteres på såbjælken ved hjælp af et parallelogram, hvilket sikrer jævn udsåning ved en ensartet dybde. Valgfri afstand mellem rækkerne på enten 12,5 eller 16,7 cm.

Trykbeholder med to kamre

Med trykbeholderen kan man så store mængder frø og øge præcisionen af såningen. Beholderen er delt i forholdet 60:40.

Vores innovative teknologier

TRYKBEHOLDER

EFECTA CE er udstyret med dobbelt trykbeholder, som giver præcis såning og afgrødeetablering ved høje såmængder. Den dobbelte trykbeholder på EFECTA CE-såmaskiner har en samlet kapacitet på 6.000 liter med fordelingen 60:40.

Přetlakové provedení zásobníku

SÅSKÆR MED PSP-SYSTEM

Såskærene med dobbelte skiver er monteret på såbjælkerammen ved hjælp af et parallelogram. Dette design sikrer perfekt registrering af terrænet og jævn såning i hele maskinens bredde.

PSP SYSTÉM SECÍCH BOTEK

TVEÆGGET SÅSKÆR

Maskinen bevæger sig væk fra ideallinjen og vipper under såningen. Dette skaber øget afstand, eller såkaldte “øjer” mellem de enkelte kørsler i marken (ved standardindstilling af såskærene). Dette forhindres med vores innovative design – de tveæggede såskær. Når der afviges fra ideallinjen, udtyndes væksten kun lokalt uden betydelige afstande eller “øjne”.

ZDVOJENÉ KRAJNÍ BOTKY

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen brede EFECTA CE-såmaskine, så den præcist matcher dine behov.

Såskær

Såskær med en rækkeafstand på 16,7 cm

Rækkeafstanden på 16,7 cm sikrer bedre materialegennemløb. Velegnet til teknologier med en højere grad af restafgrøde på overfladen.

Såskær med en rækkeafstand på 12,5 cm

Rækkeafstanden på 12,5 cm gør planterne mere konkurrencedygtige over for ukrudt og forbedrer vækstforholdene.

Frontudstyr

Crushbar-udjævner

Den hydraulisk styrede udjævner er velegnet til at fjerne ujævnheder og skabe en plan overflade før såskærene.

Páskový smykPáskový smyk

FERTI-skær

FERTI-skær anvendes til at gødske mellem rækkerne. FERTI-skærene danner en fure, hvor i gødningen kan nedfældes.

FERTI_COULTERFERTI_COULTER

TURBO-skær

TURBO-skær er skær med en skarp kant. Disse skær arbejder i samme linje som de bagmonterede almindelige såskær. De skærer plantemateriale og jord, der hvor såskæret lægger frøene.

PROFI-skær

De specialformede PROFI-skær knuser knolde perfekt og afslutter arbejdet fra tallerkensektionen. Især velegnet til tunge jordforhold.

KONFIGURER DIN EGEN
EFECTA CE Bred såmaskine

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer Brochure

AGRONOMISK VEJLEDNING

ETABLERING AF HOVED- OG MELLEMAFGRØDER
Den væsentligste årsag til de seneste års brug af mellemafgrøder i såningen er lovgivning og økologi. Der er et øget pres i forhold til at implementere bedre principper, som begrænser jord- og vinderosion, og ligeledes i forhold til at forbedre balancen af organisk materiale, øge vandinfiltrationen i jord og reducere brugen af kemikalier. På længere sigt kan mellemafgrøder forbedre jordmiljøet, øge mængden af organisk materiale og dermed bedre påvirke de faktorer, som begrænser udbyttet, som f.eks. vand og næringsindhold i hovedafgrøden.

Nye tendenser inden for bearbejdning

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
EFECTA CECE 12000
Arbejdsbreddem12
Transportbreddem3
Transportlængdem7,8
Transporthøjdem4
Afstand mellem såskærcm12,5 / 16,7
Antal såskærstk.96+2 / 72+2
Nedadrettet tryk på såskærkg100
Antal PROFI-skærstk.96 / 74
Afstand mellem PROFI-skærcm12,5 / 16,7
Antal TURBO-skærstk.96 / 74
Afstand mellem TURBO-skærcm12,5 / 16,7
Antal FERTI-skærstk.48 / 37
Afstand mellem FERTI-skærcm12,5 / 16,7
Beholdervolumenl6 000
Forhold mellem beholderens kamre60:40
Påfyldningshøjdem3
Anbefalet ydelsehk300 - 450
Rammetypefoldbar
Maksimalt akseltryk kg10 000
Maksimal trækbelastningkg3 000
Træktrækøje 51, 55, 58, 62, 71, 73
Samlet vægt**kg13 000

* indgår ikke som basisudstyr **afhænger af maskinens udstyr

Galleri / Medier

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area