Menu
×
Co hledáte?
#

EFECTA CE

Širokozáběrový secí stroj s možností přípravy půdy v jednom přejezdu

ŠIROKOZÁBĚROVÝ SECÍ STROJ PRO MAXIMÁLNÍ DENNÍ VÝKONY

Širokozáběrový secí stroj EFECTA CE nabízí pracovní záběr 12 metrů. Ve své kategorii se jedná o vysoce univerzální secí stroj, který je vybaven dvoukomorovým přetlakovým zásobníkem o objemu 6 000 litrů. V přední části před secími botkami může být vybaven hned čtyřmi typy předního pracovního příslušenství. Velký pracovní záběr v kombinaci s vysokou pracovní rychlostí umožňuje dosahovat vysokých denních výkonů.

#

12-12 m

#

300-450 k

#

6000 l

Klíčové vlastnosti

Vysoce univerzální širokozáběrový secí stroj s možností přípravy půdy v jednom přejezdu určený pro maximální denní výkony.

AŽ 20 HEKTARŮ ZA HODINU

Širokozáběrový secí stroj zkonstruovaný pro vysoké denní výkony.

EFECTA CE je vysoce univerzální secí stroj s pracovním záběrem 12 metrů, který vyniká malým požadavkem na tahový výkon traktoru. Díky tomu je zaručená vysoká pracovní rychlost a efektivita celé soupravy. Širokozáběrový secí stroj EFECTA CE je schopen zasít až 20 ha/hod. I při tomto hodinovém výkonu dokáže EFECTA CE zakládat porosty s vysokými výsevky.

AŽ 20 HEKTARŮ ZA HODINU
VYSOCE VARIABILNÍ SECÍ STROJ

Aplikujte hnojivo nebo vysévejte více druhů osiva najednou.

Dvoukomorové provedení přetlakového zásobníku umožňuje v jednom přejezdu vysévat plodinu společně s aplikací hnojiva do meziřádku nebo mísením osiva s hnojivem v dávkovacím potrubí. Dávka hnojiva a zvolený výsevek jsou na sobě zcela nezávislé.

Širokozáběrový secí stroj EFECTA CE lze využít i pro založení více druhů plodin. Jednu komoru lze naplnit osivem hlavní plodiny, druhou komoru osivem pomocné plodiny. Toto konstrukční řešení umožňuje výsev hlavní plodiny společně s pomocnou a přináší vám tak nové agronomické možnosti reagující na současné požadavky hospodaření. Výsevek jednotlivých druhů plodin lze nastavit individuálně.

Pro využití výkonnostního potenciálu lze obě komory využít pro pouze jeden druh osiva. Díky tomu snížíte čas potřebný na doplňování zásobníku a ještě více zvýšíte výkonnost širokozáběrového secího stroje EFECTA CE.

Setí společně s přihnojováním Setí více druhů plodin Setí jedné plodiny
ČTYŘI TYPY PŘEDNÍHO PRACOVNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přizpůsobte si secí stroj pro své podmínky hospodaření.

Hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar je výborný pro finální srovnání povrchu před secími botkami. Ovládá se snadno pomocí hydraulického okruhu z pohodlí kabiny.

PROFI coultery jsou hydraulicky ovládané speciálně tvarované disky. Obsluha tak může rychle reagovat na aktuální podmínky. Jedná se o důležitou výbavu secích strojů pro těžší typ půd.

TURBO coultery jsou ostré talíře umístěné za diskovou sekcí. Tyto coultery pracují ve stejné linii jako zadní secí botky. Jedná se důležitou výbavu secích strojů pro setí přímo do strniště nebo do meziplodin.

FERTI coultery slouží k aplikaci hnojiva. Hloubka uložení hnojiva je nastavitelná nezávisle na hloubce uložení osiva. Coultery jsou řešeny tak, aby byly velmi průchodné s rozestupem 12,5/16,7 cm.

PÁSKOVÝ SMYK CRUSHBAR PROFI coultery TURBO coultery FERTI_COULTER_3x
CHYTRÝ SECÍ STROJ

S podporou funkcí precizního zemědělství.

Automatické spínání jednotlivých sekcí na základě GPS signálu. EFECTA CE má čtyři sekce po třech metrech záběru.

Variabilní aplikace osiva a hnojiva (přizpůsobení výsevku a dávce) na základě předpisových map podle polohy stroje.

Oboustranný přenos dat z PC na terminál monitoru (osetá plocha, vyseté množství a další data).

Požadovanou dávku setí lze zadat v kg/ha nebo v jedincích na m2 (v tom případě nutno zadat i HTS osiva a klíčivost).

Umožňuje nastavit stroj vždy tak, aby při spouštění, resp. zvedání stroje do pracovní, resp. souvraťové polohy bylo osivo v secích botkách ve správný čas.

CHYTRÝ SECÍ STROJ CHYTRÝ SECÍ STROJ CHYTRÝ SECÍ STROJ CHYTRÝ SECÍ STROJ CHYTRÝ SECÍ STROJ
ČTYŘI DISTRIBUČNÍ HLAVY

Rovnoměrná aplikace i vysokých dávek.

Pro rovnoměrnou distribuci osiva/hnojiva k jednotlivým secím botkám a schopnost aplikace vysokých dávek hnojiva a výsevků je EFECTA CE vybavena čtyřmi distribučními hlavami. Díky tomu je zaručená stejná vzdálenost ke všem secím botkám od distribuční hlavy. Toto řešení dále nabízí i sekční kontrolu po jednotlivých třech metrech pracovního záběru.

ČTYŘI DISTRIBUČNÍ HLAVY
OSVĚDČENÉ VYUŽITÍ PARALELOGRAMU

Pro diskové secí botky i sekce secí lišty.

Sekce secích botek jsou zavěšeny na boční rámy pomocí paralelogramu a každá secí botka využívá vlastní paralelogram v rámci dlouhodobě ověřeného systému PSP. Kombinace těchto uložení zajišťuje bezkonkurenční kopírování terénu a udržení stálé hloubky setí v celém pracovním záběru.

OSVĚDČENÉ VYUŽITÍ PARALELOGRAMU
DVĚ MOŽNÉ MEZIŘÁDKOVÉ VZDÁLENOSTI

12,5 nebo 16,7 centimetrů.

Širokozáběrové secí stroje EFECTA CE lze dle požadavků zákazníka vybavit při výrobě secími botkami s meziřádkovou vzdáleností 12,5 cm pro většinu podmínek s větším podílem obilovin v osevním postupu. Meziřádková vzdálenost 16,7 cm je vhodná pro podmínky s velkým množstvím rostlinných zbytků na povrchu.

DVĚ MOŽNÉ MEZIŘÁDKOVÉ VZDÁLENOSTI
VÝBORNÉ ULOŽENÍ OSIVA

Precizně navržená secí botka.

Dvoudisková secí botka s předsazením jednoho z disků řeže rostlinné zbytky a vytváří tím čistou a připravenou drážku pro rovnoměrné uložení osiva. Mezi dvěma disky se nachází klasická nebo karbidová stěrka. Osivo je následně přikryto jemnou zeminou a přitlačeno k půdě hloubkovým kolečkem. Hloubkové kolečko je k dispozici o velikosti 330×50 mm nebo 330×65 mm.

VÝBORNÉ ULOŽENÍ OSIVA
PRŮTOKOVÉ SENZORY

Mějte přehled o průchodnosti každé secí botky.

Secí stroj může být na přání vybaven průtokovými senzory. Tato výbava Vám zajistí, že v případě ucpání secí botky dojde k zobrazení této informace na monitoru. Díky tomu máte zaručenou maximální přesnost při setí.

PRŮTOKOVÉ SENZORY
ZAMEZTE ZHUTNĚNÍ PŮDY

BEDNAR FLOATRAX system.

Značka BEDNAR jako jeden z prvních výrobců na světě vyvinula pásový podvozek na secí stroj, aby předcházela vytváření zhutnění půdy. Pásový podvozek FLOATRAX byl zkonstruován na míru pro secí stroj EFECTA CE, podvozek je bržděný, takže jej lze provozovat na silnicích v rámci EU.

ZAMEZTE ZHUTNĚNÍ PŮDY
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

Širokozáběrový secí stroj splňuje požadavky EU.

I když secí stroj EFECTA CE nabízí pracovní záběr 12 metrů, jeho přeprava po pozemních komunikacích je snadná a bezpečná. Boční rámy secího stroje se skládají směrem dopředu, přepravní délka tak činí pouhých 7,8 metrů. Široké provedení transportních kol zabezpečuje dobrou stabilitu i při vyšších přepravních rychlostech. Kompaktní rozměry napomáhají i snadnému a rychlému otáčení na souvratích.

Bezpečná přeprava
RYCHLÉ, BEZPEČNÉ A SNADNÉ

Plnění dvoukomorového zásobníku.

Rychlé a komfortní plnění je u secího stroje EFECTA CE zajištěno pomocí snadno přístupné široké plošiny se zábradlím a schůdků. Pro naplnění se ocelové víko vychýlí o 90° Stav naplnění zásobníku hlásí dva senzory. Jeden je umístěn více nahoře a jeho úhel lze nastavit a druhý je umístěn ve spodní třetině zásobníku.

RYCHLÉ, BEZPEČNÉ A SNADNÉ PLNĚNÍ
NÍZKÝ TLAK NA PŮDU = NIŽŠÍ ZHUTNĚNÍ

Pásový podvozek BEDNAR FLOATRAX nabízí potenciál vyšších výnosů.

Pásový podvozek FLOATRAX je dlouhý 2500 mm a široký 610 mm. Celková styčná plocha pásu tak činí 2,18 m2. Maximální tlak na půdu je pouhých 42,75 kPa. Jelikož tlak na půdu nepřesahuje 70 kPa, při kterém dochází k negativnímu a nezvratnému zhutnění půdy, je pásový podvozek FLOATRAX velice šetrný k půdě.

NÍZKÝ TLAK NA PŮDU = NIŽŠÍ ZHUTĚNÍ

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části širokozáběrového secího stroje stručně a přehledně.

EFECTA CE Širokozáběrový secí stroj

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # #
Kypřiče stop traktoru

Slouží k prokypření a urovnání terénních nerovností za koly tažného prostředku.

Kypřiče stop za koly secího stroje.

Rovnoměrně srovnávají nerovnosti za koly secího stroje a provzdušňují utužený povrch.

PROFI coulter sekce

Speciálně tvarované PROFI coultery vynikají výborným drobícím efektem. Jsou vhodnou výbavou secího stroje pro těžší typy půd.

Distribuční hlavy

Zajištují rovnoměrnou distribuci osiva/hnojiva k jednotlivým secím botkám. Umožňují sekční kontrolou pro každé 3 metry záběru.

Secí lišta

Jednotlivé sekce secí lišty jsou na paralelogramu zavěšené na bočních rámech pro dokonalé kopírování. Volba meziřádkové vzdálenosti 12,5 nebo 16,7 cm.

Dvoudiskové secí botky

Secí botky jsou uchyceny k sekcím secí lišty pomocí paralelogramu, což zajištuje rovnoměrné uložení osiva ve stálé hloubce. Volba meziřádkové vzdálenosti 12,5 nebo 16,7 cm.

Dvoukomorový přetlakový zásobník

Přetlakový zásobník umožňuje výsev i při velkých dávkách osiva a zvyšuje jeho přesnost. Zásobník je rozdělen v poměru 60:40.

Naše inovativní technologie

ZDVOJENÉ KRAJNÍ BOTKY

Při setí se tažený stroj od ideální linie odchyluje a vlní. Tím na poli vznikají mezi sousedními jízdami zvětšené mezery tzv. „oka“ (při klasickém uspořádání secích botek). Všechny tyto nedostatky odstraní naše inovativní konstrukční řešení – zdvojení krajních secích botek. Při odchylce od ideální linie dojde „jen“ k místnímu naředění porostu ale bez výrazných mezer tzv. „ok“.

ZDVOJENÉ KRAJNÍ BOTKY

PŘETLAKOVÉ PROVEDENÍ ZÁSOBNÍKU

EFECTA CE je vybavena dvoukomorovým přetlakovým zásobníkem pro dokonalou přesnost výsevu a zakládání porostů i při vyšších dávkách výsevků. Dvoukomorový zásobník širokozáběrového secího stroje EFECTA CE poskytuje objem 6 000 litrů a je rozdělený v poměru 60:40.

Přetlakové provedení zásobníku

PSP SYSTÉM SECÍCH BOTEK

Dvoudiskové secí botky jsou na rám secí lišty zavěšeny pomocí paralelogramu. Konstrukční řešení přispívá k výbornému kopírování terénu a rovnoměrnému uložení osiva do stejné hloubky v celém záběru stroje.

PSP SYSTÉM SECÍCH BOTEK
Efecta CE review

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Secí stroj EFECTA CE na nás udělal dojem především robustní konstrukcí ve srovnání s ostatními secími stroji. Očekáváme proto, že dlouho vydrží. Dalším důvodem, proč jsme se pro tento secí stroj rozhodli, byla sekce pro přípravu půdy. Zvolili jsme PROFI coultery. V podniku praktikujeme precizní zemědělství, proto pro nás jedním z kritérií byla i funkce sekční kontroly, která šetří náklady na osivo. Od letního zakládání porostů až po podzimní setí ozimů jsme se secím strojem založili přibližně 4 000 hektarů, výkon se pohybuje v závislosti na pozemku. Nejvíce jsme za 12hodinovou směnu zaseli 127 hektarů.“

Bogusław Grzywna, hlavní agronom podniku, Rafał Kleniewski, specialista precizního zemědělství
Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., Polsko

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj širokozáběrový secí stroj EFECTA CE přesně tak, jak požadujete.

Přední příslušenství

Páskový smyk

Hydraulicky ovládaný páskový smyk je vhodný pro srovnání nerovností a urovnání povrchu před secími botkami.

Páskový smykPáskový smyk

FERTI coultery

Aplikační FERTI coultery slouží k ukládání hnojiva do meziřádků. FERTI coulter vytváří drážku, do které aplikační koncovka ukládá hnojivo.

FERTI_COULTERFERTI_COULTER

TURBO coultery

TURBO coultery jsou talíře s ostrou hranou. Tyto coultery pracují ve stejné linii jako zadní secí botky. Nařezávají rostlinný mulč a půdu, do které následně secí botka uloží osivo.

TURBO_COULTER_02717973TURBO_COULTER_02717973

PROFI coultery

Speciálně tvarované PROFI coultery nabízí výborný drobící efekt a finalizují práci diskové sekce. Vhodné jsou pro využití zejména na těžkých půdách.

PROFI coulteryPROFI coultery

Secí botky

Secí botky s meziřádkovou vzdáleností 16,7 cm

Provedení meziřádkové vzdálenosti 16,7 cm je vhodné pro technologie, kde se na povrchu nachází větší množství posklizňových zbytků z důvodu lepší průchodnosti.

Secí botkySecí botky

Secí botky s meziřádkovou vzdálenosti 12,5 cm

Meziřádková vzdálenost 12,5 cm poskytuje rostlinám lepší konkurenceschopnost vůči plevelům a umožňuje lepší zapojení porostu.

Secí botkySecí botky

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
EFECTA CE Širokozáběrový secí stroj

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ HLAVNÍCH PLODIN S POMOCNÝMI
Hlavními důvody, proč se v osevních postupech začaly v posledních letech uplatňovat pomocné plodiny je především pohled legislativy a ekologie. Zvyšuje se tlak na zavádění lepších principů, které mají vést k omezení půdní a větrné eroze, zlepšení bilance organické hmoty, zvýšení infiltrace vody do půdy a snižování využití chemických přípravků. Dlouhodobým působením pomocných plodin lze zlepšovat stav půdního prostředí, zvyšovat podíl organické hmoty a tím lépe pracovat s limitujícími faktory výnosu, jako je vláha a výživa hlavních plodin.

Nové trendy v pěstování

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
EFECTA CECE 12000
Pracovní šířkam12
Přepravní šířkam3
Přepravní délkam7,8
Přepravní výškam4
Rozteč secích botekcm12,5 / 16,7
Počet secích botekks96+2 / 72+2
Přítlak na secí botkukg100
Počet PROFI coulterůks96 / 74
Rozteč PROFI coulterůcm12,5 / 16,7
Počet TURBO coulterůks96 / 74
Rozteč TURBO coulterůcm12,5 / 16,7
Počet FERTI coulterůks48 / 37
Rozteč FERTI coulterůcm12,5 / 16,7
Objem zásobníkul6 000
Poměr komor zásobníku60:40
Plnící výškam3
Doporučený výkon tažného prostředkukoní300 - 450
Typ rámusklopný
Max. zatížení na nápravukg10 000
Max. zatížení na závěskg3 000
Typ závěsuoko 51, 55, 58, 62, 71, 73
Celková hmotnost**kg13 000

*není součástí základní výbavy **závisí na výbavě stroje

Galerie / Média

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area