ALFA DRILL Орган за сеитба

  • Сее слети културии треви, комбинира работните потоци.

  • Ограничава почвената ерозия.

  • Елиминира плевелите.

  • Увеличава азота в почвата чрез засетите култури.

  • Подобрява почвената структура чрез едновременно засяване.

  • Увеличава биологичната активност.

Сеялката ALFA DRILL за слети култури или треви може да бъде прикачена на различни видове машини на BEDNAR.

Бункерът има капацитет от 400 литра и е лесно достъпен с удобна стълбичка, позволяваща лесно допълване.

В областта под метричната система се намира метричния вал, който може, в зависимост от вида на семената или количеството им, да бъде оборудван със стандартни метрични ролери или такива за много дребни семена.

ТИП НА МАШИНАТАсеялка
СЪВМЕСТИМА С МАШИНАТАдискови култиватори и многофункционални култиватори BEDNAR
ИЗПОЛЗВАНЕсее слети култури или треви
ОПЕРАЦИИкомбинация от работни потоци, обработка на стърнища и сеитба с едно минаване
Сеитба на слети култури.

Сеитба на слети култури.

Дистрибутор за прилагане.

Дистрибутор за прилагане.

Удобен достъп до бункера.

Удобен достъп до бункера.

ALFA DRILLALFA  DRILL 400ALFA DRILL 800
ОБЕМ НА БУНКЕРАл400800
РАЗМЕР НА ОТВОРЯНЕТО НА ФУРАЖИТЕмм380770×530
ВИСОЧИНА НА ПЪЛНЕНЕсм117144
КОЛИЧЕСТВО ХИДРАВЛИЧНО МАСЛОл/мин2424
ОБЩО ТЕГЛО*кг150230

*зависи от окомплектовката на машината

ALFA DRILL

OСНОВА

ОСНОВНА РАМКА С ПЛАТФОРМА СЪС СТЪЛБА И РЕЛСА

СНИМКИ / MEDIA

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!