CORSA CN Изсяваща секция

  • Двойнодискови изсяващи колтери, окачени на паралелограм.

  • Междуредово разстояние от 12,5 см и 16,7 см.

  • Прецизно полагане на семената, благодарение на високият натиск на дисковите колтери до 130 кг.

  • Опция за хидравлично регулиране на натиска и контрол на дълбочината на изсяване.

  • Опция за изключване на половината от работната ширина.

  • Опция за прилагане на тор заедно със семето, когото е агрегатирана с Combo System CS5000.

CORSA CN е навесна изяваща секция, която може да бъде агрегатирана с бункера за съхранение COMBO System CS 5000 или директно да се монтира на триточковата навесна система на трактора. Когато изсяващата секция е монтирана за трактора, може да бъде агрегатирана за преден бункер за съхранение SEED-BOX SB 1600.

Изсяващата секция се състои от двойнодискови изсяващи ботуши, които работят окачени на паралоелограм (PSP система). Възможното междуредово разстояние е 12,5 см и 16,5 см с възможност за засяване на семената във всеки следващ ред на 25 см или 33 см.

CORSA изсяващата секция може да бъде оборудвана със странични или релсови маркири.

ТИП МАШИНАнавесна изсяваща секция, подходяща за сеитба в подготвена почва
РАБОТНИ СЕКЦИИдвойно-дискови изсяващи органи окачени на паралелограм (PSP система)
ЗАЩИТАвсеки колтер е защитен посредством гумени сегменти
ПРИЛОЖЕНИЕбързо засяване на зърнени култури, маслодайни растения, бобови култури и др., включително независима сеитба на два реда.
РАБОТНИ ОПЕРАЦИИполагане на семена на еднаква дълбочина по цялата ширина на изсяващата секция

Barra di semina CORSA CN 9000 con ruote di supporto anteriori.

CORSA CN 9000 изсяваща секция с предни опорни колела.

Ogni disco di semina  funziona su un parallelogramma; Pressione per  disco di semina  fino 130 kg.

Всеки дисков колтер работи, окачен на паралелограм; Натискът на всеки от тях е 130 кг.

Marcatori pre-emergenti opzionali.

Опционално – маркири за релсова сеитба.

CORSA CNCN 6000CN 8000CN 9000
РАБОТНА ШИРИНАm689
ТРАНСПОРТНА ШИРИНАm333
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕcm12.5/16.7
12.5/16.712.5/16.7
БРОЙ НА ИЗСЯВАЩИТЕ БОТУШИбр48 / 3664 / 4872 / 54
ОБЩО ТЕГЛО**кг2200 – 30002600 – 36002800 – 3800
RECOMMENDED OUTPUT*кc150 – 200180 – 230200 – 250

*в зависимост от почвените условия  **зависи от окомплектовката на машината

BG

CORSA CN 8000: Предлага се от 05/2021

РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ

Podpěrná kola

ОПОРНИ КОЛЕЛА

МАРКЕРИ ЗА СЕИТБА

МАРКЕРИ ЗА СЕИТБА

TRACK CULTIVATOR

TRACK CULTIVATOR

CRUSHBAR IN FRONT OF THE FRONT PACK

SCRAPERS FOR FERTILISER AND DRILL COULTERS (STANDARD 9MM)

ПО ИЗБОР

CRUSHBAR IN FRONT OF THE FRONT PACK

SCRAPERS FOR FERTILISER AND DRILL COULTERS

СНИМКИ / MEDIA

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika