Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

CORSA CN

En monteret såbjælke som nemt kan tilkobles 3-punktsophænget

EN SÅBJÆLKE SOM ER VELEGNET TIL ALLE FORHOLD

Den monterede CORSA CN-såbjælke findes med arbejdsbredde på 6-9 meter. Såbjælken kan tilkobles traktorens 3-punktsophæng eller COMBO SYSTEM CS, FERTI-CART FC-beholdere eller de frontmonterede FERTI-BOX FB_F-beholdere eller andet udstyr. Såbjælken kan bruges til etablering af tætte afgrøder (korn, raps, græs, efterafgrøde) i forberedt jord, hvor det vigtigste er afgrødeetablering af høj kvalitet og et stort arealudbytte.

#

6-9 m

#

150-250 k

Vigtigste egenskaber

En monteret såbjælke som kan tilkobles traktorens 3-punktsophæng.

EN SÅBJÆLKE TIL ALLE FORHOLD

CORSA CN-såbjælken fortsætter med at arbejde, hvor andre såmaskiner stopper.

Den monterede CORSA CN-såbjælke er udviklet til etablering af afgrøder i jord, som er i hvert fald delvist forberedt. Såbjælkens ramme holder de enkelte såskær med dobbelte skiver. Idet der ikke er nogen tallerkensektionen til jordforberedelse, er CORSA CN-såbjælken også velegnet til etablering af afgrøder under ekstreme forhold, fordi der ikke er risiko for tilstopning af tallerkensektionen.

EN SÅBJÆLKE TIL ALLE FORHOLD
PLACERING AF SÅSKÆR I PARALLELOGRAM

Til jævn fordeling af frø i en ensartet dybde.

Såskærene med dobbelte skiver er monteret på såbjælkerammen ved hjælp af et parallelogram. På den måde kan de enkelte såskær registrere terrænet og placere frøene jævnt i en ensartet dybde i hele arbejdsbredde.

PARALELOGRAMOVÉ ULOŽENÍ SECÍCH BOTEK
TO MULIGHEDER FOR AFSTAND MELLEM RÆKKER

12,5 eller 16,7 centimeter.

Den universelle CORSA CN-såbjælke kan under produktionen udstyres med såskær med en afstand mellem rækkerne på 12,5 cm, som er velegnet til de fleste former for stubharvning med en større mængde korn i såningen i henhold til kundens ønsker. Rækkeafstanden på 16,7 cm er velegnet til stubharvning med store mængder afgrøderester på overfladen.

DVĚ MOŽNÉ MEZIŘÁDKOVÉ VZDÁLENOSTI
SÅNING VED FORSKELLIGE DYBDER, ELLER I HVER ANDEN RÆKKE

Etablering af efterafgrøder eller foderafgrøder.

Det særlige design af fordelingshovedet gør det også muligt at så to afgrøder samtidig eller at så i hver anden række med en afstand mellem rækkerne på 25 eller 33 cm. Denne løsning er også velegnet til etablering af rapsafgrøde. Når CORSA CN-såbjælken bruges til at plante to afgrøder i hver anden række, kan afgrøderne placeres i forskellige dybder. Såskærets fronthjul kan indstilles til forskellige huller med en afstand på 20 cm. Ved justering af hver andet fronthjul indstilles en sådybde i lige skær og en anden sådybde i ulige skær.

SÅNING VED FORSKELLIGE DYBDER, ELLER I HVER ANDEN RÆKKE
FLOW-SENSORER

Hold øje med gennemstrømningen i de enkelte såskær.

Såmaskinen kan efter ønske udstyres med flow-sensorer. Hvis et såskær bliver tilstoppet, sørger flow-sensoren for, at informationen vises på skærmen. Dette garanterer den mest præcise såning.

FLOW-SENSORER
PRÆCIS UDSÅNING AF FRØ

Meget nøjagtige såskær.

Såmaskinen med dobbelte skiver med et forskudt skær opskærer afgrøderester og danner en ren og klar fure til jævn udsåning af frø. Der er en standard- eller en karbidskraber mellem to tallerkenskær. Frøene dækkes derefter med fin jord og presses ned i jorden ved hjælp af et dybdehjul Dybdehjulet findes i to størrelser: 330×50 mm og 330×65 mm.

PRÆCIS UDSÅNING AF FRØ
INDSTILLING

Af såskærets tryk og sådybde.

Det er muligt at indstille såskærenes tryk, så det passer til jordforholdene. Trykket indstilles hydraulisk eller mekanisk.

Såskærene med dobbelte skiver kan placere frø eller gødning i en dybde på op til 8 cm. Arbejdsdybden kan justeres hydraulisk eller mekanisk.

Nastavení přítlaku secích botek Nastavení hloubky secích botek
KOMBINATION MED BEHOLDERE TIL MANGE FORMÅL

Den monterede CORSA CN-såbjælke kan bruges sammen med BEDNARs beholdere. BEDNARs design sikrer præcis udsåning af frø, hvilket garanterer præcis dosering, også ved større sånings- eller gødningsmængder.

Den frontmonterede FERTI-BOX-beholder har en kapacitet på 1.900-2.200 liter. Pneumatisk fordeling af gødning fra beholderen til fordelingshovedet på såbjælken.

COMBO SYSTEM CS bugseret beholder med to kamre har en kapacitet på 5.000 liter pr. beholder. Såbjælken kobles på beholderens 3-punktsophæng. Beholderen med to kamre gør det muligt at udså to typer frø samtidig eller at nedfælde gødning mellem rækkerne samtidig med såningen.

FERTI-CART FC bugseret beholder har en kapacitet på 3.500 liter. CORSA CN-såbjælken er nem at montere ved hjælp af et 3-punktsophæng. FERTI-CART kan efter ønske udstyres med et strain gauge-vejesystem.

FERTI-BOX_FB_F COMBO SYSTEM CS FERTI-CART FC

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på såbjælken.

CORSA CN Såbjælke

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # #
Såbjælke

Består af såskær med dobbelte skiver monteret på et parallelogram til perfekt terrænregistrering. Valgfri afstand mellem rækkerne på enten 12,5 eller 16,7 cm.

Sidemarkører

Bruges til at markere styrefurene til løbende opfølgning på bredden, når traktoren ikke er udstyret med GPS-navigation.

Såskær med dobbelte skiver

Såskæret er monteret på såbjælkerammen ved hjælp af et parallelogram. Systemet fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde.

Delehoved

Giver mulighed for at deaktivere halvdelen af arbejdsbredden.

Fronthjul

Sikrer perfekt terrænregistrering og fastholder såbjælken i den indstillede arbejdsdybde.

Sortjordsmarkører

Markerer traktorens de linjer, traktoren skal køre efter med en sprøjteenhed eller gyllespreder.

Vores innovative teknologier

SÅSKÆR MED PSP-SYSTEM

Såskærene med dobbelte skiver er monteret på såbjælkerammen ved hjælp af et parallelogram. Dette design sikrer perfekt registrering af terrænet og jævn såning i hele maskinens bredde.

PSP SYSTÉM SECÍCH BOTEK

TVEÆGGET SÅSKÆR

Maskinen bevæger sig væk fra ideallinjen og vipper under såningen. Dette skaber øget afstand, eller såkaldte “øjer” mellem de enkelte kørsler i marken (ved standardindstilling af såskærene). Dette forhindres med vores innovative design – de tveæggede såskær. Når der afviges fra ideallinjen, udtyndes væksten kun lokalt uden betydelige afstande eller “øjne”.

ZDVOJENÉ KRAJNÍ BOTKY
CORSA CN_reference

HVAD SIGER LANDMÆNDENE?

“Jeg er glad for såbjælken. Den gør det muligt for os at håndtere såningen inden for deadlines, samtidig med at vi kan udvide brugen af COMBO-SYSTEM-opbevaringsbeholderen, som vi bruger sammen med andre BEDNAR-maskiner.”

Václav Ryšavý, Maskinoperatør
Unčovice Farming Cooperative

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen monterede CORSA CN-såbjælke, så den præcist matcher dine behov.

Såskær

Såskær med en rækkeafstand på 16,7 cm

Rækkeafstanden på 16,7 cm sikrer bedre materialegennemløb. Velegnet til teknologier med en højere grad af restafgrøde på overfladen.

Såskær med en rækkeafstand på 12,5 cm

Rækkeafstanden på 12,5 cm gør planterne mere konkurrencedygtige over for ukrudt og forbedrer vækstforholdene.

KONFIGURER DIN EGEN
CORSA CN Såbjælke

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer

AGRONOMISK VEJLEDNING

AFGRØDEETABLERING
Etableringen af hver enkelt afgrøde kræver specifikke betingelser baseret på den valgte jordbearbejdningsteknologi og vejrforholdene. Generelt skal afgrøden etableres inden for den angivne frist, så alle forudsætningerne for at opnå det ønskede udbytte er til stede.

Muligheder inden for afgrødeetablering

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
CORSA CNCN 6000 Light CN 8000CN 9000
Arbejdsbreddem689
Transportbreddem333
Transportlængdem22,92,9
Afstand mellem såskærcm12,5 / 16,712,5 / 16,712,5 / 16,7
Antal såskærstk.48 / 3664 / 4872 / 54
Anbefalet ydelsehk150 - 200180 - 230200 - 250
Rammetypefoldbarfoldbarfoldbar
Samlet vægt*kg2 200 - 3 0002 600 - 3 6002 800 - 3 800

*afhænger af maskinens udstyr

Galleri / Medier

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area

  We use cookies. If you continue browsing our website, you agree with the Principles of Personal Data Protection, available here.

  Accept