ATLAS AO_PROFI Diskový podmítač

Atlas-AO_PROFI_mobile_1
 • Bezúdržbové uchycení slupic systémem Flexi-Box.

 • Odpružení každého z disků non-stop jištěním.

 • Postavení disků do X.

 • Integrovaná náprava = menší poloměr otáčení.

 • Přední řezací válec Trash Cutter.

 • Plně hydraulicky ovládaný stroj.

ATLAS AO_PROFI je kompaktní krátký diskový podmítač robustní konstrukce vhodný jak do minimalizačních systémů zpracování půdy (zapravení velkého množství rostlinných zbytků), tak i pro tradiční způsob hospodaření využívající orbu.

Hlavními přednostmi stroje je postavení disků do X, čímž je zabráněno driftování stroje a integrovaná náprava, které eliminuje houpání stroje během práce.

Velikost disků 620×6 mm umožňuje provádět podmítku až do 16 cm s intenzivním promícháním.

TYP STROJEpolonesený diskový podmítač
PRACOVNÍ ORGÁNYpřední řezací válec trashcutter, 2 řady disků 620×6 mm, disky zubaté nebo A-disky, zadní utužovací válce (dvojitý U-ring, dvojitý V-ring, V-ring, Cutpack)
JIŠTĚNÍindividuální pružinové non-stop jištění
VYUŽITÍhluboká rychlá podmítka s možností zapravení většího množství posklizňových zbytků
PRACOVNÍ OPERACEnakypření povrchové vrstvy, nařezání rostlinných zbytků, rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení
Non-stop jištění je tvořeno horizontální předepnutou pružinou na 200kg. Předepnuté pružiny zajišťují ideální tlak na půdu. Vinutá slupice společně s non-stop systémem zajišťuje přesné vedení každého disku.

Non-stop jištění je tvořeno horizontální předepnutou pružinou na 200kg. Předepnuté pružiny zajišťují ideální tlak na půdu. Vinutá slupice společně s non-stop systémem zajišťuje přesné vedení každého disku.

Stroj Atlas AO_PROFI je možné vybavit předním řezacím válcem Trash Cutter, který pracuje v celé šíři záběru.

Stroj Atlas AO_PROFI je možné vybavit předním řezacím válcem Trash Cutter, který pracuje v celé šíři záběru.

Uspořádání disků do X. Toto řešení zaručuje přesné držení stopy traktoru. Postavení disků je patentováno!

Uspořádání disků do X. Toto řešení zaručuje přesné držení stopy traktoru. Postavení disků je patentováno!

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Univerzální diskový podmítač určený pro různé druhy podmítek.

 • Další využití například k přípravě půdy pro setí, k zapravení meziplodin, zapravení kejdy apod.

 • Práce bez ucpávání i při velkém množství posklizňových zbytků včetně kukuřice na zrno.

 • Možnost práce i za velmi suchých podmínek, díky agresivnímu postavení disků vůči půdě. Rozestup disků umožňuje práci i za vlhkých podmínek.

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zpracování během jediného přejezdu = jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení a zapravení i velkého množství rostlinného materiálu na jeden přejezd.

 • Vysoké pracovní rychlosti = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt, lepší příprava pro secí stroje.

 • Možnost pracovat i v obtížných podmínkách = technická řešení stroje umožňují práci i v extrémních podmínkách spojených s vysokouvláhou nebo se suchem.

 • Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

Milan Víšek

„Nový diskový podmítač ATLAS je lepší než jeho předchůdce. Ten jsme využívali 7 sezón. Nový ATLAS má postavení disků do „X“ stroj nikam nedriftuje. Díky nápravě uvnitř stroj lépe sedí a nedělá vlny. Vynikající je i seřizování hloubky. Stroj splňuje přesně to, co jsme očekávali.“

Milan Víšek | soukromý zemědělec
Lipina | okres Chrudim | Česká republika
200 ha | ATLAS AO 6000 PROFI

VYUŽITÍ STROJE ATLAS

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – v případě využívání tradiční orby je vhodné před použitím pluhu pozemky alespoň jedenkrát zdiskovat. Dojde k přerušení kapilarity – zabrání se úniku vláhy z půdy, zároveň jsou rostlinné bytky nařezány a částečně zapraveny. Tlecí proces rostlinných zbytků je rychlejší a efektivnější.

Minimalizačních systémech bez orby – práce s rostlinnými zbytky je v minimalizačních systémech zpracování půdy zásadní. Kvalitní nařezání a promísení rostlinných zbytků s půdou a tím vytvoření homogenního materiálu umožňuje konstrukce stroje Atlas, která vychází s disků 620×6 mm s agresivním řezáním a orebního úhlu zaručující dokonalé zaklopení. Práce s rostlinnými zbytky je tím snadná a levná.

UKÁZKA PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

UKÁZKA PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

Stroj: ATLAS AO_PROFI
Výnos: 11,2 / ha
Počet přejezdů: 1
Pracovní rychlost: 14 km / hod
Spotřeba paliva: 6 l / ha

UKÁZKA PRÁCE ZAPRAVENÍ MEZIPLODIN

Stroj: ATLAS AN_PROFI
Výnos: 4,8 t / ha
Pracovní rychlost: 15 km/hod
Spotřeba paliva: 6 l / ha
Ukázka práce po kukuřici na zrno

UKÁZKA PRÁCE PO KUKUŘICI NA ZRNO

Stroj: ATLAS AE_PROFI
Počet přejezdů: 1
Pracovní rychlost: 12 km / hod
Spotřeba paliva: 7 l / ha

KVALITNÍ PODMÍTKA ZA VŠECH PODMÍNEK

Ve dvou řadách umístěné a agresivně postavené disky otevírají půdu a zajišťují intenzivní, kvalitní promíchání rostlinných zbytků se zeminou. Atlas je schopný promíchat se zeminou i velké množství rostlinných zbytků nebo statková hnojiva a to díky váze stroje a nastavení disků pod úhlem 17º.

Je tak dosaženo nejvhodnějšího pronikání do půdy s maximálním obracením a mísením zeminy s povrchovým materiálem a to i ve velmi vlhkých podmínkách. V extrémně suchých podmínkách se disky lehce dostávají do země díky postavení disků a celkové hmotnosti stroje. Atlas je univerzální hráč ve Vašem podnikání.

ATLAS AO_PROFI
A‑DISKY: NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A‑DISKY: NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

Všechny modely strojů ATLAS lze osadit speciálně tvarovanými disky, které mají výrazně vyšší řezací a míchací účinek oproti klasickým vykrajovaným diskům. A‑disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný (vlnitý) tvar obvodu disku zajišťuje lepší promísení mulče (rostlinných zbytků) ve zpracovaném profilu. Výsledek je vynikající.

X‑PRECISE – PŘESNÁ STOPA

Přesné vedení stopy podmítače za traktorem je velmi důležité, právě toto je největší nedostatek krátkých diskových podmítačů tzv. „driftování“ (pohyb stroje mimo pracovní stopu traktoru). Obecně platí, čím větší průměr disků, tím je problém markantnější. První řada disků zpracuje půdu tak, že druhá řada nemá v půdním profilu dostatečnou oporu. To způsobuje práci mimo stopu traktoru. Takové diskové podmítače zbytečně překrývají již zpracovanou půdu a nepracují dle zadání GPS.

ŘEŠENÍ JE X‑PRECISE
Polonesené a tažené modely ATLASů mají diskové baterie postaveny do „X“. Toto postavení vyrovnává síly a podmítač přesně drží stopu traktoru, resp. navigace. Již nemusíte trávit hodiny seřizováním podmítače – řešení je X-precise!

X‑PRECISE – PŘESNÁ STOPA
VÁLEC TRASH CUTTER NA HOUŽEVNATÉ ROSTLINNÉ ZBYTKY

TRASH CUTTER

Model ATLAS AO_PROFI může být vybaven předním řezacím válcem Trash Cutter. Tento válec je osazen břity, které jsou stočené do šroubovice. Sekací efekt je enormní. Tento válec je vhodný zejména pro pěstitele řepky, kukuřice a slunečnice.

ALFA-DRILL

ALFA DRILL je secí jednotka určená pro výsev meziplodin, přísevy travin nebo plošnou aplikaci hnojiv. Může být osazen na různé typy strojů BEDNAR.

V oblasti dávkování pod zásobníkem se nachází osvědčené robustní nerezové výsevní ústrojí ze secích strojů OMEGA.

Rovnoměrné dávkování i u velkých pracovních záběrů je zajištěno výkonným ventilátorem poháněným hydromotorem.

Jednoduché ovládání přímo z kabiny traktoru pomocí ISOBUS terminálu. Lze aplikovat koncové snímače usnadňující obsluhu.

ALFA-DRILL

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Použití kvalitních materiálů a naddimenzování exponovaných míst jsou hlavní domény stroje Atlas. Zvýšená torzní tuhost hlavních rámů přispívá k dlouhé životnosti klíčových částí stroje. Vlastní srdce stroje tvoří slupice s diskem s vypínací sílou ve svislém směru 200 kg končící na maximu 320 kg.

Pomalý nárůst síly vůči výchylce disku snižuje zatížení a opotřebení ložiskových domečků, všech šroubových spojení, čepů a vlastních rámů stroje. Tato technická charakteristika výrazně prodlužuje životnost pracovních jednotek, hlavních a zejména bočních rámů stroje.

OK
NOT OK
ATLAS AO PROFIAO 5000 PROFI
AO 6000 PROFI
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm4.9
5.9
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm2.95
2.95
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm9.1
9.1
PRACOVNÍ HLOUBKAcm6 – 16
6 – 16
POČET DISKŮks40
48
CELKOVÁ HMOTNOST**kg6900 – 8790
7140 – 9550
DOPORUČENÝ VÝKON*HP250 – 300

300 – 350

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

PRACOVNÍ ORGÁNY

Zubaté disky

ZUBATÉ DISKY

• 620 × 6 mm
• 8 ks / 1 m záběru

A-Disky (Agressive)

A-DISCS (AGGRESSIVE)

• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

PĚCHY A VÁLCE

PRUTOVÝ PĚCH

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

DVOUVÁLCE

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-RING PĚCH

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

DVOJITÝ V-RING PĚCH

DVOJITÝ V-RING PĚCH

SEGMENTOVÝ PĚCH

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

DVOJITÝ U-RING PĚCH

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 230 kg/m
• průměr: 600 mm

CUTPACK PĚCH

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

ROADPACKER PĚCH

Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
• váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 590 mm

ZÁVĚS

OKO

40 mm • 51 mm

TAŽNÉ PRAVÍTKO

TAŽNÉ PRAVÍTKO

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

MISKA

MISKA

K80

VOLITELNÉ

TRASH CUTTER

TRASH CUTTER

Podpěrná kola dvojitá

PODPĚRNÁ KOLA DVOJITÁ

Podpěrná kola jednoduchá

PODPĚRNÁ KOLA JEDNODUCHÁ

Hydraulická regulace hloubky

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…
Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…

„Nový diskový podmítač ATLAS je lepší než jeho předchůdce. Ten jsme využívali 7 sezón. Nový ATLAS má postavení disků do „X“ stroj nikam nedriftuje. Díky nápravě uvnitř stroj lépe sedí a nedělá vlny. Vynikající je i seřizování hloubky. Stroj splňuje přesně to, co jsme očekávali.“

Milan Víšek, soukromý zemědělec | Lipina (okr. Chrudim)
200 ha | ATLAS AO 6000 PROFI

GALERIE / MÉDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!