Novinky

Diskový podmítač ATLAS AO_PROFI v Jihočeském kraji

Během návštěv zemědělských podniků jsme navštívili Zemědělskou společnost Pivkovice a. s., která je součástí holdingu RABBIT Trhový Štěpánov a. s. V loňském roce do podniku zakoupili nový diskový podmítač ATLAS AO 6000 PROFI. Nyní s ním u Bavorova v podhůří Šumavy provádějí veškeré své podmítky. Jak jsou se strojem spokojeni a proč vybrali z nabídky společnosti BEDNAR právě diskový podmítač ATLAS? To vám přinášíme v této reportáži.

Obsluha soupravy Jakub Škopek si odvedenou práci stroje pochvaluje

Obsluha soupravy Jakub Škopek si odvedenou práci stroje pochvaluje

ATLAS AO 6000 PROFI

ATLAS AO 6000 PROFI byl agregován s traktorem Case Magnum 310

Zemědělská společnost Pivkovice a.s.

Podnik hospodaří na 1 100 ha zemědělské půdy. Z toho mají 780 ha orné půdy a 320 ha trvalých travnatých porostů. „Skladbu plodin máme zaměřenou na živočišnou výrobu. To znamená, že jako jedinou tržní plodinu pěstujeme na 212 ha řepku. Další plodiny máme hlavně do krmných směsí pro dobytek. Konkrétně se bavíme o 98 ha ječmene, 180 ha pšenice, 92 ha jetele a na zbylé výměře, což je kolem 200 ha, máme kukuřici,“ vysvětluje agronom Jaroslav Jedlička.

 Obec Pivkovice leží nedaleko Bavorova v podhůří Šumavy a pozemky v okolí se pohybují v rozmezí 420–670 m. n. m. Tento kopcovitý terén předem nastiňuje, jak je potřeba zde hospodařit. O tom nám více řekl agronom podniku: „Máme 70 % pozemků mírně-středně erozně ohrožených. Z tohoto důvodu jsou pro nás prioritou proti erozní technologie a opatření. Například se neobejdeme bez technologie strip-till. Tuto technologii pro jistotu kombinujeme i s protierozními pásy.“

Postavení disků do X je jedna z výhod diskového podmítače

Postavení disků do X je jedna z výhod diskového podmítače

Nová generace podmítače je ovládána plně hydraulicky

Nová generace podmítače je ovládána plně hydraulicky

„Máme také živočišnou výrobu. Ta čítá kolem 430 ks dojnic Holštýnského typu. Mléko je pro nás hlavní výroba a budeme ji v budoucnosti rozšiřovat,“ říká agronom a dále dodává: „Máme také výkrm brojlerů. Děláme celkem sedm turnusů za rok, což je asi jeden milion kusů kuřat.“

Proč ATLAS AO_PROFI?

Vzhledem k živočišné výrobě mají v podniku k dispozici velké množství organické hmoty, kterou potřebují zapravit do půdy. „Za jeden rok vyprodukujeme 12 000 tun hnoje, 9 000 tun kejdy a kolem 1 000 tun slepičince. To je pořádná porce, kterou potřebujeme zapravit do půdy,“ říká Jedlička a dále pokračuje: „V uplynulých letech jsme zkoušeli diskové podmítače i konkurenčních výrobců. Musím říci, že v našich kopcovitých podmínkách měly se zapravením organické hmoty vždy problém a jejich práce neodpovídala našim požadavkům. Pouze diskový podmítač značky BEDNAR splnil naše očekávání. Nyní jsme maximálně spokojeni a jsem si jistý, že jsme vybrali správně.“

Integrovaná nápravu umožňuje menší poloměr otáčení

Integrovaná nápravu umožňuje menší poloměr otáčení

Dvojitá opěrná kola zajišťují maximální stabilitu podmítače

Dvojitá opěrná kola zajišťují maximální stabilitu podmítače

V zemědělské společnosti Pivkovice a. s. se shodují, že nejen velký průměr disků, ale i další přednosti diskového podmítače ATLAS AO 6000 PROFI rozhodly o jeho pořízení. „Při pořizování podmítače jsme se nedívali pouze na kvalitní zapravení organické hmoty, ale také na stabilitu stroje v našich podmínkách. Určitě se nebojím říci, že tady ATLAS předčil naše očekávání. Obsluha se s ním otočí na malém prostoru, což je ve svažitých polích důležité, stejně jako to, že jí stroj ve svazích nikam neutíká, uzavírá agronom své hodnocení diskového podmítače BEDNAR.

Jak hodnotí práci diskového podmítače ATLAS AO_PROFI?

V den naší návštěvy podmítali v podniku na 16 ha strniště po jeteli, který byl na pozemku dva roky. Stroj obsluhoval Jakub Škopek, který se s námi podělil o své dojmy: „Za poslední dva roky jsem měl možnost vyzkoušet několik diskáčů. Vždy jsem s nimi pracoval v těchto kopcích a řešili jsme provedení a kvalitu stroje i práce. Spokojení jsme byli až s tímto diskáčem,“ ATLAS AO 6000 PROFI, „který jsme po vyzkoušení okamžitě zakoupili.“

 „Se strojem jezdím pracovní rychlostí 13 km/hod a udělám v našich podmínkách tak 50–55 ha za den. Když jedu první podmítku, tak mám hloubku nastavenou na 10–12 cm podle pole a při druhé podmítce hloubku zvyšuji na 14–15 cm. Za obrovskou výhodu považuji hydraulické ovládání. Když narazím na kameny nebo skálu, stroj snadno vymělčím a hned jak je to možné, vracím hloubku zpět. To se mi líbí stejně, jako možnost snadného a rychlého otáčení díky umístění nápravy uvnitř stroje. A když se podívám za sebe, pak vidím jen pěkně porovnané pozemky se zapravenými rostlinnými zbytky nebo organickou hmotou,“ uzavírá naši návštěvu obsluha stroje.

 S námi je radost hospodařit.
marketing@bednarfmt.com

BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie