Novinky

Potřebovali jsme podmítač s vysokou průchodností

Zemědělské obchodní družstvo Čáslavice se nachází přibližně 15 km jihozápadním směrem od Třebíče. Družstvo obhospodařuje 1 170 ha zemědělské půdy, mimo klasické rostlinné výroby se zabývá i chovem českého strakatého skotu nebo provozem vlastní BPS.

BEDNAR ATLAS AO_PROFI mají v Čáslavicích vybaven zadním dvojitým U-RING pěchem2021\2021_XX_XX_Potřebovali jsme podmítač s vysokou průchodností\Foto\upraveno\tinified (33).zip

BEDNAR ATLAS AO_PROFI mají v Čáslavicích vybaven zadním dvojitým U-RING pěchem

Pracovní hloubka 6 cm je pro první podmítku a vyvolání rychlého vzcházení výdrolu zcela dostačující

Pracovní hloubka 6 cm je pro první podmítku a vyvolání rychlého vzcházení výdrolu zcela dostačující

Do Čáslavic jsme se vyrazili podívat a zeptat na zkušenosti s provozem diskového podmítače ATLAS AO 6000 PROFI, který společnost pořídila v minulém roce. „Využívali jsme hřídelový diskový podmítač od značky STROM EXPORT. Z důvodu generační obměny jsme se začali rozhlížet po novém těžkém diskovém podmítači, zkoušeli jsme stroje od řady zahraničních výrobců. Nakonec jsme se na základě vyzkoušení, vlastností a kvality práce rozhodli pro pořízení stroje BEDNAR ATLAS AO_PROFI,“ říká mechanizátor, pan Radek Němec.

Mechanizátor potvrzuje hlavní výhody stroje

V ZOD Čáslavice provozují rozsáhlou živočišnou výrobu i vlastní BPS. V podniku si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek organické hmoty v podobě hnoje, kejdy nebo digestátu. Právě proto potřebovali těžký diskový podmítač s velkým průměrem disků a vysokou průchodností. „Zkoušeli jsme i podmítač řady SWIFTERDISC XO_F, ale pro naše podmínky a využití je vhodnější ATLAS AO_PROFI. Na tomto stroji se mi líbí především postavení diskové sekce do tvaru písmene „X“ – stroj nedriftuje – a integrovaná náprava – stroj se nehoupe – a celkově kopírování terénu,“ dodává mechanizátor.

Vpravo mechanizátor podniku pan Radek Němec se svým bratrem a obsluhou stroje v jedné osobě

Vpravo mechanizátor podniku pan Radek Němec se svým bratrem a obsluhou stroje v jedné osobě

Přední dvojitá podpěrná kola přispívají k výbornému kopírování terénních nerovností

Vpravo mechanizátor podniku pan Radek Němec se svým bratrem a obsluhou stroje v jedné osobě

Do Čáslavic si pořídili ATLAS AO_PROFI o šestimetrovém pracovním záběru. Ve výbavě stroje nechybí přední podpěrná dvojitá kola, páskový smyk před zadním pěchem, zadní dvojitý U-RING pěch. Veškeré nastavení stroje probíhá s pomocí hydrauliky z kabiny traktoru.

Diskový podmítač ATLAS AO_PROFI agregují v podniku s traktorem FENDT 939 o výkonu 390 koní, průměrná spotřeba této agregace činí 4,5 l/ha

Diskový podmítač ATLAS AO_PROFI agregují v podniku s traktorem FENDT 939 o výkonu 390 koní, průměrná spotřeba této agregace činí 4,5 l/ha

Velkou výhodou při zpracování velkého množství posklizňových zbytků je velká vzdálenost mezi přední a zadní sekcí (145 cm) a zadní sekcí a pěchem (155 cm)

Velkou výhodou při zpracování velkého množství posklizňových zbytků je velká vzdálenost mezi přední a zadní sekcí (145 cm) a zadní sekcí a pěchem (155 cm)

Velké výkony s nízkou spotřebou

Diskový podmítač jsme zastihli během první podmítky po sklizni ječmene, který v letošním roce v podniku pěstovali na výměře 90 hektarů. Souprava pracovala ve svažitém terénu, pěkně se tak v praxi projevila výhoda postavení diskové sekce do X a udržení diskového podmítače ve stopě traktoru. Souprava pracovala rychlostí 13,5 km/hod při otáčkách 1 550 ot/min a s průměrnou spotřebou 4,5 l/ha, pracovní hloubka byla nastavena na 6 cm.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Školení dealerské sítě BEDNAR
Poslední červencový týden jsme ve spolupráci se společností STROM Praha uspořádali školení obchodních zástupců techniky BEDNAR, které se konalo na pozemcích společnosti ZOS Kačina ve Svatém…