Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

ATLAS AO_PROFI

En tung tallerkenharve til bearbejdning af store mængder afgrøderester

ATLAS AO_PROFI TUNG TALLERKENHARVE

ATLAS AO_PROFI-modellerne er tunge tallerkenharver med egenskaber, som gør dem velegnede til bearbejdning af store mængder afgrøderester.

#

6-16 cm

#

5-7 m

#

250-400 hk

Vigtigste egenskaber

ATLAS AO_L er en robust modelrække af universelle tallerkenharver med egenskaber, som gør dem velegnede til bearbejdning af store mængder afgrøderester og til stubharvning efter kornhøst.

X-PRECISE

Præcis styring af tallerkenharven i sporet.

ATLAS AO_PROFI-modellerne har tallerkensektioner, der er formet som et X. Dette innovative design forhindrer, at maskinen trækker til siden. På den måde kan tallerkenharven følge præcis i traktorens spor. Det dobbelte tallerkenskær i midten mindsker risikoen for, at der dannes kanter.

X-PRECISE
INTEGRERET AKSEL OG PAKKER

Ekstremt stabil også ved høj hastighed.

Layoutet med to rækker bagmonterede pakkere giver bedre stabilitet ved høj hastighed, end når der kun er en række, og samtidig elimineres mellemrummet på tallerkenharven, når der er to valser i en række. Den integrerede aksel sikrer en jævn fordeling af maskinens vægt og forhindrer, at den svajer. Desuden giver det en mere sikker transport og reducerer drejeradius for traktoren med harven i forager.

INTEGRERET AKSEL OG PAKKER
ROBUST TALLERKENHARVE

Kommer nemt i jorden under tørke.

ATLAS AO_PROFI-tallerkenharven er en tung udgave af disse harver. Robustheden gør harven tung, og det skaber et jævnt nedadrettet tryk på tallerkensektionen, som gør, at den nemt kan trænge ned i jorden også under tørke. Maskinens robusthed gør også, at der kan indarbejdes store mængder materiale.

ROBUST TALLERKENHARVE
STOR AFSTAND MELLEM SEKTIONER

Til bearbejdning af store mængder materiale uden risiko for tilstopning.

De tunge ATLAS AO_PROFI-tallerkenharver har egenskaber, som betyder, at maskinen kan bruges til bearbejdning af store mængder afgrøderester, efterafgrøder og andet organisk materiale (gylle, ajle). Denne model har tilstrækkelig afstand mellem de enkelte sektioner, hvilket sikrer, at arbejdet kan udføres uden problemer og forhindrer potentiel tilstopning af maskinen, også når den arbejder i våde forhold. Afstanden mellem tallerkensektionens forreste og bagerste række er over 145 cm, og afstanden mellem tallerkener og akslen på den bagmonterede pakker er op til 145 cm. Rammefrihøjden er ca. 70 cm, og det sikrer et højt gennemløb.

STOR AFSTAND MELLEM SEKTIONER
TRASH CUTTER

Skærevalse til svære afgrøderester.

ATLAS AO_PROFI-harven kan udstyres med Trash Cutter-valsen foran, hvilket er den ideelle løsning til opskæring af afgrøderester og hårde stængler. På den måde nedbrydes afgrøderesterne bedre i jorden, og det letter den efterfølgende jordbearbejdning og forhindrer tilstopning af maskinen.

TRASH CUTTER
NEM INDSTILLING AF ARBEJDSDYBDE

Nem betjening.

Selv i basismodellen af AO_PROFI-tallerkenharven kan arbejdsdybden nemt indstilles uden brug af de hydrauliske klemmer. Arbejdsdybden indstilles ved hjælp af hydraulikken på de bagmonterede valser og fronthjulene.

NEM INDSTILLING AF ARBEJDSDYBDE
BEDNAR EASY CONTROL

Komplet elektrohydraulisk styring af alle funktioner.

ATLAS AO_PROFI kan udstyres med elektrohydraulisk maskinstyring. BEDNAR EASY CONTROL er firmaets egen software, som sikrer fuldautomatisk styring af tallerkenharven og gør det muligt at indstille arbejdsdybden nemt og bekvemt fra førerkabinen ved hjælp af traktorens display eller ved at tilslutte et ISOBUS-kabel til traktorens display.

ISOBUS
HYDRAULISK TRÆKBOM

Perfekt terrænregistrering – når som helst og hvor som helst.

ATLAS AO_PROFI-tallerkenharven er udstyret med en hydraulisk trækbom. Vi benytter dette tekniske design, da det letter tilkoblingen til traktoren og ikke mindst forbedrer kvaliteten af arbejdet, idet tallerkenharven registrerer ujævnheder i terrænet.

HYDRAULISK JUSTERBAR TRÆKBOM
ALFA-DRILL SÅENHED

Enkelt og nem etablering af efterafgrøder ved brug af en tallerkenharve med en såenhed.

ATLAS AO_PROFI-tallerkenharven kan under produktionen udstyres med BEDNARs ALFA DRILL-såenhed, så der i en enkelt overkørsel kan sås efterafgrøder og små frø under stubharvningen. Dette medfører betydelige tids- og brændstofbesparelser. Såenheden har en kapacitet på 400 liter.

ALFA-DRILL

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på tallerkenharven.

ATLAS AO_PROFI Tung tallerkenharve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # #
Trækbom

En hydraulisk justerbar trækbom sikrer perfekt terrænregistrering og udjævning af eventuelle ujævnheder.

Dobbelte fronthjul

Sikrer uovertruffen registrering af terrænet og fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde.

Tallerkensektionen

Tallerkensektion med riflet eller aggressivt skær, med en diameter på 620 x 6 mm og NON-STOP fjedersikring.

Integreret aksel

Sikrer jævn fordeling af maskinens vægt, giver bedre stabilitet og mindsker risikoen for, at maskinen svajer ved højere hastigheder. En anden fordel er den mindre drejeradius i forager og større manøvredygtighed selv i ujævnt terræn.

Bagmonterede pakkere

Med det store udvalg af bagmonterede pakkere er det muligt at tilpasse maskinen til alle forhold. Pakkerens to rækker forhindrer at maskinen svajer under arbejdet. Pakkerne hjælper med at løsne overfladen og forhindre fordampning af fugten fra jorden.

Tandharve

Udjævner effektivt mindre ujævnheder og spreder knolde i hele maskinens bredde.

Vores innovative teknologier

LAYOUT FOR BAGMONTERET PAKKER I TO RÆKKER

Layoutet med to rækker bagmonterede pakkere giver bedre stabilitet ved høj hastighed, end når der kun er en række, og samtidig elimineres mellemrummet på maskinen, når der er to valser i en række. Maskinen skal fungere stabilt for at kunne opnå en pakket mark uden ujævnheder.

HORISONTAL NON-STOP-SIKRING AF TÆNDER

NON-STOP-sikringen ydes af en horisontal fjeder ved 200 kg, som leverer den ideelle graveeffekt og tryk på hver enkelt tallerken. Den er designet til især tunge og tørre jordforhold.

X-PRECISE-SYSTEM FOR TALLERKENSEKTION

Det unikke tekniske design sikrer præcis maskinstyring i sporet. Det betyder, at hele tallerkenharvens bredde udnyttes, da der ikke forekommer sidetræk.

VEDLIGEHOLDELSESFRIT LEJEDESIGN

Tallerkenerne er monteret på vedligeholdelsesfri kuglelejer med lang levetid. Lejets tilspænding sikres af en kassette. De er i overstørrelse, hvilket gør betjening nem.

FLEXI-BOX-MONTERING AF TÆNDER PÅ RAMMEN

FLEXI-BOX sikrer vedligeholdelsesfri montering af tænder på rammen. Hver tand monteres i en kappe med specialsegmenter. Designet kræver ikke smøring og reducerer samtidig overførsel af mikrovibrationer fra tallerkenerne til rammen.

HVAD SIGER LANDMÆNDENE?

“Vi kan godt lide den måde, maskinen arbejder på. Det var derfor vi valgte den. Efter min opfattelse er den største fordel ved ATLAS AO_PROFI den store rammefrihøjde, som er afgørende på grund af den store mængde planterester. Jeg er også begejstret for fjederbelastningen af hver enkelt tallerken i form af non-stop-fjedersikringen og den integrerede aksel midt på maskinen. Det gør den sikker at transportere og nem at vende. De aggressive tallerkenskær med en diameter på 620 x 6 mm fungerer upåklageligt.”

Hak, medejer, PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA – HAK s.r.o., (Hradec Králové, Tjekkiet)

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen ATLAS AO_PROFI-tallerkenharve, så den præcist matcher dine behov.

Frontudstyr

Dobbelte fronthjul

Sikrer uovertruffen registrering af terrænet og fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde.

Simple fronthjul

Fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde, registrerer terrænet og forhindrer maskinen i at svinge.

Frontskærevalse Trash Cutter

Den frontmonterede, skrueformede Trash Cutter-valse er monteret med skarpe blade. Den lille valsediameter gør det muligt at opnå høje omdrejningshastigheder. Valsen er effektiv til at opskære stængler på raps, solsikker eller efterafgrøde. Det betyder, at restafgrøde i højere grad blandes med jorden, hvilket fremmer nedbrydningen. Valsens nedadrettede tryk er hydraulisk og styres fra førerkabinen.

Valgfrit udstyr til montering foran pakkerne

Crushbar-udjævner

Udjævneren foran den bagmonterede dobbelte pakker bruges til at fjerne eventuelle ujævnheder skabt af den foregående sektion. Pakkerne komprimerer kun jorden, de udjævner den ikke. Resultatet er en perfekt udjævnet mark.

Tallerkensektionen

Tallerken med aggressivt skær

Den specialformede tallerken sikrer en højere grad af opskæring og blanding. Den trænger også nemmere gennem tør jord. Denne tallerken har mange skærende kanter, som letter indblandingen af store mængder restafgrøde. De skarpe blade opskærer effektivt restafgrøde. Den profilerede form gør det desuden muligt at løfte mere jord. Tilgængelig med en diameter på 620 x 6 mm.

Tallerkner med riflet skær

Tallerkensektionen er normalt udstyret tallerkener med riflet skær med en diameter på 620 x 6 mm.

Andet

ALFA-DRILL såenhed

Bruges til udsåning af efterafgrøde, græs eller til nedfældning af gødning. Du kan foretage to handlinger i en overkørsel og dermed reducere dine omkostninger.

Valser og pakker

Dobbeltvalset pakker

Denne pakker består af et rør og stangpakker med forskellig diameter. Pakkeren er velegnet til bearbejdning i mellem og lette jordtyper under tørre forhold. Pakkeren har en diameter på 630 og 370 mm. Vægt: 132 kg/m.

Dvouválcový pěchDvouválcový pěch

CUTPACK-pakker + afskrabere

CUTPACK er en tung stålpakker med god skæreevne og er effektiv til at løsne jord. Velegnet til tunge jordforhold. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 222 kg/m (inkl. afskrabere). Pakkeren er velegnet til brug sammen med Zero-Mix-tænder.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

RUBBERPACKER + afskrabere

Rubberpacker er en solid pakker fremstillet af hård naturgummi, som er velegnet til alle forhold. Pakkerens vægt betyder, at den er perfekt til pakning af jorden. Jorden klæber næsten ikke til pakkeren takket været gummiet og afskraberne. Pakkeren har en diameter på 590 mm. Vægt: 217 kg/m (inkl. afskrabere).

RUBBERPACKER pěch + stěrkyRUBBERPACKER pěch + stěrky

V-RING-pakker + afskrabere

V-RING er en tung stålpakker, der er velegnet til knusning af knolde og løsning af kompakt jord. Pakkeren er velegnet til alle typer jordforhold. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 169 kg/m (inkl. afskrabere)

Dobbelt V-RING-pakker

V-RING er en pakker med individuelle V-formede ringe. Jorden har vanskeligt ved at klæbe til pakkeren, hvilket betyder, at pakkeren ikke tilstoppes under våde forhold. Rækkerne er forskudt hvilket har en uovertruffen selvrensende effekt. Dobbeltpakkeren øger maskinens stabilitet under arbejdet. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 162 kg/m.

Dobbelt U-RING-pakker (600 mm)

U-RING-pakkeren er en pakker fremstillet af stål i to rækker. Rækkerne er forskudt hvilket har en uovertruffen selvrensende effekt. Pakkeren er perfekt til knusning af knolde, og U-ringene samt den lave risiko for tilstopning gør den egnet til arbejde under våde forhold. Dobbeltpakkeren øger maskinens stabilitet under arbejdet. Pakkeren har en diameter på 600 mm. Vægt: 230 kg/m.

SEGMENTERET pakker + afskrabere

Den segmenterede pakker er fremstillet af massive ståldele, yder perfekt komprimering og er velegnet til alle jordforhold. De enkelte segmenter knuser knolde effektivt. Pakkeren har en diameter på 530 mm. Vægt: 202 kg/m (inkl. afskrabere).

Rørpakker

Rørpakkeren er fremstillet af massive stålstænger, der effektivt knuser knolde, især ved høje arbejdshastigheder. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Perfekt til lette jordforhold. Vægt: 121 kg/m.

Valgfrit udstyr, der kan monteres efter de bagmonterede valser

Tandefterharve — en række

Bruges til at fordele større jordpartikler i hele maskines bredde.

KONFIGURER DIN EGEN
ATLAS AO_PROFI Tung tallerkenharve

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer Brochure

AGRONOMISK VEJLEDNING

STUBHARVNING
Hurtig og effektiv stubharvning er et af det vigtigste elementer i jordbearbejdning. Ifølge god landbrugsteknisk praksis skal de ske så hurtig som muligt efter høst. På den måde bevares fugten bedst i jorden og ukrudt fremspirer hurtigt, så man undgår at skulle rense jorden senere.

Stubharvning

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
ATLAS AO_PROFIAO 5000 PROFIAO 6000 PROFIAO 7000 PROFI
Arbejdsbreddem567
Transportbreddem2,92,92,9
Transportlængdem9,19,19,1
Transporthøjdem3,53,94
Antal tallerkenerstk.404856
Arbejdsdybde*cm6-166-166-16
Arbejdsvinkel° for 18 / bag 15for 18 / bag 15for 18 / bag 15
Tallerkendiametermm620620620
Tallerkenbreddemm666
Tallerkenbeskyttelseindividuelt fjedersystemindividuelt fjedersystemindividuelt fjedersystem
Afstand mellem tallerkenercm252525
Afstand mellem to rækker tallerkenercm145145145
Rammefrihøjdecm707070
Anbefalet ydelsehk250 - 300300 - 350350 - 400
Trækkugletræk, kat. III, K80, trækøje 40, 51 kugletræk, kat. III, K80, trækøje 40, 51 kugletræk, kat. III, K80, trækøje 40, 51
Akseltrykkg8 5009 0009 500
Trækbelastningkg1 9002 3703 000
Dimensioner på transportdæk600 / 50 - 22,5 600 / 50 - 22,5 600 / 50 - 22,5
Samlet vægt**kg10 40011 37012 500

*afhænger af jordforholdene **afhænger af maskinens udstyr

Galleri / Medier

TYPERELATEREDE MASKINER

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area