Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

SWIFTERDISC XO_PROFI

En kompakt tallerkenharve til stubharvning og forberedelse af såbede

EN PROFESSIONEL TALLERKENHARVE MED KORT RAMME

SWIFTERDISC XO_PROFI er en ny modelserie af kompakte tallerkenharver i BEDNARs sortiment. Tallerkenharven har en arbejdsbredde på 7,25 meter. PROFI-mærket giver kunderne en lang række fordele i form af nyt teknisk design. SWIFTERDISC XO_PROFI udmærker sig ved høj arbejdshastighed og godt udført arbejde af høj kvalitet.

#

2-14 cm

#

7.25-7.25 m

#

250-350 k

Vigtigste egenskaber

SWIFTERDISC XO_PROFI-modelserien er en professionel serie af tallerkenharver, som er velegnet til jordbearbejdning efter høst og til forberedelse af såbede.

ALSIDIGHED

Den perfekte betegnelse. Se selv.

Stubharvning er noget af det vigtigste arbejde i marken. Hvis det skal gøres korrekt, skal det gøres hurtigst muligt efter høst. Til dette arbejde kan SWIFTERDISC XO_PROFI udstyres med tallerkener med riflede eller aggressive skær med en diameter på 520 × 5/ 560 × 5 mm, hvilket sikrer god opskæring, nedblanding og indarbejdning af afgrøderester. De bagmonterede pakkere komprimerer jorden og lukker den bearbejdede jordprofil, så ukrudt og uønskede sædekorn fremspirer jævnt.

Den lille tallerkendiameter kombineret med den høje arbejdshastighed giver tallerkenerne en høj omdrejningshastighed, hvilket sikrer god findeling og nedblanding. Hvis du påtænker at bruge tallerkenharven til hyppig jordbearbejdning, anbefaler vi, at du tilføjer den frontmonterede Crushbar-udjævner til SWIFTERDISC XO_PROFI til udjævning og knusning af jordknolde.

Podmítka po sklizni SWIFTERDISC XO_PROFI
X-PRECISE

Perfekt styring af tallerkenharven i sporet.

SWIFTERDISC XO_PROFI-modellerne har tallerkensektioner, der er formet som et X. Dette innovative design forhindrer, at maskinen trækker til siden. På den måde kan tallerkenharven følge præcis i traktorens spor. Tallerkenskæret i midten mindsker risikoen for, at der dannes kanter.

X-PRECISE SYSTÉM
INTEGRERET AKSEL OG PAKKER

Ekstremt stabil også ved høj hastighed.

Layoutet med to rækker bagmonterede pakkere giver bedre stabilitet ved høj hastighed, end når der kun er en række, og samtidig elimineres mellemrummet på tallerkenharven, når der er to valser i en række. Den integrerede aksel sikrer en jævn fordeling af maskinens vægt og forhindrer, at den svajer. Desuden giver det en mere sikker transport og reducerer drejeradius for traktoren med harven i forager.

INTEGROVANÁ NÁPRAVA A ROZLOŽENÍ PĚCHŮ
STOR AFSTAND MELLEM SEKTIONER

Det gør det muligt at arbejde hurtigere og mindsker risikoen for tilstopning.

Maskiner har tendens til at stoppe til under stubharvning eller når der indarbejdes større mængder afgrøderester på grund af for lav rammefrihøjde, eller når arbejdshastigheden er begrænset for at undgå bølgedannelse. Inden for deres kategori har SWIFTERDISC XO_PROFI-harverne den største afstand mellem tallerkensektionens forreste og bagerste række, 140 cm, og afstanden mellem tallerkener og akslen på den bagmonterede pakker er op til 160 cm. Rammefrihøjden på 60 cm gør det muligt også at indarbejde større mængder organisk materiale eller husdyrgødning.

VELKÁ VZDÁLENOST MEZI SEKCEMI
HYDRAULISK TRÆKBOM

Perfekt terrænregistrering – når som helst og hvor som helst.

SWIFTERDISC XO_PROFI-tallerkenharven er udstyret med en hydraulisk trækbom. Vi benytter dette tekniske design, da det letter tilkoblingen til traktoren og ikke mindst forbedrer kvaliteten af arbejdet, idet tallerkenharven registrerer ujævnheder i terrænet.

HYDRAULISK JUSTERBAR TRÆKBOM
HARVER TIL TRAKTORSPOR

PROFI er design i mindste detalje.

SWIFTERDISC XO_PROFI kan udstyres med unikke harver til traktorspor, som perfekt løsner de hårde jordlag. Ved at indsætte afstandsstykker mellem tallerkenholderne kan man øge arbejdsdybden af disse tallerkener med 2-4 cm i forhold til de andre tallerkener i rækken.

DISKY JAKO KYPŘIČE STOP TRAKTORU

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på tallerkenharven.

SWIFTERDISC XO_PROFI Halvbugseret tallerkenharve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # #
Trækbom

Den hydrauliske trækbom sikrer perfekt registrering af terrænet.

Dobbelte fronthjul

Sikrer uovertruffen registrering af terrænet og fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde.

Tallerkensektionen

Tallerkensektion med riflet eller aggressivt skær, med en diameter på 520/560 × 5 mm.

Integreret aksel

Sikrer jævn fordeling af maskinens vægt, giver bedre stabilitet og mindsker risikoen for, at maskinen svajer ved højere hastigheder. En anden fordel er den mindre drejeradius i forager og større manøvredygtighed selv i ujævnt terræn.

Bagmonterede pakkere

Med det store udvalg af bagmonterede pakkere er det muligt at tilpasse maskinen til alle forhold. Pakkerne findeler knolde og komprimerer jorden, så den ikke udtørrer.

Vores innovative teknologier

HYDRAULISK TRÆKBOM

Trækbommens hydrauliske stempelstang sikrer uovertruffen terrænregistrering. Den fjerner den spænding, der påvirker maskinens trækbom og absorberer stød ved selv høj arbejdshastighed.

LAYOUT FOR BAGMONTERET PAKKER I TO RÆKKER

Layoutet med to rækker bagmonterede pakkere giver bedre stabilitet ved høj hastighed, end når der kun er en række, og samtidig elimineres mellemrummet på maskinen, når der er to valser i en række. Maskinen skal fungere stabilt for at kunne opnå en pakket mark uden ujævnheder.

VEDLIGEHOLDELSESFRI LEJER

Kuglelejer med skævvinklet kontakt er lukkede vha. to statiske og en dynamisk kassettepakdåse med fire tætningslæber, og de kører i et fast lejehus af metal. Lejerne er sat på tallerknerne med seks bolte. De er i overstørrelse, hvilket gør betjening nem.

TALLERKENSIKRING MED GUMMISEGMENT

Monteringen af to tallerkener på en tand giver dobbelt så meget plads til sikring med gummisegmenter. Gummisegmenterne absorberer stød i forbindelse med jordbearbejdning. Harven er hurtig og kræver ikke vedligehold under selv vanskelige forhold. Gummiet er af høj kvalitet med lang levetid.

TWIN-DISC MONTERINGSSYSTEM

En tand for hver to tallerkener sikrer højt gennemløb af materiale. Restafgrøde kan nemt løbe gennem maskinen (store mængder strå, rester efter majs). De fleste tallerkenharver har kun en tand pr. tallerken. Dette design begrænser gennemløbet af materiale under især våde forhold, eller når der er en stor mængde restafgrøde.

X-PRECISE-SYSTEM FOR TALLERKENSEKTION

Det unikke tekniske design sikrer præcis maskinstyring i sporet. Det betyder, at hele tallerkenharvens bredde udnyttes, da der ikke forekommer sidetræk.

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen SWIFTERDISC XO_PROFI-harve, så den præcist matcher dine behov.

Frontudstyr

Dobbelte fronthjul

Sikrer uovertruffen registrering af terrænet og fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde.

Simple fronthjul

Fastholder den indstillede arbejdsdybde i hele maskinens bredde, registrerer terrænet og forhindrer maskinen i at svinge.

Crushbar-udjævner

Den hydraulisk styrede Crushbar-udjævner er især egnet til den første overfladeudjævning og til at knuse knolde før skærene. De enkelte udjævningsdele er forstærkede. Den er nem at styre via det hydrauliske system inde fra kabinen.

Frontskærevalse Trash Cutter

Den frontmonterede, skrueformede Trash Cutter-valse er monteret med skarpe blade. Den lille valsediameter gør det muligt at opnå høje omdrejningshastigheder. Valsen er effektiv til at opskære stængler på raps, solsikker eller efterafgrøde. Det betyder, at restafgrøde i højere grad blandes med jorden, hvilket fremmer nedbrydningen. Valsens nedadrettede tryk er hydraulisk og styres fra førerkabinen.

Valgfrit udstyr til montering foran pakkerne

Crushbar-udjævner

Udjævneren foran den bagmonterede dobbelte pakker bruges til at fjerne eventuelle ujævnheder skabt af den foregående sektion. Pakkerne komprimerer kun jorden, de udjævner den ikke. Resultatet er en perfekt udjævnet mark.

Tallerkensektionen

Tallerken med aggressivt skær

Den specialformede tallerken sikrer en højere grad af opskæring og blanding. Den trænger også nemmere gennem tør jord. Denne tallerken har mange skærende kanter, som letter indblandingen af store mængder restafgrøde. De skarpe blade opskærer effektivt restafgrøde. Den profilerede form gør det desuden muligt at løfte mere jord. Tilgængelig med en diameter på 520 x 5 mm og 560 x 5 mm.

Tallerkner med riflet skær

Tallerkensektionen er normalt udstyret tallerkener med riflet skær med en diameter på 520 x 5 mm; kan desuden fås med en diameter på 560 x 5 mm.

Valser og pakker

SEGMENTERET pakker + afskrabere

Den segmenterede pakker er fremstillet af massive ståldele, yder perfekt komprimering og er velegnet til alle jordforhold. De enkelte segmenter knuser knolde effektivt. Pakkeren har en diameter på 525 mm. Vægt: 202 kg/m (inkl. afskrabere).

CUTPACK-pakker + afskrabere

CUTPACK er en tung stålpakker med god skæreevne og er effektiv til at løsne jord. Velegnet til tunge jordforhold. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 222 kg/m (inkl. afskrabere). Pakkeren er velegnet til brug sammen med Zero-Mix-tænder.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

RUBBERPACKER + afskrabere

Rubberpacker er en solid pakker fremstillet af hård naturgummi, som er velegnet til alle forhold. Pakkerens vægt betyder, at den er perfekt til pakning af jorden. Jorden klæber næsten ikke til pakkeren takket været gummiet og afskraberne. Pakkeren har en diameter på 590 mm. Vægt: 217 kg/m (inkl. afskrabere).

RUBBERPACKER pěch + stěrkyRUBBERPACKER pěch + stěrky

Dobbelt PRESSPACK

PRESSPACK er en tung stålpakker, der består af to rækker stålringe. Denne type pakker er velegnet til tunge jordforhold. Pakkeren knuser effektivt knolde og pakker jorden perfekt. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 310 kg/m (inkl. afskrabere)

Dvojitý PRESSPACK pěch + stěrkyDvojitý PRESSPACK pěch + stěrky

Dobbeltvalset pakker

Denne pakker består af et rør og stangpakker med forskellig diameter. Pakkeren er velegnet til bearbejdning i mellem og lette jordtyper under tørre forhold. Pakkeren har en diameter på 470 og 370 mm. Vægt: 132 kg/m.

V-RING-pakker + afskrabere

V-RING er en tung stålpakker, der er velegnet til knusning af knolde og løsning af kompakt jord. Pakkeren er velegnet til alle typer jordforhold. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 169 kg/m (inkl. afskrabere)

Dobbelt V-RING-pakker

V-RING er en pakker med individuelle V-formede ringe. Jorden har vanskeligt ved at klæbe til pakkeren, hvilket betyder, at pakkeren ikke tilstoppes under våde forhold. Rækkerne er forskudt hvilket har en uovertruffen selvrensende effekt. Dobbeltpakkeren øger maskinens stabilitet under arbejdet. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 162 kg/m.

Dobbelt U-RING-pakker (600 mm)

U-RING-pakkeren er en pakker fremstillet af stål i to rækker. Rækkerne er forskudt hvilket har en uovertruffen selvrensende effekt. Pakkeren er perfekt til knusning af knolde, og U-ringene samt den lave risiko for tilstopning gør den egnet til arbejde under våde forhold. Dobbeltpakkeren øger maskinens stabilitet under arbejdet. Pakkeren har en diameter på 600 mm. Vægt: 230 kg/m.

Rørpakker

Rørpakkeren er fremstillet af massive stålstænger, der effektivt knuser knolde, især ved høje arbejdshastigheder. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Perfekt til lette jordforhold. Vægt: 121 kg/m.

Valgfrit udstyr, der kan monteres efter de bagmonterede valser

Tandefterharve — en række

Bruges til at fordele større jordpartikler i hele maskines bredde.

KONFIGURER DIN EGEN
SWIFTERDISC XO_PROFI Halvbugseret tallerkenharve

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer

AGRONOMISK VEJLEDNING

STUBHARVNING
Hurtig og effektiv stubharvning er et af det vigtigste elementer i jordbearbejdning. Ifølge god landbrugsteknisk praksis skal de ske så hurtig som muligt efter høst. På den måde bevares fugten bedst i jorden og ukrudt fremspirer hurtigt, så man undgår at skulle rense jorden senere.

Stubharvning

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
SWIFTERDISC XO_PROFIXO 7500 PROFI
Arbejdsbreddem7,25
Transportbreddem3
Transportlængdem9
Transporthøjdem3,7
Antal tallerkenerstk.59
Arbejdsdybde*cm2 - 14
Arbejdsvinkel° 16
Tallerkendiametermm520 / 560
Tallerkenbreddemm5
Tallerkenbeskyttelsegummisegmenter
Afstand mellem tallerkenercm25
Afstand mellem to rækker tallerkenercm140
Rammefrihøjdecm60
Anbefalet ydelsehk280
Trækkugletræk, kat. III, K80, trækøje 40, 51
Dimensioner på transportdæk400/70-24 18PR

*afhænger af jordforholdene **afhænger af maskinens udstyr

Galleri / Medier

TYPERELATEREDE MASKINER

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area

  We use cookies. If you continue browsing our website, you agree with the Principles of Personal Data Protection, available here.

  Accept