Novinky

Společnost BEDNAR představuje novinky pro rok 2019

BEDNAR představuje novinky ve svém portfoliu strojů. V roce 2019 bude nově uvedeno do prodeje celkem 7 strojů od zpracování půdy až po setí a přihnojování.

Diskový podmítač ATLAS AO_PROFI pro precizní zpracování půdy

Nový diskový podmítač ATLAS AO_PROFI potěší svou koncepcí a ovládáním i ty nejnáročnější zákazníky. Hydraulická regulace hlavních pracovních orgánů je dnes již nezbytnou součástí, nicméně ATLAS AO_PROFI disponuje elektrohydraulickou regulací, což představuje novou dimenzi v komfortu ovládání strojů společnosti BEDNAR FMT. Nový systém ovládání stroje umožňuje vedle snadného nastavení pracovní hloubky diskové sekce i řadu dalších pomocných funkcí, jako je skokové snížení pracovní hloubky disků pro překonání stoupání a opětovné vracení na původní pracovní hloubku, korekci opotřebení disků a jiné.

Stroj je vybaven jednodiskovými jednotkami s diskem o průměru 620 mm a tloušťce 6 mm, uspořádanými do tvaru X. Tento systém uspořádání disků zaručuje přímé vedení stroje v ose traktoru. Každá disková jednotka je zároveň vybavena pružinovým NON-STOP jištěním, což zaručuje kvalitní práci i v kamenitých půdách.

ATLAS AO_PROFI

Diskový podmítač ATLAS AO_PROFI nabízí potenciálním zákazníkům volbu mezi standardními a agresivními disky, se kterými je možné pracovat do hloubky až 16 cm. Integrovaná náprava zlepšuje manévrovatelnost stroje při průjezdu zatáčkami. Integrovanou nápravu ocení především ti, kdo bojují s nájezdy na svá pole. Offsetové uložení zadních pěchů zaručuje vyšší stabilitu stroje při práci.

Ti zákazníci, kteří do svých osevních postupů zařadili například řepku olejnou, kukuřici, slunečnici a jiné, ocení možnost vybavit stroj řezacím válcem Trash Cutter, samozřejmě v celém pracovním záběru stroje. Z nabídky je také možné vybrat podpěrná kola v provedení double, která zajišťují stabilitu bočních rámů.

ATLAS AO_PROFI

Diskový podmítač ATLAS AO_PROFI zapravuje velké množství posklizňových zbytků kukuřice

Integrovanou náprava ATLASU A_Profi umožňuje menší poloměr otáčení

Novinka společnosti BEDNAR, ATLAS AO_PROFI provádí podmítku do 15 cm ve strništi

Diskový podmítač je svou koncepcí vhodný pro použití do minimalizačních i konvenčních technologií zpracování půdy. Společnost BEDNAR FMT v současné době nabízí produkt ATLAS AO_PROFI ve dvou pracovních záběrech, a to 5 a 6 metrů.

Široko-záběrový diskový podmítač ATLAS AE_PROFI pro enormní denní výkony

Těžký, široko-záběrový diskový podmítač ATLAS AE_PROFI byl poprvé představen v roce 2017 na mezinárodní výstavě AGRITECHNICA. Představený koncept stroje, nyní po náročných testech přichází do běžného prodeje.

Velkou předností tohoto stroje je jednoduché a pohodlné elektrohydraulické ovládání všech funkcí přímo z kabiny traktoru, které ocení především samotná obsluha. Připojení k traktoru je realizováno pouze pomocí tří hadic k Load Sensing hydraulickému výstupu traktoru. Samotné řízení stroje je kompatibilní se standardem ISOBUS.

Již žádné dlouhé přemýšlení nad postupem rozkládání či skládání stroje, neboť tento proces je plně automatizován. Obsluha stroj složí nebo rozloží stiskem jediného tlačítka na terminálu ISOBUS v traktoru. Veškeré parametry stroje lze snadno nastavit pomocí terminálu, a to i během práce stroje. Systém ovládání stroje ATLAS AE_PROFI výrazným způsobem usnadňuje nastavení stroje v rozdílných půdních podmínkách. Kromě jiných funkcí je k dispozici i funkce odlehčení, která dočasně sníží pracovní hloubku, například pokud má traktor nedostatek výkonu ve svahu.

Stroj také podporuje ISOBUS Task-Controller, který umožňuje automaticky nastavovat pracovní hloubku podle připravené mapy. Současně je možné v terminálu ukládat reálnou pracovní hloubku stroje v každém místě zpracovaného pole. Díky implementaci funkce ISOBUS Section-Control se stroj může automaticky zvedat a spouštět na souvrati. Terminál stroje také umožňuje zobrazovat statistiky odpracovaných hodin, zpracované plochy a výkonnosti stroje.

ATLAS AE_PROFI

Široko-záběrový diskový podmítač ATLAS AE_PROFI bez problému zpracuje velké množství posklizňových zbytků

ATLAS AE_PROFI díky záběru 12 m má vysoké denní výkony a je určený pro traktory s tažnou sílou 500 koní a více

Přímé vedení stroje v ose traktoru je zajištěno uspořádáním disků ve tvaru X. Stroj je vybaven disky o průměru 620 mm a tloušťce 6 mm. Jednodiskové jednotky jsou vybaveny pružinovým NON-STOP jištěním. Pracovní hloubka disků se nastavuje vůči transportním kolům, podpěrným kolům a zadním double válcům, což zajišťuje vyšší stabilitu stroje.

Koncepce stroje ATLAS AE_PROFI umožňuje otáčení stroje na souvrati po transportní nápravě, dvojitých otočných kolech a zadních double válcích. Tento systém snižuje napětí v rámech a spojích, čímž se zvyšuje životnost stroje. Konstrukce stroje umožňuje snadný, bezpečný a rychlý transport po pozemních komunikacích v rámci pravidel EU.

Diskový podmítač ATLAS AE_PROFI je určený pro obrovské denní výkony a úsporu provozních nákladů, a to díky širokému záběru stroje a vysokým pracovním rychlostem. Je vhodný pro provedení kvalitní podmítky v celém záběru s možností zapravení většího množství posklizňových zbytků. Nově je k dispozici ve dvou variantách pracovních záběrů – 10 a 12,4 m.

VERSATILL VO_PROFI

VERSATILL VO_PROFI je univerzální radličkový kypřič, který společnost BEDNAR představila jako studii na mezinárodní výstavě AGRITECHNICA v německém Hannoveru v roce 2017. Od té doby prošel stroj rozsáhlým testováním v různých podmínkách a nyní jej výrobce nabízejí volně k prodeji.

VERSATILL VO_PROFI

Mezi přednosti stroje patří uspořádání radlic do 5 řad. Toto uspořádání zajišťuje dokonalé překrytí radlic, což zajišťuje rovnoměrné podříznutí půdního profilu. Stroj se vyznačuje vysokou průchodností materiálu. Každá radlice je vybavena horizontálním non-stop jištěním. Integrovaná náprava zlepšuje manévrovatelnost stroje při průjezdu zatáčkami, snižuje poloměr otáčení na souvratích a umožňuje práci bez zadních utužovacích válců.

Univerzální radličkový kypřič je vhodný k předseťové přípravě na pozemcích s větším množstvím posklizňových zbytků nebo k intenzivní podmítce strniště do 15 cm. To vše zvládne i ve vlhčích podmínkách. Univerzální radličkový kypřič si můžete pořídit ve dvou pracovních záběrech – 6 a 7,5 m.

VERSATILL VO_PROFI

VERSATILL VO_PROFI umožňuje práci bez zadních válců

VERSATILL VO_PROFI

Univerzální kypřič provádí intenzivní podmítku strniště do 15 cm – absolutně rovné dno půdního profilu

STRIP MASTER EN

Nový řádkový kypřič STRIP MASTER EN společnosti BEDNAR vyplňuje dosavadní mezeru v portfoliu strojů značky BEDNAR. Stroj vznikl na základě požadavků zemědělců, klimatických i legislativních změn. Je určený pro zpracování půdy v pásech s možností aplikace hnojiva do dvou vrstev.

STRIP MASTER EN

Výhodou stroje jsou unikátní pracovní orgány, které umožňují aplikaci jak minerálních, tak tekutých hnojiv včetně kejdy nebo digestátu z bioplynových stanic, a to do dvou vrstev. Pracovní orgány tvoří řezací disky, čisticí kotouče, radlice a zadní zarovnávací válečky. Pro udržení jednotné pracovní hloubky v celém záběru má stroj podpěrná kola.

Řádkový kypřič STRIP MASTER EN zpracovává půdu v pásech 75 cm (70 cm) do hloubky až 35 cm. V celé šíři pásu je půda nakypřená na zvolenou hloubku a pás je vyčištěn od rostlinných zbytků. Vyčistit řádky od rostlinných zbytků zvládne i ve velkém množství, např. po sklizni kukuřice na zrno. STRIP MASTER je vhodný do půdoochranných technologií, jako prevence proti vodní a větrné erozi. Stroj je k dispozici v pracovním záběru 6 m.

STRIP MASTER EN

Řádkový kypřič STRIP MASTER EN narušuje utužené vrstvy a zároveň ukládá hnojivo do dvou vrstev

Novinka v portfoliu strojů značky BEDNAR má individuální pracovní jednotky uloženy na paralelogramu

OMEGA OO_FL

Novinkou mezi secími stroji společnosti BEDNAR je odlehčená verze umožňující výsev různých typů plodin a aplikaci hnojiv s velkou variací výsevku. Tento secí stroj prošel v roce 2018 rozsáhlými testy v různých půdních podmínkách.

https://www.bednar.com/omega-oo_fl/

Secí stroje OMEGA OO_FL o záběru 4 m jsou vybaveny zásobníkem o objemu 4000 l a secí stroje o pracovním záběru 6 m mají zásobník o objemu 5000 l. U obou variant pracovních záběrů se jedná o dělený, přetlakový zásobník s poměrem objemů 40:60. Díky přetlakovým zásobníkům je zaručeno přesné dávkování i velkých množství hnojiv.

Velkou výhodou secího stroje je zajištění držení stopy za traktorem pomocí uložení diskových sekcí do X. Disky mají průměr 460 mm, což vede k vyšším obvodovým rychlostem, které mají pozitivní vliv na kvalitu předseťové přípravy. Dále je secí stroj vybaven dvoudiskovými přihnojovacími botkami, pneumatikovým pěchem a dvoudiskovou výsevní botkou uloženou na paralelogramu (PSP system). Stroj lze dovybavit velkým množstvím volitelné výbavy, např. předním Frontpackem a předním Crushbarem.

OMEGA OO_FL

Nový secí stroj OMEGA OO_FL má možnost ukládání osiva do meziřádku mezi osivo nebo společně s osivem

OMEGA OO_FL

Přesné ukládání osiva do identické hloubky v celé šířce záběru stroje díky PSP systému

Kalibrace a potenciální vyprazdňování zásobníků je pohodlné díky umístění v zadní části secího stroje. Ovládání secího stroje je jednoduché a intuitivní. Dávkovací systém je plně elektronicky řízen a pracuje na bázi systému ISOBUS, obdobně jako u předchozích verzí secích strojů OMEGA.

Inovovaný elektronický řídicí systém nově umožňuje obsluze z kabiny traktoru snadno ovládat nastavení stroje (hloubku disků, přední smyk, zadní příslušenství, hloubku setí, přítlak secích botek). Nově také software podporuje funkce Section-Control (až dvě sekce) a Multi-Control (variabilní dávkování až ze dvou výsevních ústrojí). Na secím stroji lze zvolit meziřádkovou vzdálenost secích botek 12,5 cm nebo 16,5 cm.

Secí stroj OMEGA OO_FL je vhodný pro setí jak v systémech konvenční technologie (orba), tak v systémech minimalizačních. Hnojivo lze aplikovat do meziřádku mezi osivo, na povrch nebo společně s osivem. Díky PSP systému ukládají dvoudiskové diskové secí botky osivo do identické hloubky v celé šířce stroje a dokonale kopírují terénní nerovnosti v podélném i příčném směru.

ALFA DRILL

Vlastní secí jednotka ALFA DRILL je další novinkou společnosti BEDNAR. Může být namontována na různé typy strojů z portfolia společnosti BEDNAR. Slouží pro výsev meziplodin, přísevy travin nebo plošnou aplikaci hnojiv. Pomáhá ke zvýšení podílu organické hmoty a zlepšení půdní struktury díky využití meziplodin.

ALFA DRILL

ALFA DRILL využívá v oblasti dávkování pod zásobníkem osvědčené robustní nerezové výsevní ústrojí ze secích strojů OMEGA. Předností stroje je jednoduché intuitivní ovládání přímo z kabiny traktoru pomocí terminálu ISOBUS. Secí jednotka rovnoměrně dávkuje i u velkých pracovních záběrů díky výkonnému ventilátoru poháněnému hydromotorem. ALFA DRILL je k dispozici se zásobníkem o kapacitě 400 l a 800 l.

Secí jednotka ALFA DRILL v kombinaci s polními branami STRIEGEL-PRO PE zvládá výsev meziplodin nebo travin

ALFA DRILL

Meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN osazený secí jednotkou ALFA DRILL vysévá meziplodiny

FERTI-BOX FB_F DUAL

Nesený čelní zásobník pro hnojivo FERTI-BOX FB_F DUAL má dvoukomorový přetlakový zásobník o celkovém objemu 2200 l v poměru 70:30. Má dvě dávkovací ústrojí s elektropohony umožňujícími měnit velikost dávek dle agronomické potřeby. Dávkování je řízené přes systém ISOBUS.

FERTI-BOX FB_F DUAL

Zásobník FERTI-BOXU FB_F DUAL je přetlakový, což zvyšuje přesnost dávky zejména u hnojiv náročnějších na distribuci. Agreguje se s traktorem do čelní hydrauliky. Hnojivo nebo osivo se dopravuje pneumaticky za traktor k dalšímu stroji, např. TERRALAND TN_PROFI a FENIX FN_L.

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
Zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie

Související články

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika