ATLAS AE_PROFI diskový podmítač

Atlas-AE_PROFI_mobile_1
 • Bezúdržbové uchycení slupic systémem Flexi-Box.

 • Odpružení každého z disků non-stop jištěním.

 • Postavení disků do X.

 • Náprava umístěna před pracovními disky.

 • Přední otočná podpěrná kola.

 • Elektrohydraulické ovládání stroje (Load Sensing).

 • Transportní šířka stroje 3 m, transportní výška stroje 4 m.

ATLAS AE_Profi je tažený širokozáběrový diskový podmítač krátké koncepce určený k obrovským denním výkonům a úspoře nákladů, díky širokému záběru stroje a vysokým pracovním rychlostem.

Hlavními přednostmi stroje je postavení disků do X, čímž je zabráněno driftování stroje a umístění transportní nápravy před pracovní disky. Toto řešení eliminuje houpání stroje během práce. Obsluha ocení jednoduché a pohodlné elektrohydraulikcé ovládání funkcí stroje.

Stroj ATLAS AE_PROFI vyniká rychlým a snadným otáčením na souvratích díky předním otočným kolům a zadním utužovacím válcům. Konstrukce stroje umožňuje rovněž snadný a bezpečný transport po pozemních komunikacích.

TYP STROJEtažený diskový podmítač
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady disků 620×6 mm, disky zubaté nebo A-disky, zadní utužovací válce (dvojitý U-ring, dvojitý V-ring, V-ring, Cutpack)
JIŠTĚNÍindividuální pružinové non-stop jištění
VYUŽITÍhluboká rychlá podmítka s možností zapravení většího množství posklizňových zbytků
PRACOVNÍ OPERACEnakypření povrchové vrstvy, nařezání rostlinných zbytků, rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení
Non-stop jištění je tvořeno horizontální předepnutou pružinou na 200kg. Předepnuté pružiny zajišťují ideální tlak na půdu. Vinutá slupice společně s non-stop systémem zajišťuje přesné vedení každého disku.

Non-stop jištění je tvořeno horizontální předepnutou pružinou na 200kg. Předepnuté pružiny zajišťují ideální tlak na půdu. Vinutá slupice společně s non-stop systémem zajišťuje přesné vedení každého disku.

Elektrohydraulické ovládání stroje (load sensing) všech funkcí stroje.

Elektrohydraulické ovládání stroje (load sensing) všech funkcí stroje.

Uspořádání disků do X. Přesné držení stopy traktoru.

Uspořádání disků do X. Přesné držení stopy traktoru.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Univerzální diskový podmítač určený pro různé druhy podmítek.

 • Další využití například k přípravě půdy pro setí, k zapravení meziplodin, zapravení kejdy apod.

 • Práce bez ucpávání i při velkém množství posklizňových zbytků včetně kukuřice na zrno.

 • Možnost práce i za velmi suchých podmínek, díky agresivnímu postavení disků vůči půdě. Rozestup disků umožňuje práci i za vlhkých podmínek.

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zpracování během jediného přejezdu = jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení a zapravení i velkého množství rostlinného materiálu na jeden přejezd.

 • Vysoké pracovní rychlosti = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt, lepší příprava pro secí stroje.

 • Možnost pracovat i v obtížných podmínkách = technická řešení stroje umožňují práci i v extrémních podmínkách spojených s vysokouvláhou nebo se suchem.

 • Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

„Diskový podmítač AE_PROFI 12400 o záběru 12 m jsme se rozhodli pořídit na základě předchozích zkušeností s podmítačem SWIFTERDISC XE 12000. Velký záběr stroje nám také umožňuje vyšší efektivitu práce. Což je v dnešní době potřebné. Se strojem jsme schopni podle půdních podmínek a velikosti pole denně udělat až 110 ha. ATLAS AE_PROFI během svého přejezdu krásně nařezává půdu a následně mísí posklizňové zbytky. Stačí jeden přejezd a pole je v celé šířce záběru podmítnuté. Velkou výhodou je i kompletní automatické ovládání stroje přes terminál ISOBUS. To je paráda. Obsluha stoje nemusí vůbec opustit kabinu traktoru. Dokonce i nastavení a změnu pracovní hloubky může provádět z kabiny kdykoliv je potřeba.“

Ing. Jiří Novák | vedoucí technických služeb ZAS Bečváry, a. s
Bečváry | okres Kolín | Česká republika
4 300 ha | ATLAS AE_PROFI 12 400

ATLAS AE_PROFI

VYUŽITÍ STROJE ATLAS

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – v případě využívání tradiční orby je vhodné před použitím pluhu pozemky alespoň jedenkrát zdiskovat. Dojde k přerušení kapilarity – zabrání se úniku vláhy z půdy, zároveň jsou rostlinné bytky nařezány a částečně zapraveny. Tlecí proces rostlinných zbytků je rychlejší a efektivnější.

Minimalizačních systémech bez orby – práce s rostlinnými zbytky je v minimalizačních systémech zpracování půdy zásadní. Kvalitní nařezání a promísení rostlinných zbytků s půdou a tím vytvoření homogenního materiálu umožňuje konstrukce stroje Atlas, která vychází s disků 620×6 mm s agresivním řezáním a orebního úhlu zaručující dokonalé zaklopení. Práce s rostlinnými zbytky je tím snadná a levná.

UKÁZKA PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

UKÁZKA PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

Stroj: ATLAS AO_PROFI
Výnos: 11,2 / ha
Počet přejezdů: 1
Pracovní rychlost: 14 km / hod
Spotřeba paliva: 6 l / ha

UKÁZKA PRÁCE ZAPRAVENÍ MEZIPLODIN

Stroj: ATLAS AN_PROFI
Výnos: 4,8 t / ha
Pracovní rychlost: 15 km/hod
Spotřeba paliva: 6 l / ha
Ukázka práce po kukuřici na zrno

UKÁZKA PRÁCE PO KUKUŘICI NA ZRNO

Stroj: ATLAS AE_PROFI
Počet přejezdů: 1
Pracovní rychlost: 12 km / hod
Spotřeba paliva: 7 l / ha

KVALITNÍ PODMÍTKA ZA VŠECH PODMÍNEK

Ve dvou řadách umístěné a agresivně postavené disky otevírají půdu a zajišťují intenzivní, kvalitní promíchání rostlinných zbytků se zeminou. Atlas je schopný promíchat se zeminou i velké množství rostlinných zbytků nebo statková hnojiva a to díky váze stroje a nastavení disků pod úhlem 17º.

Je tak dosaženo nejvhodnějšího pronikání do půdy s maximálním obracením a mísením zeminy s povrchovým materiálem a to i ve velmi vlhkých podmínkách. V extrémně suchých podmínkách se disky lehce dostávají do země díky postavení disků a celkové hmotnosti stroje. Atlas je univerzální hráč ve Vašem podnikání.

A‑DISKY: NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A‑DISKY: NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

Všechny modely strojů ATLAS lze osadit speciálně tvarovanými disky, které mají výrazně vyšší řezací a míchací účinek oproti klasickým vykrajovaným diskům. A‑disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný (vlnitý) tvar obvodu disku zajišťuje lepší promísení mulče (rostlinných zbytků) ve zpracovaném profilu. Výsledek je vynikající

X‑PRECISE – PŘESNÁ STOPA

Přesné vedení stopy podmítače za traktorem je velmi důležité, právě toto je největší nedostatek krátkých diskových podmítačů tzv. „driftování“ (pohyb stroje mimo pracovní stopu traktoru). Obecně platí, čím větší průměr disků, tím je problém markantnější. První řada disků zpracuje půdu tak, že druhá řada nemá v půdním profilu dostatečnou oporu. To způsobuje práci mimo stopu traktoru. Takové diskové podmítače zbytečně překrývají již zpracovanou půdu a nepracují dle zadání GPS.

ŘEŠENÍ JE X‑PRECISE
Polonesené a tažené modely ATLASů mají diskové baterie postaveny do „X“. Toto postavení vyrovnává síly a podmítač přesně drží stopu traktoru, resp. navigace. Již nemusíte trávit hodiny seřizováním podmítače – řešení je X-precise!

X‑PRECISE

ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

Je způsob přesného řízení stroje, kde je možné veškeré nastavení stroje (hloubka, vyhloubení předních disků, zahloubení disků na kraji stroje nebo úhel oje) provést z kabiny řidiče bez nutnosti vystoupit. Za jízdy je možné měnit hloubku zpracování, a hlavně je možné jakkoliv složitý stroj na stisknutí jednoho tlačítka složit a rozložit, což značně ulehčuje práci obsluze. Stroj má navíc ukazatele rychlosti, výkonnosti a aktuální zpracovávané hloubky, dále pak detailní statistiky odpracovaných denních a celkových hektarů/hodin/výkonnosti. Mezi hlavní výhody patří zejména jednoduchost obsluhy a nastavení. Tímto systémem jsou vybaveny podmítače BEDNAR ATLAS AE_PROFI.

LOAD SENSING
Diskové podmítače ATLAS AE_PROFI jsou vybaveny systémem Load Sensing. Load Sensing je hydraulický systém, který ve zkratce šetří energii – tedy pumpa traktoru nemusí běžet neustále naplno jako u systému bez Load Sensingu. Výhodou je, že do traktoru stačí zapojit pouze tři hydraulické hadice

ALFA DRILL

ALFA DRILL je secí jednotka určená pro výsev meziplodin, přísevy travin nebo plošnou aplikaci hnojiv. Může být osazen na různé typy strojů BEDNAR.

V oblasti dávkování pod zásobníkem se nachází osvědčené robustní nerezové výsevní ústrojí ze secích strojů OMEGA.

Rovnoměrné dávkování i u velkých pracovních záběrů je zajištěno výkonným ventilátorem poháněným hydromotorem.

Jednoduché ovládání přímo z kabiny traktoru pomocí ISOBUS terminálu. Lze aplikovat koncové snímače usnadňující obsluhu.

ALFA-DRILL

VÝKON

Výkon

Výkon je velice důležitý pro hektické období, a to zpravidla po sklizni obilovin a následném založení porostů řepky ozimé. Stroje ATLAS nabízejí v první řadě vysokou kvalitu práce, současně však svým konstrukčním řešením umožňují pracovat ve vysokých rychlostech.

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Použití kvalitních materiálů a naddimenzování exponovaných míst jsou hlavní domény stroje Atlas. Zvýšená torzní tuhost hlavních rámů přispívá k dlouhé životnosti klíčových částí stroje. Vlastní srdce stroje tvoří slupice s diskem s vypínací sílou ve svislém směru 200 kg končící na maximu 320 kg.

Pomalý nárůst síly vůči výchylce disku snižuje zatížení a opotřebení ložiskových domečků, všech šroubových spojení, čepů a vlastních rámů stroje. Tato technická charakteristika výrazně prodlužuje životnost pracovních jednotek, hlavních a zejména bočních rámů stroje.

OK
NOT OK
ATLAS AE_PROFIAE 12400 PROFI
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm12.4
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm3
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 12.7
PRACOVNÍ HLOUBKAcm 6 – 16
POČET DISKŮks100
CELKOVÁ HMOTNOST**kg15200 – 16600
DOPORUČENÝ VÝKON*HP550 – 600

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

PRACOVNÍ ORGÁNY

Zubaté disky

ZUBATÉ DISKY

• 620 × 6 mm

PĚCHY A VÁLCE

V-RING PĚCH

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Dvojitý U-ring pěch

DVOJITÝ U-RING PĚCH

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 230 kg/m
• průměr: 600 mm

ZÁVĚS

OKO

51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…
Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…

„Diskový podmítač AE 12 400 o záběru 12 m jsme se rozhodli pořídit na základě předchozích zkušeností s podmítačem SWIFTERDISC XE 12 000. Velký záběr stroje nám také umožňuje vyšší efektivitu práce. Což je v dnešní době potřebné. Se strojem jsme schopni podle půdních podmínek a velikosti pole denně udělat až 110 ha. ATLAS AE během svého přejezdu krásně nařezává půdu a ná­sledně mísí posklizňové zbytky. Stačí jeden přejezd a pole je v celé šířce záběru podmítnuté. Velkou výhodou je i kompletní automa­tické ovládání stroje přes terminál ISOBUS. To je paráda. Obsluha stoje nemusí vůbec opustit kabinu traktoru. Dokonce i nastavení a změnu pracovní hloubky může provádět z kabiny kdykoliv je po­třeba.“

Ing. Jiří Novák, vedoucí technických služeb | ZAS Bečváry, a. s.; Bečváry (okr. Kolín, ČR)
4 300 ha | ATLAS AE 12 400

GALERIE / MÉDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!