Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Tři stroje BEDNAR pro podniky ze skupiny AGROSERVIS Višňové

V druhé polovině května jsme měli velkou čest přivítat ve výrobním závodě BEDNAR zástupce společnosti AGROSERVIS Višňové. Konala se tu velká událost – slavnostní předání třech nových diskových podmítačů BEDNAR za účasti vedení a zástupců této společnosti.

Slavnostní předání za účasti JUDr. Ing. Ladislava Bednáře, majitele společnosti BEDNAR a Ing. Jiřího Pevného, předsedy představenstva společnosti AGROSERVIS

Slavnostní předání za účasti JUDr. Ing. Ladislava Bednáře, majitele společnosti BEDNAR a Ing. Jiřího Pevného, předsedy představenstva společnosti AGROSERVIS

AGROSERVIS Višňové pod sebou seskupuje zemědělsky hospodařící subjekty, které celkově obhospodařují výměru 22 000 hektarů. Zemědělské podniky hospodaří na pozemcích v oblasti jižní Moravy, zejména v okresech Znojmo a Brno – venkov. Jedná se o teplou a suchou kukuřičnou oblast. Mezi hlavní pěstované plodiny se řadí kukuřice na zrno, pšenice, hrách, mák, ozimá řepka, ječmen ozimý, ale například i sója nebo špalda.

Vzájemná spolupráce od začátku

„Se společností BEDNAR FMT spolupracujeme již od jejího začátku od roku 1997. První stroje, které jsme začali využívat byly diskové podmítače PRECISER, tehdy ještě pod původním jménem společnosti STROM Export. Tyto diskové podmítače používáme dodnes. Aktuálně provozujeme 16 strojů BEDNAR a v letošním roce se do práce zapojí 3 nově pořízené. BEDNAR FMT je náš dlouholetý partner, od kterého očekáváme profesionální přístup a kvalitní poprodejní servis. Nové stroje jsme pořídili zejména z důvodu optimalizace řešení zpracování půdy a jako částečnou náhradu vysloužilých diskových podmítačů,“ popisuje spolupráci mezi společnostmi Ing. Vladimír Vančura, hlavní agronom společnosti.

U předání nemohl chybět slavnostní přípitek

U předání nemohl chybět slavnostní přípitek

… a dobrá nálada zúčastněných stran

… a dobrá nálada zúčastněných stran

Tři stroje BEDNAR posílí zpracování půdy v roce 2024

V rámci pořízení nových strojů vsadila společnost na tři diskové podmítače BEDNAR. SWIFTERDISC XE 14400 MEGA je unikátní pracovním záběrem 14,4 metru a je to již druhý takový stroj, který budou ve společnosti provozovat – první takový stroj zakoupili v minulém roce. Dalším strojem je SWIFTERDISC XE 10400 PROFI. Jedná se také o druhý kus v podniku, který se ve srovnání s prvním liší způsobem ovládání. Nově pořízený stroj nabízí TOP ovládání, které BEDNAR aktuálně nabízí. Jedná se o systém BEDNAR EASY CONTROL (elektro-hydraulické nastavení stroje). Diskový podmítač je vybaven dvěma řídícími jednotkami, které jsou přes ISOBUS kabel propojeny s ovládacím terminálem. Jedná se o kombinaci hydraulického ovládání pracovních částí stroje pomocí LOAD SENSING hydraulického systému traktoru a elektronické regulace hydraulických okruhů. Ovládání nabízí možnost plynulé změny pracovní hloubky, stejně jako regulace jednotlivých částí stroje a systému skládání a rozkládání, z pohodlí kabiny traktoru.

Třetí podmítač je z rodiny ATLAS, typ ATLAS AE 12400 PROFI s pracovním záběrem 12,4 m. Na rozdíl od předchozích dvou je tento stroj osazen větším průměrem disků 620 mm a jednotlivé disky jsou jištěny pomocí vinuté pružiny. Taktéž u stroje ATLAS AE_PROFI padla volba na plně elektro-hydraulické ovládání stroje. Tento stroj nachází primárně uplatnění pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků.

Dodávka nových strojů je potvrzením kvality

„Tato dodávka dokazuje, že naše diskové podmítače v podniku uspěly a nahradily stroje renomovaných zahraničních výrobců. Je to hlavně dáno tím, že odvádějí kvalitní práci a s jejich provozem nejsou komplikace, což v tomto případě jednoznačně rozhodlo oproti nabídkám jiných výrobců, které si ve Višňové velmi přísně vyhodnotili. Spolupráce s tímto progresivním podnikem nás posouvá kupředu,“ říká Ing. David Ryčl, marketingový ředitel společnosti BEDNAR FMT.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area