SWIFTERDISC XE diskový podmítač

SWIFTERDISC-XE_mobile_1
 • Širokozáběrový diskový podmítač pro enormní denní výkony.

 • Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h díky konstrukčnímu řešení.

 • Bezúdržbová ložiska disků s doživotní náplní.

 • Skládání směrem dopředu.

 • Individuální jištění disků proti přetížení (pryžové segmenty).

 • Kvalitní, rychlá, levná podmítka do 12 cm.

 • Disky 520×5 mm, tvar komolý kužel – opotřebení disků nemá vliv na kvalitu práce.

SWIFTERDISC XE je širokozáběrový výkonný diskový podmítač krátké koncepce s individuálním odpružením disků pryžovými segmenty, připravený pro rychlou, kvalitní, nízkonákladovou podmítku po sklizni, nebo pro předseťovou přípravu.
Díky širokému pracovnímu záběru a vysokým rychlostem dosáhnete enormních denních výkonů.
Unikátní systému skládání stroje směrem dopředu dává stroji velmi malé přepravní rozměry.
Každé rameno je osazeno párem disků (Twin-Disc systém).

TYP STROJEtažený diskový podmítač krátké koncepce
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady disků 520×5 mm (vykrajované disky s konstantní geometrií, nebo unikátní A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, roadpacker, V-ring, dvojitý U-ring, dvouválec, cutpack)
JIŠTĚNÍkaždé rameno jištěno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů
VYUŽITÍrychlá, nízkonákladová podmítka, předseťová příprava
PRACOVNÍ OPERACEnakypření povrchové vrstvy, nařezání a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení
Výkonné mělké zpracování všech typů půd s rovnoměrným promícháním rostlinných zbytků v širokém záběru.

Výkonné mělké zpracování všech typů půd s rovnoměrným promícháním rostlinných zbytků v širokém záběru.

Finální utužení a urovnání povrchu utužovacím válcem (v nabídce 8 druhů různých průměrů a druhů materiálů).

Finální utužení a urovnání povrchu utužovacím válcem (v nabídce 8 druhů různých průměrů a druhů materiálů).

Snadná manipulace i při transportu díky kompaktním rozměrům daných sklápěním sekcí směrem dopředu.

Snadná manipulace i při transportu díky kompaktním rozměrům daných sklápěním sekcí směrem dopředu.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Obděláním strniště bezprostředně po sklizni využijete dokonale zbytkovou vlhkost půdy.

 • Rychlá podmítka je základem pro řízený proces vyklíčení zbytků obilí a plevelů po sklizni.

 • Mělké zpracování znamená zvýšení množství humusu v horní vrstvě půdy. Půda je propustnější (žádný půdní škraloup).

 • Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a tím vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích pěchů. Pole je bez hrud a rovné.

 • Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.

 • Dodržení agrotechnických lhůt díky vysokému plošnému výkonu stroje.

 • Univerzální nářadí k podmítání, přípravě půdy a setí meziplodin Alfa Drillem.

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zpracování během jediného přejezdu – jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení, promíchání a zapravení rostlinného materiálu zejména díky profilovaným agresivním diskům A-disk.

 • Vysoké pracovní rychlosti – znamenají snížení nákladů na počet hodin strávených na poli. Vysoké rychlosti jsou možné díky vysoké stabilitě stroje.

 • Velký plošný výkon – SwifterDisc je lehký typ diskového podmítače, který je možné agregovat i s traktory nižších výkonnostních tříd, přičemž pracovní záběr a pracovní rychlost zaručí nezvyklý výkon.

 • Nízké náklady na údržbu – dlouhé lhůty pro výměnu opotřebitelných dílů.

Frikkie Heffer and Christo

„Jsem velmi ohromen kvalitou strojů a jejich práce. Srovnávali jsme je s velkými konkurenty na 200 hektarech a stroje BEDNAR byly v jejich práci mnohem lepší, takže volba byla jasná.
Africké farmaření musí vždy fungovat na 120%, jelikož počasí zde není většinu času příznivé. Když tady občas napadne 5mm srážek, tak jsme rádi. V letních měsících zde totiž někdy neprší přibližně 4 až 6 týdnů, což může být pro naší sklizeň devastující.“

Christo | soukromý zemědělec
farma Cronje Boerdery | Jihoafrická republika
17 000 ha | 3x SWIFTERDISC XE 12 000 | 3 x FERTI-BOX FB 3000 | FENIX FO 6000

SWIFTERDISC XE

SWIFTERDISC VYUŽIJETE NA

 • Mělkou a rychlou podmítku strniště pro vyvolání klíčení výdrolu, plevelů a přerušení kapilarity.

 • Uchování vlhkosti v půdě zpětným utužením povrchu zadním pěchem ihned po sklizni.

 • Předseťovou přípravu a to včetně srovnání hrubé brázdy.

 • Zapravení rostlinného materiálu jako jsou např. meziplodiny (hořčice apod.).

 • Pro výsev meziplodin a travin za pomocí Alfa Drillu.

UKÁZKA PRÁCE PO OBILOVINĚ

UKÁZKA PRÁCE PO OBILOVINĚ

STROJ: SWIFTERDISC XE 10000
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 7 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 18 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 6,5 L/HA

UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

STROJ: SWIFTERDISC XO 6000 F
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 12 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 9 L/HA
UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

VÍCE PRO KVALITU PRÁCE

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

Speciálně tvarovaný disk o průměru 520 mm a tloušťce stěny 5 mm s výrazně vyšším řezacím a míchacím účinkem oproti klasickým vykrajovaným diskům. A-disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje brát z půdy větší množství hlíny než standardní zubaté disky. Každé profilované vystoupení disku bere hlínu a vynáší směrem do rostlinného mulče, kde dochází k promíchání. Výsledek je vynikající.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jedné slupici. Díky tomuto řešení je vzdálenost mezi jednotlivými slupicemi větší (50 cm). To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Stroj může plynně pracovat, i když sklízecí mlátička nechala na parcele shluky slámy. SwifterDisc je nařeže, roztáhne, promíchá s půdou a zaklopí.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

PROČ PODMÍTAT VČAS PO SKLIZNI

Předpoklady pro úspěch pěstovaných kultur se zakládají již při sklizni předplodiny. Zpracováním strniště bezprostředně po sklizni využijete vlhkost půdy, která byla chráněna stébly před sluncem. Rychlou podmítkou je zajištěno spolehlivé a rovnoměrné vyklíčení výdrolů a plevelů.

Právě tehdy, když je mezi sklizní a výsevem krátký časový interval nebo u kritických osevních postupů, je to základní předpoklad úspěchu. Přitom není důležité, zda se hospodaří minimalizačním nebo konvenčním způsobem.

SWIFTERDISC XE

STABILNÍ ZPRACOVÁNÍ V ROVINĚ

Rovina při podmítce musí být dodržena jednak horizontálně vůči směru jízdy, tak po směru jízdy. Pro dosažení rovného pozemku bez vln musí stroj pracovat klidně a stabilně.

Jakýkoliv nežádoucí pohyb stroje vyvolaný např. houpáním vytváří nerovné pole. Podmítejte se stabilními stroji SwifterDisc s dobře rozloženým těžištěm!

OK
NOT OK
SWIFTERDISC XEXE 10000XE 12000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm1012
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm33
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm7.5 – 8.7 8.1 – 9.2
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm2 – 12 2 – 12
POČET DISKŮks8096
DOPORUČENÝ VÝKON*HP300 – 350
400 – 450
CELKOVÁ HMOTNOST**kg7700 – 9300 8600 – 10800

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

SWIFTERDISC XE

PRACOVNÍ ORGÁNY

ZUBATÉ DISKY

ZUBATÉ DISKY

• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

A-Disky (Agressive)

A-DISKY (AGRESSIVE)

• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m

PĚCHY A VÁLCE

Prutový pěch

PRUTOVÝ PĚCH

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

Dvouválce

DVOUVÁLCE

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-RING PĚCH

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

DVOJITÝ V-RING PĚCH

DVOJITÝ V-RING PĚCH

Segmentový pěch

SEGMENTOVÝ PĚCH

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm• 35 mm
• 40 mm
• 51 mm

Dvojitý U-ring pěch

DVOJITÝ U-RING PĚCH

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 230 kg/m
• průměr: 600 mm

CUTPACK

CUTPACK PĚCH

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

ZÁVĚS

OKO

OKO

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Výškově stavitelný krajní disk, boční clona

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ KRAJNÍ DISK, BOČNÍ CLONA

PODPĚROVÁ KOLA

PODPĚRNÁ KOLA

VOLITELNÉ

NÁSTAVEC OJE

NÁSTAVEC OJE

50 mm • 500 mm • 1000 mm

CRUSHBAR

CRUSHBAR

Hydraulická regulace hloubky

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…

Bednar portfólio na jednom podniku

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien…
Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…

Bednar portfólio na jednom podniku

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien…

„Podmítače BEDNAR používáme již několik let. Letos na jaře jsme zakoupili nový o záběru 12 metrů. Máme s ním odpracováno za letošní sezónu přes 3000 hektarů a jsme s ním nadmíru spokojeni. Pole jsou za ním perfektně srovnaná. Letos na podzim,kdy u nás bylo dost mokro, se nám také osvědčil zadní dvouválec.“

Miroslav Novák | předseda představenstva Astur Straškov, a. s | Straškov (okr. Litoměřice)
3400 ha | SWIFTERDISC XE 12000

Galerie / Media

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!