NOVINKY

Nejlepší DUO strojů BEDNAR v Austrálii

Na farmě Paula Leto v Austrálii pracují v systému Controlled Traffic Farming (CTF), kde využívají diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12 400 a dlátový pluh TERRALAND TO 6000. Přečtěte si tento článek a zjistěte více informací o využití strojů BEDNAR v Austrálii.

Australská Farma

Farmář hospodaří na 6000 ha v západní Austrálii, v oblasti pšeničného pásu. Mezi jeho hlavní plodiny patří pšenice a ječmen. Na své farmě využívá mnoho inovativních technologií. Jednou z nich je CTF. To splňuje hlavní Paulův požadavek: „Vždy hledám takové technologie, které mi budou zvyšovat příjem a zároveň snižovat náklady.“ Paul se také zabývá chovem ovcí a dobytka. Pro své chovy má 3000 ha pastvin.

Diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12 400

Pro australské podmínky se nejčastěji využívá zadní V-ring pěch. Ten za 2 řadami A-disků o průměru 520 mm dokonale utuží půdu. Tím zabraňuje velkému odpařování vláhy a zároveň vytváří prevenci proti větrné erozi. Paul nám o tom řekl více: „V- ring pěch vytváří v půdě linie ve směru jízdy soupravy. Ty vytvářejí odpor proti větru. Povrch pole je  rovnoměrně vlnkovatý, a proto půda při větším větru zůstane tam, kde má. Vlnkovatost zároveň pomáhá lépe zachytávat dešťovou vláhu.

Paul společně se svými zaměstnanci a Grantem v černém triku (zástupce australského importéra Power Ace)

Paul společně se svými zaměstnanci a Grantem v černém triku (zástupce australského importéra Power Ace)

Struktura povrchu půdy po přejezdu diskového podmítače SWIFTERDISC XE 12 400

Struktura povrchu půdy po přejezdu diskového podmítače SWIFTERDISC XE 12 400

Maximální využití diskového podmítače

SWIFTERDISC XE 12 400 na farmě nepracuje pouze po orbě a hloubkově zpracovaných plochách. Využívají jej také po výsevu travních pastvin. „Diskový podmítač nám jediným přejezdem promíchá travní semena s půdou a V-ring pěch je přimáčkne. To nám podstatně snižuje čas strávený na poli, protože pak nemusíme jezdit s pěchy,“ doplňuje Paul.

Pro svůj chov ovcí a skotu potřebují na farmě kvalitní pastviny

Pro svůj chov ovcí a skotu potřebují na farmě kvalitní pastviny

První hodnocení práce diskového podmítače SWIFTERDISC XE 12 400

První hodnocení práce diskového podmítače SWIFTERDISC XE 12 400

Nejprodávanější dlátový pluh BEDNAR v Austrálii

Na Paulově farmě eliminují utužení půdního profilu dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000. Mají pro něj dvojí využití, o kterých nám Paul řekl více: „Stroj využíváme nejen standartním způsobem pro hloubkové zpracování našich půdních profilů, ale také ho používáme pro naši pásovou technologii. Ta je jednoduchá. Konstrukce umožňuje práci dlátového pluhu bez zadních hrotových válců. Čímž neproběhne zpětné utužení půdy a urovnání povrchu, ale vytvoří se pásy.“

Dlátový pluh TERRALAND TO 6000 a jeho druhé využití v pásové technologii

Dlátový pluh TERRALAND TO 6000 a jeho druhé využití v pásové technologii

S námi je radost hospodařit.
BEDNAR FMT s.r.o.

GALERIE

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika