Novinky

GREENING S FERTI-BOXEM A SWIFTERDISCEM XE

Na základě požadavků Evropské Unie se zvyšují nároky na častější zařazování meziplodin do osevních postupů. Tento požadavek je velmi náročný zejména pro ty farmáře, kteří mají větší výměru a bojují s časem.  Jednou s možností, jak jednak založit porost meziplodiny na velkých farmách je použití Ferti-Boxu v kombinaci se širokozáběrovým diskovým podmítačem SwifterDisc XE.

Zakládání meziplodin Ferti-Boxem ve Francii

Průkopníkem tohoto řešení je p. Brueder, který hospodaří ve Francii na výměře cca 1000ha. Pan Brueder zakládá porosty hořčice přímo do strniště. Osivo hořčice je pneumaticky transportováno do rozdělovací hlavy umístěné na diskovém podmítači SwifterDisc XE 10000. Osivo je v distribuční hlavě rozděleno a je aplikováno na široko před zadní pěch podmítače. Toto řešení nabízí další možné využití nesených zásobníků.

Jan Bednář
Export sales manager
Tel.: +420 602 345 614
Email:  jan.bednar@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika