Novinky

Několik let spokojenosti s diskovými podmítači ve Straškově

Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských podniků v Ústeckém kraji, Astur Straškov a.s.. Společnost obhospodařující celkem 3 660 ha orné půdy, na kterých se kromě tradičních plodin (pšenice, ječmen) pěstuje cukrová řepa (celkem 450 ha) a slunečnice (celkem 100 ha). Astur má jako dnes již jedna z mála farem rozsáhlou živočišnou výrobu specializující se na chov prasat, s celkovou výrobou 1 200 tun ročně…

Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských podniků v Ústeckém kraji, Astur Straškov a.s. Společnost obhospodařující celkem 3 660 ha orné půdy, na kterých se kromě tradičních plodin (pšenice, ječmen) pěstuje cukrová řepa (celkem 450 ha) a slunečnice (celkem 100 ha). Astur má, jako dnes již jedna z mála farem, rozsáhlou živočišnou výrobu specializující se na chov prasat s celkovou výrobou 1 200 tun ročně. Na žně 2012 byly po dobrých zkušenostech se stroji STROM-BEDNAR PRECISER dodány dva nové diskové podmítače krátké koncepce STROM-BEDNAR SWIFTERDISC XE 8000.

Zkušenosti s PRECISERY

Výběr těchto podmítaču nepřišel jen tak náhodou. Několik let zde pro první a druhé podmítky (někdy dokonce i třetí) používali hřídelové podmítače koncepce „X“ STROM-BEDNAR PRECISER v záběru 6 metrů. Na podniku pracoval a stále ještě pracuje původní zelený PRECISER, který následně doplnil druhý již žlutý PRECISER. Těžké disky typu „X“ v posledních letech z trhu vytlačily krátké disky, které oproti „X“ové koncepci lépe rovnají pole a nevytváří nerovnosti v podobě hrůbků. Nastavení strojů krátké koncepce je rovněž o poznání snaží. Nelze zapomenout na poměr pracovního výkonu a spotřeby PHM.

Nové stroje SWIFTERDISC – výkon a stabilita

V Asturu, podobně jako v jiných podnicích, bylo nutné zvýšit výkonnost celé linky pro přípravu půdy využitím moderních navigačních systémů ve spojení s vyšší pracovní rychlostí a zvětšením pracovního záběru podmítačů. Stroje SWIFTERDISC XE vynikají dokonalou stabilitou i při vysokých rychlostech. Diskové stroje krátké koncepce mají problém se stabilitou (kmitání, houpání) tím se omezuje výkon a pole je nerovné. Předsazením pojezdové nápravy před diskové sekce se SWIFTERDISC XE stává 100% stabilním. Žádné houpání ani kmitání a stejná hmotnost na každý disk. Obsluha z Asturu potvrzuje: “Díky uložení nápravy stroj neskáče i při rychlostech kolem 13 km/h, krásně kopíruje terén a povrch je po jednom přejezdu perfektně srovnaný.“

První diskový podmítač Preciser v Asturu Straškov.

První diskový podmítač Preciser v Asturu Straškov.

Díky umístění transportní nápravy nedochází k buzení nežádoucích kmitů a tím je pracovní hloubka udržena na celém pozemku stejná.

Díky umístění transportní nápravy nedochází k buzení nežádoucích kmitů a tím je pracovní hloubka udržena na celém pozemku stejná.

16m odvede výkon

Stroje SWIFTERDISC XE 8000 s celkovým záběrem 16 m dokážou za den v Asturu zpracovat přes 160 ha půdy. Traktory Challanger a John Deere vykazují spotřebu 5,5 – 6,2 l/ha a i ve více členitých polích nemají s diskovými podmítači jakýkoli problém. „Na hodnocení spolehlivosti je ještě brzo, ale práce nám díky velkým pracovním záběrům a práci ob líchu rychle ubývá.“ Hodnotí podmítače jejich obsluhy.
Rychlá, mělká podmítka krátce za mlátičkou je logickým a úspěšným řešením kontroly výdrolu a plevelů s přerušením kapilarity a uchováním vláhy v letních měsících. Pro úspěšné založení dalších porostů je první dobře podmítnutá a za včas podmítnutá parcela dobrým základem, na kterém lze stavět.

Dvojice diskových podmítačů SWIFTERDISC XE dosahuje ve Straškově vysokých výkonů.

Dvojice diskových podmítačů SWIFTERDISC XE dosahuje ve Straškově vysokých výkonů.

Práce ob líchu.

Práce ob líchu.

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika