Menu
×
Co hledáte?
#

SWIFTERDISC XE_MEGA

Širokozáběrový diskový podmítač s enormním pracovním záběrem 18,4 metrů

SWIFTERDISC XE_MEGA: NEJVÝKONNĚJŠÍ DISKOVÝ PODMÍTAČ NA SVĚTĚ

Diskový podmítač SWIFTERDISC XE 18400 MEGA se řadí mezi nejvýkonnější diskové podmítače na světě. 769,36 hektarů. To je výměra, kterou se podařilo zpracovat s diskovým podmítačem BEDNAR SWIFTERDISC XE 18400 MEGA během nepřetržitého 24hodinového provozu (23 hodin a 36 minut čistého pracovního času).

#

2-14 cm

#

14.4-18.4 m

#

500-650 k

Klíčové vlastnosti

SWIFTEDISC XE_MEGA je ojedinělou řadou extra širokozáběrových diskových podmítačů klasické koncepce s největším pracovním záběrem na trhu.

VELKÝ, VĚTŠÍ, NEJVĚTŠÍ A NEJVÝKONNĚJŠÍ

SWIFTERDISC XE_MEGA. Diskový podmítač, který láme rekordy

V červenci roku 2023 se podařilo s diskovým podmítačem SWIFTERDISC XE 18400 MEGA zpracovat během nepřetržitého 24hodinového provozu neuvěřitelných 769,36 hektarů. Událost s názvem „24 HOURS RECORD“ proběhla v Rumunsku.

world_record_beaten
VÝBORNÁ KVALITA PRÁCE

Vyberte si disky, které se vám hodí.

Podmítka je jednou z nejdůležitějších pracovních operací. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni. SWIFTERDISC XE_MEGA je možné pro tuto operaci vybavit typem zubatých disků nebo Agressive disků o průměru 520 × 5 / 560 × 5 mm, které zajištují výborné nařezání, promíchání s půdou a zapravení rostlinných zbytků. Zadní pěchy pak zpětně utužují a uzavírají zpracovaný půdní profil pro rovnoměrné vzcházení plevelů a výdrolu.

VÝBORNÁ KVALITA PRÁCE
X-PRECISE SYSTÉM

Dokonale přesné vedení diskového podmítače ve správné stopě.

I širokozáběrové modely SWIFTERDISC XE_MEGA mají diskové sekce uloženy do tvaru písmene „X“. Toto inovativní technické řešení eliminuje boční posun stroje, takzvané driftování. Diskový podmítač díky tomu přesně kopíruje stopu traktoru. Středový disk eliminuje možné riziko tvorby hrůbků.

X-PRECISE SYSTÉM
ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ VÁHY
ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ VÁHY

Vždy stejný přítlak na oba boční rámy diskové sekce.

Základem kvalitního zpracování půdy je dodržení nastavené pracovní hloubky pro rovnoměrné zpracování půdního profilu. Diskové podmítače SWIFTERDISC XE_MEGA mají v celém pracovním záběru stroje i na krajích podmítače stejný tlak na disky díky předsunuté tandemové nápravě a koncepci dvou sklopných nedělených bočních rámů. Konstrukční řešení stroje snižuje počet hydraulických válců, kde by mohlo docházet ke ztrátě tlaku na boční rámy. Toto řešení také přispívá k nízkému počtu mazacích míst, snižuje celkové opotřebení stroje a zjednodušuje manipulaci se strojem jak na poli, tak při transportu.

KOMFORTNÍ OTÁČENÍ NA SOUVRATÍCH

Stačí pouze vyhloubit diskovou pracovní sekci.

Širokozáběrový podmítač SWIFTERDISC XE_MEGA je i při svém maximálním pracovním záběru 18,4 metrů velmi dobře manévrovatelný, a to i na souvratích. Stroj se na souvrati otáčí na zadních válcích, předních podpěrných otočných kolech a transportní nápravě. Toto řešení eliminuje negativní zatížení závěsu a odlehčení traktoru v souvraťové poloze stroje.

PŘIPRAVEN NA SYSTÉM CTF DÍKY PRACOVNÍMU ZÁBĚRU 16,4 - 18,4 METRU

Snížení počtu přejezdů i utužení půdy.

K eliminaci zhutnění půdy a optimalizaci přejezdů jednotlivých souprav slouží systém CTF (řízený pohyb strojů). Jednotlivé soupravy se při provádění pracovních operací pohybují na pozemku v daném rastru pracovního záběru (6, 12, 18, 24 m aj.), díky tomu nevzniká nerovnoměrné utužení na celém pozemku ale v kolejových řádcích, které se pak snadno podryjí.

PŘIPRAVEN NA SYSTÉM CTF DÍKY PRACOVNÍMU ZÁBĚRU 12,4 METRU
ZNÁTE KOMPAKTNĚJŠÍ ŠIROKOZÁBĚROVÝ STROJ PRO PŘEPRAVU?

Skládání bočních rámů směrem dopředu.

I při maximálním pracovním záběru 18,4 metru na trhu je širokozáběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE_MEGA velmi kompaktní během přepravy, protože nepřesahuje transportní šířku 3 metry. Těchto parametrů je dosaženo především skládáním bočních rámů směrem dopředu na oj. Tandemová transportní náprava s širokoprofilovými pneumatikami zabezpečuje plynulou jízdu.

ZNÁTE KOMPAKTNĚJŠÍ ŠIROKOZÁBĚROVÝ STROJ PRO PŘEPRAVU?
VYSOKÉ DENNÍ VÝKONY AŽ 230 HA/DEN

Využijte maximum z výkonu vašeho traktoru.

Širokozáběrový podmítač SWIFTERDISC XE_MEGA je zkonstruován pro agregaci s nejvýkonnějšími traktory na trhu, jako jsou čtyřpásové traktory. V kombinaci s pracovním záběrem 18,4metrů, vysokým výkonem motoru a pracovní rychlostí umožňují tyto agregace dosáhnout vysokých denních výkonů až 230 ha.

VYSOKÉ DENNÍ VÝKONY AŽ 230 HA/DEN
MYSLETE VE VELKÉM

Udělejte více za méně s maximálním denním výkonem.

Širokozáběrové diskové podmítače SWIFTERDISC jsou zkonstruovány pro agregaci s nejvýkonnějšími traktory na trhu. Zásluhou promyšleného designu a vysoké pracovní rychlosti nabízí tyto podmítače maximální denní výkon.

Udělejte více za méně s maximálním denním výkonem.

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části širokozáběrového diskového podmítače stručně a přehledně.

SWIFTERDISC XE_MEGA Širokozáběrový diskový podmítač

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # #
Dlouhá tažná oj

Zabezpečuje bezpečné otáčení stroje na souvrati a umožňuje sklápění bočních rámů směrem dopředu.

Velká přední otočná podpěrná kola

Zaručují výborné kopírování terénu a udržení nastavené pracovní hloubky v celém pracovním záběru stroje.

Disková sekce

Disková sekce se zubatými nebo Agressive disky o průměru 520 / 560 × 5 mm.

Předsunutá tandemová náprava

Umožňuje ideální rozložení váhy stroje a přispívá k preciznímu dodržení nastavené pracovní hloubky díky stejnému tlaku na diskovou sekci.

Zadní pěchy

Široká nabídka zadních pěchů umožňuje přizpůsobení stroje daným podmínkám. Uspořádání pěchů do dvou řad zabraňuje houpání stroje při práci.

Naše inovativní technologie

X-PRECISE SYSTÉM POSTAVENÍ DISKOVÉ SEKCE

Unikátní technické řešení zaručuje vedení stroje v přesné stopě. Díky tomu je využit celý záběr diskového podmítače, protože nedochází k bočním posunům stroje, takzvanému driftování.

X-PRECISE SYSTÉM POSTAVENÍ DISKOVÉ SEKCE

TWIN-DISC SYSTÉM UCHYCENÍ DISKŮ

Jedna slupice pro dva disky poskytuje vysokou průchodnost materiálu. Posklizňové zbytky mohou lehce protékat strojem (velké množství slámy, posklizňové zbytky po kukuřici na zrno). Většina ostatních diskových podmítačů má jednu slupici pro jeden disk. Takové řešení omezuje průtok materiálu zejména ve vlhkých podmínkách nebo při velkém množství posklizňových zbytků.

TWIN-DISC_System

JIŠTĚNÍ DISKŮ GUMOVÝMI SEGMENTY

Uchycení dvou disků pomocí jedné slupice poskytuje dvojnásobný prostor pro jištění pryžovými segmenty. Gumové segmenty pohlcují rázy vznikající při zpracování půdy. Podmítač pracuje rychle a bez údržby i ve velmi náročných podmínkách. Guma je vysoce kvalitní s dlouhou životností.

JIŠTĚNÍ DISKŮ GUMOVÝMI SEGMENTY

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou uzavřena dvěma statickými a jedním dynamickým kazetovým těsněním se čtyřmi těsnícími žebry a běhají v pevném kovovém tělese. Ložiska jsou k disku připevněna pomocí 6 šroubů. Jejich naddimenzování je zárukou bezproblémového provozu.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA (XE, XE_Profi, XN, XO_F, AO_L)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj širokozáběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE_MEGA přesně tak, jak požadujete.

Válce a pěchy

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

RUBBERPACKER pěch + stěrky

Rubberpacker pěch je plný pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech podmínek. Rovnací efekt díky hmotnosti pěchu je přímo excelentní. Přilnavost půdy na pěch je díky gumě a stěrkám téměř nulová. Průměr pěchu 590 mm. Hmotnost pěchu 217 kg/m.

RUBBERPACKER pěch + stěrkyRUBBERPACKER pěch + stěrky

V-RING pěch + stěrky

V-RING je těžký ocelový pěch vhodný pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy. Pěch je vhodný do všech typů půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 169 kg/m.

V-RING pěch + stěrkyV-RING pěch + stěrky

Dvojitý V-RING pěch

V-RING je obručový pěch s tvarem jednotlivých obručí do písmene „V“. Díky tomu pěch vyniká nízkou přilnavostí, které zabraňují ucpávání pěchu za vlhka. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 162 kg/m.

Dvojitý V-RING pěchDvojitý V-RING pěch

Dvojitý U-RING pěch (600 mm)

U-RING pěch je dvouřadý ocelový pěch. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Pěch vyniká excelentním drobením a díky tvaru obruče do písmene „U“ i nízkým rizikem zalepení i při práci ve vlhkých podmínkách. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 600 mm. Hmotnost pěchu 230 kg/m.

DOUBLE U-RINGDOUBLE U-RING

Disková sekce

Agressive disky

Speciálně tvarované disky nabízejí vyšší řezací a míchací efekt. Za sucha umožnují také lepší pronikání do půdy. Agressive disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinného materiálu. Ostré břity velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje vynášet větší množství půdy. K dispozici je průměr disků 520 × 5 a 560 × 5 mm.

Agressive diskyAgressive disky

Zubaté disky

Disková sekce je standardně osazena zubatými disky o průměru 520 x 5 mm, na přání je k dispozici provedení 560 x 5 mm.

Zubaté diskyZubaté disky

Přední příslušenství

Širokoprofilová podpěrná kola

Zaručují výborné kopírování terénu a udržení nastavené pracovní hloubky v celém pracovním záběru stroje.

Širokoprofilová podpěrná kolaŠirokoprofilová podpěrná kola

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
SWIFTERDISC XE_MEGA Širokozáběrový diskový podmítač

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

Podmítka
Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni porostu. Podmítka zajistí správné hospodaření s půdní vláhou, rychlé vzcházení plevelů a tím se dokáže předejít pozdějšímu zaplevelení pozemků.

Podmítka

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
SWIFTERDISC XE_MEGAXE 14400 MEGAXE 16400 MEGAXE 18400 MEGA
Pracovní šířkam14,416,418,4
Přepravní šířkam333
Přepravní délkam101112
Přepravní výškam4 / 4,34 / 4,54 / 4,5
Počet diskůks115131147
Pracovní hloubka disků*cm2 - 142 - 142 - 14
Pracovní úhel disků° přední 16 / zadní 13přední 16 / zadní 13přední 16 / zadní 13
Průměr diskůmm520 / 560520 / 560520 / 560
Šířka diskůmm555
Typ jištění diskůpryžové segmentypryžové segmentypryžové segmenty
Rozteč diskůcm252525
Vzdálenost mezi dvěma řadami diskůcm100100100
Světlost rámucm606060
Doporučený výkon tažného prostředkukoní500 - 550500 - 620580 - 650
Typ závěsuoko 71oko 71, 73, uchycení kat. IV, Voko 71, 73, uchycení kat. IV, V
Rozměr transportních pneumatik710/50R 26,5710/50R 26,5710/50R 26,5
Celková hmotnost**kg17 00020 00022 000

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area