SWIFTERDISC XE Diskharver

SWIFTERDISC-XE_mobile_1
 • Bred disk harve giver enorm daglig kapacitet.

 • Høj arbejdshastighed, op til 15 km/t. Harvens unikke opbygning giver den stabilitet, og højre hastighed = bedre arbejde.

 • Vedligeholdes frie lejer på diskene.

 • Foldes sammen fremad langs stellet.

 • Individuel stensikring af diske med gummi segmenter.

 • Hurtig, økonomisk stubbearbejdning i op til 12 cm dybde.

 • Udformning af 520×5 mm disk, gør at slid ikke påvirker ydeevnen.

SWIFTERDISC XE bugseret, bred disk harve med kompakt design, med individuel affjedring med gummi segmenter, er bygget til hurtig, økonomisk etablering af såbed og falsk såbed.

Takket være stor arbejdsbredde og høj hastighed, kan der leveres en stor daglig kapacitet i højsæsonerne.

Det unikke hydr. foldningssystem gør harven stabil undertransport, og gør på en enkel måde transporthøjden lav.

Hver arm er monteret med to diske (Twin-Disc system) der enten kan monteres med den klassiske disk eller den effektive A-disc der findeler og opblander.

MASKINE TYPEbugseret kort disk harve
REDSKABSTYPE2 rækker diske 520×5 mm, med fast geometri, traditionel disk eller A-disc, pakkervalse (rør, steel ring, roadpacker, V-ring, double U-ring, dobbelt, cutpack – se mere på s. 62)
STENSIKRINGhver arm er ophængt i vedligeholdelsesfrie gummi segment
Anvendelsestubbearbejdning efter alle afgrøder, såbedsharvning
Funktionløsner de øverste jordlag, findeler og opblander planterester, pakker jorden, etablering af efterafgrøder
Der kan udføres et fint arbejde, selv på de fugtige dage i høst og efterår.

Der kan udføres et fint arbejde, selv på de fugtige dage i høst og efterår.

Det store udvalg af pakkervalser sikre at der altid kan levers en harve til de aktuelle forhold.

Det store udvalg af pakkervalser sikre at der altid kan levers en harve til de aktuelle forhold.

Det enkle foldesystem er udviklet for at harven er stabil, både i arbejdsposition og under transport.

Det enkle foldesystem er udviklet for at harven er stabil, både i arbejdsposition og under transport.

MASKINENS AGROLOGISKE FORDELE

 • Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens restfugtighed til det sidste.

 • En hurtig harvning danner en vigtig forudsætning for, at man kan styre spiringen af spild korn og ukrudt efter høst.

 • En overfladisk jordbearbejdning resulterer i, at der dannes mere humus i det øverste jordlag. Vandet kan lettere trænge ned i jorden (ingen hård skorpe).

 • Rigtig god nedsmuldringseffekt, der skyldes harvens høje arbejdshastighed og dermed pakkervalsernes store omdrejningshastighed. Marken er helt plan uden jordklumper.

 • Forsegling og pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og spild korn spirer jævnt.

 • Undgår falskehals ved stubharning, fordi maskinen kan bearbejde store arealer.

 • Universelt redskab velegnet til harvning, jordbearbejdning inden såning og udsåning af mellemafgrøder ved brug af Alfa Drill.

SWIFTERDISC XE
Alfa_MG_2667

Universelt redskab velegnet til harvning, jordbearbejdning inden såning og udsåning af mellemafgrøder ved brug af Alfa Drill.

MASKINENS AGROLOGISKE FORDELE

 • Jordbearbejdning i høj kvalitet ved blot en overkørsel – en enkelt overkørsel i stedet for mange, en god findeling, sammenblanding og nedmuldning af plantematerialet takket være de profilerede aggressive A-tallerkener.

 • Høje arbejdshastigheder = lavere omkostninger, fordi bearbejdningstiden forkortes. de høje hastigheder er mulige ikke mindst på grund af harvens fremragende stabilitet.

 • Stor arealydelse – SwifterDisc er en let tallerkenharve, der også kan kobles sammen med traktorer i lavere ydelsesklasser. Det er harvens store arbejdsbredde og arbejdshastighed, der giver den usædvanlige effektivitet.

 • Lave vedligeholdelsesomkostninger – lange intervaller mellem udskiftning af sliddelene.

SWIFTERDISC XE

SWIFTERDISC KAN ANVENDES TIL

 • Overfladisk og hurtig jordbearbejdning af stubmarken, der får de spildfrø og ukrudt til at spire og bryder jordens kapillaritet.

 • Indkapsling af fugt i jorden, fordi overfladen genpakkes med en pakkervalse straks efter høst.

 • Jordbearbejdning inden såning inkl. fjernelse af grove plovfurer.

 • Nedmuldning af plantemateriale såsom mellemafgrøder (sennep osv.)

 • Udsåning af mellemafgrøder og frøgræs ved anvendelse af Alfa Drill.

UKÁZKA-PRÁCE-PO-OBILOVINĚ

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING EFTER KORN

MASKINE: SWIFTERDISC XE 10000
ARBEJDSDYBDE: 7 CM
ANTAL OVERKØRSLER: 1
ARBEJDSHASTIGHED: 18 KM/H
BRÆNDSTOFFORBRUG: 6,5 L/HA

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING VED GROVE PLOVFURER

MASKINE: SWIFTERDISC XO 6000 F
ARBEJDSDYBDE: 12 CM
ANTAL OVERKØRSLER: 1
ARBEJDSHASTIGHED: 10 KM/H
BRÆNDSTOFFORBRUG: 9 L/HA
UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

OPTIMERET DISK

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A-TALLERKENER NY DIMENSION INDEN FOR BEARBEJDNINGSKVALITET

De specielt udformede tallerkener på 520 mm i diameter og 5 mm tykkelse har en betydelig større skære- og blandeevne end de klassiske savtakkede tallerkener. A-tallerkenerne har mange skarpe savtakker langs med kanten, der giver en bedre nedmuldning af en stor mængde planterester. De skarpe blade findeler planteresterne meget effektivt. Den profilerede form sørger desuden for, at tallerkenerne får fat i mere jord, end det er tilfældet ved de almindelige savtakkede tallerkener. Ethvert fremspring på tallerkenen samler en mængde jord op og løfter det op mod plantedækket, hvor jorden blandes sammen med planteresterne. Resultatet er helt fantastisk.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

TWIN-DISC-SYSTEMET = BEDRE GENNEMGANG

Der sidder 2 tallerkener på hver tandstilk. Derfor er afstanden mellem de enkelte tandstilke større (50 cm). Det betyder mere plads til plantematerialets passage gennem harven. Harven kører uhæmmet frem, selv hvis mejetærskeren har efterladt store halmklumper på marken. SwifterDisc findeler og spreder plantematerialet, blander det med jord og dækker det til.

HVORFOR SKAL HARVNINGEN UDFØRES KORT EFTER HØST

Forudsætninger for en god vækst af afgrøderne skabes allerede ved høst af forfrugten. Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens fugtighed, som stråene har beskyttet mod solen. En hurtig harvning sørger for, at spildfrø og ukrudt spirer jævnt.

Det er specielt vigtigt i de tilfælde, hvor udsåningen skal finde sted kort tid efter høst eller ved vanskelige udsåningsmetoder. Derimod er det ikke vigtigt, om der er tale om en konventionel eller minimalistisk dyrkning.

SWIFTERDISC XE

STABIL, JÆVN BEARBEJDNING

Under harvningen er det vigtigt at opnå en plan overflade både vinkelret på køreretningen og i køreretningen. En plan overflade uden bølger er kun mulig, hvis harven arbejder roligt og stabilt.

Enhver uønsket bevægelse, f.eks. gyngen, medfører ujævnheder på marken. Brug derfor de stabile BEDNAR SwifterDisc harver med den rette placering af tyngdepunktet til dine harvningsopgaver.

OK
NOK
SWIFTERDISC XEXE 10000XE 12000
ARBEJDSBREDDEm1012
TRANSPORTBREDDEm33
TRANSPORTLÆNGDEm7.5 – 8.7 8.1 – 9.2
ARBEJDSDYBDE*cm2 – 12 2 – 12
ANTAL TALLERKENERstk8096
EFFEKTBEHOV*HK300 – 350
400 – 450
TOTAL VÆGT**kg7700 – 9300 8600 – 10800

*afhænger af jordtype og terræn **afhængig af maskinens udstyr

SWIFTERDISC XE

REDSKABSTYPE

ZUBATÉ DISKY

STANDARD DISK

• 520 × 5 mm
• 8 stk / 1 m

A-Disky (Agressive)

A-DISK (AGGRESSIV)

• 520 × 5 mm
• 8 stk / 1 m

PAKKERE

Prutový pěch

RØR PAKKER

• vægt: 110 kg / m
• diameter: 635 mm

Dvouválce

DOBBELT PAKKER

• vægt: 238 kg/m
• diameter: 370/470 mm

V-ring pěch

V-RING PAKKER

• vægt: 176 kg / m (incl. afskrabere)
• diameter: 630 mm

Pneumatikový pěch

STEELRING PAKKER

• vægt: 177 kg / m (incl. afskrabere)
• diameter: 525 mm

Dvojitý U-ring pěch

Dobbelt U-ring valse

• vægt 230 kg / m
• diameter: 600 mm

CUTPACK

CUTPACK

• diameter: 600 mm

TRÆK

Trækøje

TRÆKØJE

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

BASIS

HØJDEJUSTERBARE SIDEDISK OG SIDESKÆRM

HØJDEJUSTERBARE SIDEDISK OG SIDESKÆRM

Podpěrná kola

FRONT BÆREHJUL

TILVALG

NÁSTAVEC OJE

TRÆKSTANG FORLÆNGER

50 mm • 500 mm • 1000 mm

CRUSHBAR

CRUSHBAR

Hydraulická regulace hloubky

HYDRAULISK DYBDEJUSTERING

Sada přihnojování

GØDNINGSSÆT

Galleri / Medier

Kontakt formular

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !