Novinky

Na Novom Zélande sú pripravený na sezónu

Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky z fabriky BEDNAR majú potenciál využiť aj „službári“, o čo sa zaslúžili nie len dodávatelia pôsobiaci v Európe ale aj dodávatelia techniky na ďalekom Novom Zélande. Európske pravidlo o prepravnej šírke stroja, 3 metre, je uplatniteľné aj na Novom Zélande, keďže používatelia pomerne často stroje prepravujú a musia sa vysporiadať s veľmi úzkymi a kopcovitými cestami na pomerne dlhých vzdialenostiach.

Diskové brány Bednar na ostrovoch

Veľkej popularite tanierových podmietačov od BEDNAR FMT prispeli aj dealeri z ostrovov Nového Zélandu. Dealer 4AG je presvedčený o potrebe podmietania klasicky pestovaných agro-plodín. Ide o podobný postup spracovania pôdy ako v intenzívnom európskom poľnohospodárstve. Avšak teraz už je na Novom Zélande po niekoľkých rokoch známe , že podmietka prispieva  ku kvalite porastov nie len obilnín , ale aj tráv, kŕmnej kapusty, repky. Vo veľkom množstve plodiny, ktoré sú pestované na skrmovanie pre známe novozélandské ovce merino a v nemalom množstve aj pre dobytok na mliečnu produkciu. Kde je určite dobré spomenúť, že nový Zéland je na „mliečnom“ svetovom trhu, lídrom v produkcii sušeného mlieka najvyššej kvality. Väčšina z tejto produkcie putuje na ázijský trh.

Bluegrass Contracing, Matamata, službár, (North Island, Atlas AO 5000)

Bluegrass Contracing, Matamata, službár, (North Island, Atlas AO 5000).

Bluegrass Contracing, Matamata, službár, (North Island, Atlas AO 5000)

Bluegrass Contracing, Matamata, službár, (North Island, Atlas AO 5000).

Maurice Wolland SWIFTERDISC XO 6000F, TERRALAND TN 3000 M7R

So SWIFTERDISCOM XO 6000 F pripravil v priebehu dvoch sezón viacej ako 2000 ha. Sám je farmárom na menšej výmere (450 ha), väčšinu práce však vykonal v službách. Jeho postup je zvyčajne taký, že po je žatve používajú na prvý prejazd pluhy alebo disko-brány bez zadného valca a potom konečná úprava pomocou rotačných brán. Posledný rok bol veľmi daždivý a výsledok po rotačných bránach neuspokojivý, aj preto sa Maurice rozhodol pre investíciu do SWIFTERDISKU XO 6000 FVýsledok po prejazde namiesto rotačných brán bol výborný, pôda bola nad pomery urovnaná a vhodne pripravená na ďalšiu dôležitú  operáciu-sejba.

Maurice Wolland, Wolland, službár, Pahiatua (North Island, XOF 6000, TN

Sídlo ZP Keblov v Keblově.

Dôvodom prečo v tomto prípade rotačné brány nie sú vhodné je taký, že rotačná brána zanechá pôdu priveľmi mäkkú častokrát rozbitú až na prachové častice. To v oblastiach s vyššími zrážkami a vlhkým prostredím, spôsobí hrubý prísušok na danej pôde a následné siate je o to obťažnejšie a nepresné. Niekde sa takáto pôda správa doslova ako betón.

Clint Jordan SWIFTERDISC XE 10 000, FENIX FO 5000

O práci stroje nám sdělila mnoho informací i jeho obsluha, Jan Holada: „S diskovým podmítačem značky BEDNAR jezdím již třetí sezónu. Pracovní rychlost mám vždy v rozmezí 13–15 km/hod. Pracovní hloubku nastavuji dle požadavků agronoma, až do maximálních hloubek. Podle půdních podmínek jsem schopný udělat za den až 80 ha.“

Clint Jordan, Canterbury ,službár, Ashburton (South Island, XE 10000, FO 5000)

Porost kukuřice bezprostředně před přejezdem plečkou ROW-MASTER RN 9600 naváděnou optickým systémem CultiCam.

Clint Jordan, Canterbury ,službár, Ashburton (South Island, XE 10000, FO 5000)

Díky rozložení těžiště vyniká stroj dokonalou stabilitou i při vysokých pracovních rychlostech.

Clint Jordan mladý službár pôsobiaci na Južnom ostrove neďaleko Christchurchu, je jeden z prvých používateľov SWIFTERDISCU na Novom Zélande- model XE 10 000 z roku 2013. Jeho práca sa počíta na tisícky hektárov (cca 9600 ha) v rôznych podmienkach. Stojí za spomienku, že od začiatku používanie SWIFTERDISCU má Clint zatiaľ vymenené disky len jeden krát. Najčastejším postup použitia strojov BEDNAR je po zbere zemiakov, pôda je veľmi utlačená od ťažkých strojov , a preto je najprv nasadený univerzálny kyprič FENIX FO 5000, ktorý pôdu nadzdvihne, prevzdušní a zaklopí zvyšky rastlín. To sa deje pri nastavení FENIXA na 25-30 cm, kde záleží na pôdnom profile a oblasti. Následne nastupuje SWIFTERDISK, ktorý pôdu jedným prejazdom urovná a pripraví na sejbu-trávy, kŕmnej kapusty alebo repky ako medziplodiny.

David Buckley, Rural Fields Ltd, službár (South Island, Atlas HO 6000, FO 4000)

Dokonalou rovinu pole zajistí zadní pěch složený ze 3 dílů s překrytím.

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika