Novinky

SWIFTERDISC XE, rychlá podmítka po sklizni

Na podzim 2010 jsme poprvé představili jako novinku širokozáběrový diskový podmítače SwifterDisc XE. Tento diskový podmítač je nabízen v provedeních se záběry 8, 10 a 12 m. Po prvních předváděcích hektarech v ČR, které si stroj odbyl na jaře…

Na podzim 2010 jsme poprvé představili jako novinku širokozáběrový diskový podmítače SwifterDisc XE. Tento diskový podmítač je nabízen v provedeních se záběry 8, 10 a 12 m. Po prvních předváděcích hektarech v ČR, které si stroj odbyl na jaře již při jarních předseťových přípravách, jsme v předvádění pokračovali během celé sezóny 2011 v České i Slovenské Republice. Během předvádění se stroj osvědčil a přesvědčil o svých technických přednostech několik zájemců, kteří se záhy stali majiteli.

Hlavní technické přednosti, které přesvědčují…

SwifterDisc XE se liší od většiny konkurenčních strojů umístěním transportního podvozku. Transportní podvozek je umístěn před diskovými sekcemi – tím je eliminováno „skákání“ stroje během práce, které má za následek nerovnoměrné zpracování půdy a nedovoluje zpracování v optimální pracovní rychlosti. U klasických polonesených strojů vyvolává náprava umístěná za diskovými sekcemi ono již zmiňované skákání, které je zapříčiněno nevyváženým těžištěm v době, kdy je náprava v pracovní pozici. S většími pracovními záběry od 8m a více se skákání stává značným problémem. Stroj s nápravou umístěnou před sekcemi je stabilnější a pracuje klidně bez nežádoucích vlivů.
Polohou nápravy je ovlivněna také stálá pracovní hloubka v celém záběru stroje. Disky na krajích bočních rámů pracují ve stejné pracovní hloubce jako disky uprostřed stroje. U strojů, které mají podvozek s nápravou za disky, dochází v prostřední části pracovního záběru k hlubšímu zpracování, než na krajích kde naopak dochází k nechtěnému vyhlubování. Na tento efekt má vliv působení váhy nápravy na střed stroje.

Umístění hlavní nápravy před diskovou sekcí u SWIFTERDISCu XE je zárukou rovnoměrnné pracovní hloubky.

Umístění hlavní nápravy před diskovou sekcí u SWIFTERDISCu XE je zárukou rovnoměrnné pracovní hloubky.

Během předvádění v PD Zlatná byla půda zpracovávána do hloubky 10 cm.

Během předvádění v PD Zlatná byla půda zpracovávána do
hloubky 10 cm.

Předvádění na Slovensku

Na Slovensku byl předváděn širokozáběrový diskový podmítač od konce zkosení prvních klasů ozimého ječmene. Jednou z farem, která si jej vyzkoušela byla PD Zlatná hospodařící na 5000 ha v obci Zlatná na Ostrove, v těsné blízkosti maďarských hranic v okrese Komárno. V zemědělském družstvu se zabývají pěstováním převážně tradičních obilnin a řepky. Polnohospodářské družstvo Zlatná je již druhou sezonu spokojeným majitelem dlátového pluhu STROM Terraland TN 3000D/7, který se v dnešní době stává nepostradatelným strojem na dvoře velkého množství zemědělců. SwifterDisc se zde rozhodli vyzkoušet zejména díky potřebě rychlé podmítky po sklizni.

SWIFTERDISC XE 8000 byl při předvádění agregován s traktorem John Deere 8330.

SWIFTERDISC XE 8000 byl při předvádění agregován s traktorem John Deere 8330.

Předváděcí stroj byl konfigurován s válcem roadpacker, který je určen díky své nizké lepivosti do všech půdních podmínek.

Předváděcí stroj byl konfigurován s válcem roadpacker, který je určen díky své nizké lepivosti do všech půdních podmínek.

Nejprve SwifterDisc, pak Terraland

Během naší návštěvy stroj pracoval na strništi ihned po úklidu slámy. Osmimetrový podmítač dosahoval s traktorem John Deere 8330 optimální rychlosti (12 km/h) pro podmítku s hloubkou zpracování 10 cm. Mohl tak urovnávat nerovnosti vzniklé při sklizni, kterých bylo díky letošně nadprůměrnému množství srážek na poli mnoho. SwifterDisc vytvářel skvělé podmínky pro práci dlátového pluhu. Stejnou technologii zpracování, čili rychlou podmítku, náhradu orby terralandováním do cca 35 cm, urovnání půdy (uválení) a následné setí aplikují i v dalším podniku na Slovensku – Triticum s.r.o..

Snadné skládání stroje do transportní polohy – fáze 1

Snadné skládání stroje do transportní polohy – fáze 1

Snadné skládání stroje do transportní polohy – fáze 2

Snadné skládání stroje do transportní polohy – fáze 2

Během léta SwifterDisc XE 8000 ukázal své hlavní přednosti, a to vysokou denní výkonnost (70 ha/den), kvalitní zpracování půdy (až do 12 cm) a obratnost při transportu, díky unikátnímu skládáni směrem dopředu (šířka 3m, délka 7,6 m).

Ing. Jan Bednář

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika