Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Záplava novinek na polním dnu

Hloubkové řádkové zpracování půdy s profilovým hnojením přineslo očekávané výsledky

Počasí ve druhé polovině května přineslo srážky, které každého zemědělce potěšily. Tři dny před koncem května zorganizovala společnost BEDNAR FMT s. r. o. svůj tradiční polní den. Místem konání se staly pozemky ZS Sloveč a. s., které jsou rozlehlé, takže bylo plánováno i předvádění zemědělské techniky ve žlutých barvách s traktory John Deere v činnosti. Nicméně 70 milimetrů srážek v předchozích dnech a krátký, ale intenzivní déšť ráno v době konání praktické ukázky znemožnily.

Nicméně akce, pojatá tradičně jako mezinárodní polní den, se těšila i tak velké návštěvnosti. Zemědělcům z České republiky i dalších států Evropy český výrobce ukázal, že si umí poradit za jakýchkoliv podmínek. Průběh akce byl parádně připravený, jednotlivé soupravy strojů BEDNAR s traktory John Deere postupně najížděly před velkou tribunu, a diváci si je tak mohli prohlédnout při komentáři specialistů společností BEDNAR FMT a Strom Praha. Další možností pro seznámení se s detaily strojů tvořila jejich výstava za hlavním pódiem. Mezi stroji se představily novinky roku 2019, poukazující na to, že firma BEDNAR sleduje v oblasti zpracování půdy a setí nejnovější trendy. Na sedmém ročníku polního dne bylo možné si prohlédnout posklizňovou linku ZS Sloveč, realizovanou druhou divizí společnosti BEDNAR a navštívit stánky mnoha partnerů. Zároveň mohli návštěvníci zavítat na národní finále jízd zručnosti, které se konalo při polním dni v areálu zemědělské společnosti.

Novinky na úvod

Hned na začátku akce se představila zajímavá novinka – širokozáběrový talířový podmítač lehké koncepce Swifterdisc XE 12400 Profi. Název Profi poukazuje na to, že se jedná o zástupce nové generace strojů BEDNAR, tedy řešení s maximální úrovní výbavy. V přední části má stroj uložený řezací válec, který se vhodně uplatní při drcení posklizňových zbytků po sklizni silážní kukuřice nebo ozimé řepky, ale i při likvidaci meziplodiny. Další variantou vpředu může být místo řezacího válce přední hydraulicky ovládaný páskový smyk. Taková výbava je vhodná tehdy, pokud se stroj využívá i k přípravě půdy před setím. Swifterdisc XE 12400 Profi může být osazen také menšími talíři o průměru 510 mm, což je výhodnější varianta právě pro přípravu půdy. Pro přepravu po pozemních komunikacích se stroj sklápí do přepravní polohy ve dvou fázích: nejprve je vyklopen kolmo nahoru a poté se obě poloviny složí podél rámu. Aby byla zároveň dodržena celková výška čtyř metrů, je sekce opěrných válců sklopena dolů.

Polní den společnosti BEDNAR ve Slovči byl ukázkou závěsné techniky BEDNAR, moderních traktorů, dalších strojů a systémů John Deere. I přes nepříznivé počasí přišlo na akci 2217 návštěvníků z celého světa

Jednoduché ovládání velkých strojů

Stroj byl předveden v soupravě s traktorem John Deere 9420R, tedy se zástupcem klasických kolových polních tahačů se středovým kloubem. S podmítačem BEDNAR v příplatkovém provedení Profi bude muset řidič vystupovat z kabiny opravdu jen v nutných případech, protože všechny funkce stroje může kompletně elektrohydraulicky ovládat přes dotykovou obrazovku terminálu CommandCenter 4600. Po přijetí na pole stroj rozloží povely na terminálu, může si takto nastavit jakékoliv příslušenství stroje. Například požadovanou pracovní hloubku či nezávisle na ní i polohu předního páskového smyku. Po skončení práce obsluha takto sklopí stroj do transportní polohy. Možné je to díky tomu, že stroj je vybaven Load Sensingovým systémem ovládání, kterým musí disponovat i traktor. Stroj si také umí zapamatovat, kde pracoval a při jaké pracovní hloubce.

Atlas AO 6000 Profi je zástupce nejmodernějších talířových podmítačů výrobce BEDNAR. Stroj je při práci stabilní díky symetricky uloženým talířům a integrované nápravě

Moderní talířový podmítač

Hned další soupravu přivezl traktor se dvěma pásy John Deere 8320RT, vlastněný ZS Sloveč a. s. Kompaktní talířový podmítač Atlas AO 6000 Profi navazuje na dlouhou tradici výroby talířových bran u českého výrobce. Ve své nejnovější podobě zahrnuje všechny zkušenosti z provozu v rozličných podmínkách. Především pojezdová náprava je integrována ve stroji, který je stabilní a nedochází ani při vyšších pojezdových rychlostech k tzv. skákání. Tato náprava se využívá i při otáčení na souvratích, které ale jsou zároveň kratší, protože náprava je blíže k traktoru. Jak bylo patrné na předváděném stroji, přední sekce podmítače může být vybavena řezacím válcem Trash Cutter. Tento válec dokáže odvést dobrou práci při zpracování organické hmoty, ale může být poškozen na půdách, kde se vyskytuje velké množství kamení. Pokud by uživatel uvažoval o využití stroje Atlas AO 6000 Profi k přípravě půdy, může si jej nechat osadit předním a zadním páskovám smykem. A aby byla za všech situací zachovávána stabilita stroje a tím i hloubka pracovních orgánů na shodné úrovni, může být vybaven i předními zdvojenými opěrnými koly. Zákazníci, zaměření na co nejúčinnější urovnání povrchu pozemku při práci stroje, si jej mohou nechat osadit mechanicky ovládaným páskovým smykem před zadním opěrným válcem. Tento válec u předváděného podmítače byl ve zdvojeném provedení, které rovněž pomáhá udržovat stabilitu stroje.

Tradiční jev, kdy davy zemědělců obklopí představovanou nebo předváděnou techniku, doprovázel polní den BEDNAR i v letošním roce. Na obrázku talířový podmítač lehké koncepce Swifterdisc XE 12400 Profi v závěsu traktoru John Deere 9420R

S pružinovým jištěním

Stroje řady Atlas AO Profi mohou být osazeny buď klasickými podmítacími talíři o průměru 620 mm nebo A-disky. Zatímco předcházející generace talířových podmítačů BEDNAR využívaly k odpružení pryžové silentbloky, tak nově jsou pracovní orgány jednotlivě jištěny prostřednictvím masivní tlačné vinuté pružiny. Pružiny jsou dimenzovány tak, aby produkovaly odpovídající předpětí. Systém Flexi-Box, který slouží k uchycení celé diskové jednotky k rámu stroje, je zcela bezúdržbový, takže obsluze traktoru odpadne spousta každodenní práce s mazáním uložení. Podmítač má plně hydraulické ovládání včetně všech předností, které byly prezentovány u předcházejícího modelu se záběrem 12,4 m. Stroje řady Atlas AO Profi při zpracování půdy ani do největší hloubky nedriftují, takže všechny traktory, s nimi budou pracovat bez problémů.

Nové možnosti u navigací

Kloubové traktory John Deere 9R jsou v naší praxi spíše raritou. Na polním dnu předvedený traktor 9420R je využíván s pomocí přesné navigace Autotrac

Příjem signálu zajišťoval přijímač StarFire 6000 na kabině – jedná se o nové a vylepšené provedení, které dokáže přijímat najednou signál od trojice satelitů. Díky tomu je minimalizováno riziko výpadku v příjmu signálu a navigační systém si zachovává přesnost navádění. Z trojice nabízených signálů se nejvíce v praxi využívá signál SF3, který nabízí přesnost +/– tří centimetrů a opakovatelnost linií po dobu devíti měsíců. Provozuje-li zemědělský podnik větší počet strojů, které využívají nejpřesnější signál RTK, může uvažovat o RTK síti v rámci podniku. Její vybudování nabízí firma Strom Praha jako službu. A na rozdíl od minulosti již není třeba pro prodloužení dosahu sítě i na vzdálené pozemky instalovat opakovače signálu.

Vrchol nabídky podmítačů

Poté se před tribunou předvedl další širokozáběrový talířový podmítač, který je ale na rozdíl od stroje Swifterdisc XE 12400 Profi určen pro práci ve větších hloubkách. Atlas AE 12 400 Profi pracuje se samostatně uloženými talíři o průměru 620 mm a s jištěním pomocí vinuté pružiny. Stroj má také větší hmotnost, a je proto vybavený tandemovou nápravou. Jak prokazuje označení Profi, má opět komfortní elektrohydraulické ovládání všech funkcí z kabiny traktoru. Stroj také umí sdělovat důležité informace o svém způsobu využívání. Atlas AE 12 400 Profi o záběru 12,4 m již společnost BEDNAR prezentovala na mezinárodním veletrhu Agritechnika v roce 2017. Řadu návštěvníků expozice tento stroj svou koncepcí zaujal a jeden z moderně orientovaných podniků se pro něj již rozhodl – konkrétně ZAS Bečváry, a. s. Na pozemcích na Kolínsku odpracoval tento stroj v loňském roce stovky hektarů. Je třeba ale počítat s tahovou potřebou 600 koní.

Atlas AE 12 400 Profi je širokozáběrový talířový podmítač, vhodný i pro práci ve větších hloubkách. Je osazen celkem 100 talíři, které jsou individuálně jištěné pomocí pružinového nonstop jištění

Petr Beneš

Galerie

Nejnovější články

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let
04.
Srpen
2022

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let

V letošním roce dovrší společnost BEDNAR FMT celých 25 let své existence. Rok 2022 je tak pro společnost rokem oslav i nových výzev, kterým musí v této velmi dynamické době neustále čelit. Děkujeme všem našim o...

Přečtěte si více

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci s aplikátorem kejdy HOLMER.
28.
Červenec
2022

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci…

V jedné z letošních reportáží jsme Vám přinesli informace o společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, která si v letošním roce zakoupila nový meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400. Podívejte se na video, jak...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area