Novinky

Farma Františka Habra z Báňovic u Dačic má nový diskový podmítač

Rodinná farma pana Františka Habra z Báňovic u Dačic v okrese Jindřichův Hradec, hospodaří na cca 340 ha zemědělské půdy. Farma provozuje jak živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. Na polích se pěstují obiloviny, řepka, hrách a kukuřice.

Rychlá, kvalitní a přitom levná podmítka je základem úspěchu na poli.

Na farmě pana Habra doposud neměli žádný diskový podmítač. Přitom si však dobře uvědomují, že podmítka je nezbytná agronomická operace, vedoucí k úspěchu pěstování. Sníží se tím výpar vody z pole díky přerušení kapilárního vzlínání, ničí se plevelné rostliny, nutí se výdrol a semena plevelů k vyklíčení, aby mohly být následně zničeny buď chemicky a nebo druhou podmítkou a v neposlední řadě se pole velmi výrazně rovná. Podmítkou po řepce klíčícího výdrolu ve stádiu 10-12 dní se zasahuje proti nádorovitosti brukvovitých (Plasmodiophora brassicae), kdy ničením hostitelské rostliny (výdrolu řepky) se pole „čistí“ od dormatních spor.

Po předváděcí jízdě už Swifterdisc na farmě zůstal

Při zimní návštěvě a představení firmy BEDNAR majiteli farmy z jednání vyplynulo, že by farma potřebovala rychlý a efektní diskový podmítač pro kvalitní a levnou podmítku. Na sezonu jsme tedy domluvili bezplatné zapůjčení a vyzkoušení našeho podmítače Swifterdisc XO 6000F. Stroj jsme na farmu pana Habra přivezli po sklizni řepky, kde byl hned nasazen do strniště nezdesikované řepky. Pan Habr si lámal hlavu nad tím, „jak se těch zelených klacků z pole zbaví“. Když viděl práci po přejezdu Swifterdiscu, věděl, že má problém vyřešen. Rychlá práce stroje (až 15 km/hod) ho natolik přesvědčila, že se rozhodl stroj rovnou zakoupit a ten na farmě už tedy zůstal. Bude tak nepostradatelným pomocníkem nejen při podmítkách, ale díky přednímu páskovému smyku hydraulicky ovládanému za jízdy z traktoru, je možné diskér použít i pro předseťovou přípravu např. na jaře do hrubé brázdy před setím kukuřic. Díky tomu je Swifterdisc XO F velmi univerzálním strojem na farmě při zpracování půdy.

Swifterdisc XO F je polonesený stroj, který se velmi snadno hydraulicky složí a rozloží a převeze rychle kam je ho potřeba.

Swifterdisc XO F je polonesený stroj, který se velmi snadno hydraulicky složí a rozloží a převeze rychle kam je ho potřeba.

Vpravo majitel farmy pan František Habr.

Vpravo majitel farmy pan František Habr.

Díky záběru 6m podmítka rychle přibývala.

Díky záběru 6m podmítka rychle přibývala.

Detail na kvalitně odvedenou práci po Swifterdiscu.

Detail na kvalitně odvedenou práci po Swifterdiscu.

Swifterdisc je vybaven unikátními A-disky, které mají lepší řezací schopnost posklizňových zbytků a lépe zbytky i zapravují do půdy.

Swifterdisc je vybaven unikátními A-disky, které mají lepší řezací schopnost posklizňových zbytků a lépe zbytky i zapravují do půdy.

Díky integrované nápravě dovnitř stroje (před válce) má stroj vysokou stabilitu i při vysoké rychlosti (až 15 km/h), neskáče a dokonale rovná pozemek.

Díky integrované nápravě dovnitř stroje (před válce) má stroj vysokou stabilitu i při vysoké rychlosti (až 15 km/h), neskáče a dokonale rovná pozemek.

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika