Novinky

Akciová společnost ALA Řepníky pracuje se stroji BEDNAR

V ALA Řepníky nově provádějí podmítky diskovým podmítačem SWIFTERDISC XO_F. Ten do podniku zakoupili od AGROMETALU a obohatili tak svůj strojový park o další stroj BEDNAR. Jak hodnotí jeho práci a jaké měli výnosy v letošním roce? To jsme pro vás připravili v této reportáži.

 

ALA a.s. Řepníky

Akciová společnost se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji a hospodaří na 1 100 ha. Z toho má 260 ha pšenice, 170 ha řepky, 120 ha brambor, 95 he ječmene jarního a 60 ha cukrové řepy. Zbytek jejich výměry tvoří krmné plodiny.

V podniku již mají po žních. Při letošních výkyvech počasí sklidili 3,75 t/ha řepky, 8 t/ha pšenice, 6,3 t/ha ječmene jarního a dále očekávají, že sklidí 250 až 400 t brambor. Kromě rostlinné výroby se v ALA Řepníky zabývají také chovem Českého strakatého skotu. Mají 230 dojných krav a býčky na výkrm.

Petr Jirsák, obsluha diskového podmítače SWIFTERDISC XO 6000 F

Diskový podmítač provádí v ALA Řepníky kvalitní, rychlou a levnou podmítku

Diskový podmítač provádí v ALA Řepníky kvalitní, rychlou a levnou podmítku

Obměna diskového podmítače

V letošním roce zakoupili od AGROMETALU s.r.o. nový diskový podmítač SWIFTERDISC XO 6000 F, kterým nahradili doposud využívaný diskový podmítač DOWNLANDS. Ten měli v podniku 21 let a až do loňského roku jej pravidelně využívali na své podmítky.

 

Kvalitní práce diskového podmítače SWIFTERDISC XO_F

Od pořízení stroje v letošním roce s ním zpracovali již více než 400 ha. Jakou diskový podmítač dělá práci nám zhodnotila obsluha stroje, Petr Jirsák:  „V letošním extrémním suchu je to náš jediný diskový podmítač, který odvádí tu správnou práci. Oproti konkurenci se do země správně zaříznou obě řady disků a podmítač tak odvádí přesně takovou práci, jakou má.“

 

SWIFTERDISC XO_F je krátký diskový podmítač určený pro vysoké pracovní rychlosti

SWIFTERDISC XO_F je krátký diskový podmítač určený pro vysoké pracovní rychlosti

Pojezdová náprava je umístěna před zadními pěchy, čímž je zajištěna dokonalá stabilita a malý poloměr otáčení stroje

Pojezdová náprava je umístěna před zadními pěchy, čímž je zajištěna dokonalá stabilita a malý poloměr otáčení stroje

„Aby diskový podmítač odváděl perfektní práci, musí mít tu správnou rychlost,“ říká obsluha a dále pokračuje: „Mám nastavenou pracovní hloubku na 5 cm a jezdím rychlostí 18 km/hod. V našich podmínkách se mi tak podaří udělat 7-8 ha za hodinu. To se mi líbí. Jednou jsem jezdil celý den a zvládl jsem zpracovat i 100 ha. To se mi zatím s žádným jiným diskový podmítačem nepodařilo.“

V podniku aktuálně mají 3 stroje BEDNAR

Kromě zmiňovaného diskového podmítače SWIFTERDISC XO 6000 F využívají v podniku dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HD7R a předseťový kompaktor SWIFTER SO 6000. „Příští týden začneme s dlátovým pluhem připravovat půdu pod řepky a následně pak i další pole,“ dodává na závěr naší návštěvy Petr Jirsák.

 

 

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika