Novinky

Úspěšné předvádění Swifterdiscu v podhůří Jeseníků

Těsně po žních jsme měli možnost předvést náš nový model diskového podmítače Swifterdisc XO 8000F s pracovním záběrem 8m na rodinné farmě rodiny Bečičkových ve Vlčicích (okr. Jeseník). Pozemky se nachází v klidné oblasti Rychlebských hor, poblíž CHKO …

Těsně po žních jsme měli možnost předvést náš nový model diskového podmítače Swifterdisc XO 8000F s pracovním záběrem 8m na rodinné farmě rodiny Bečičkových ve Vlčicích (okr. Jeseník). Pozemky se nachází v klidné oblasti Rychlebských hor, poblíž CHKO Jeseníky. Bečičkovi hospodaří na celkové výměře 1100 ha půdy z čehož je 350 ha orné půdy s průměrnou nadmořskou výškou kolem 340 m.n.n . Zbytek výměry jsou trvalé travní porosty, které jsou krmnou základnou pro chov skotu a ovcí které jsou v režimu ekologického zemědělství. V rostlinné výrobě se věnují především pěstování potravinářské pšenice, ječmene, řepky a máku.

Plánovaná obměna diskového podmítače

Na farmě doposud využívali na podmítky hřídelový diskový podmítač, který se rozhodli nahradit novým moderním diskovým podmítačem. Na přání zákazníka jsme zapůjčili stroj s pracovním záběrem 8 m, a to i přesto, že jsme se obávali, zda bude k takovému záběru dostačující výkon traktoru.

Swifterdisc XO 8000F při podmítce řepkového strniště.

Swifterdisc XO 8000F při podmítce řepkového strniště.

Agregace s traktorem o jmenovitém výkonu 220 koní v lehčích půdách není vůbec žádný problém

Agregace s traktorem o jmenovitém výkonu 220 koní v lehčích půdách není vůbec žádný problém.

Výsledky předvádění splnila očekávání zákazníka

Swifterdisc XO 8000F byl agregován s traktorem John Deere 7930 o jmenovitém výkonu 220 koní. Během předvádění jsme podmítali pole po sklizni řepky olejky. Pracovní hloubka stroje byla nastavena na mělkou podmítku 6 cm, aby došlo k co nejrychlejšímu vzejití výdrolu. Pracovní rychlost traktoru se pohybovala kolem 13 Km/hod. I v místech, kde bylo ponecháno vyšší strniště, došlo dobrému promíchání rostlinných zbytků s půdou.

Pohled z kabiny traktoru na práci stroje.

Pohled z kabiny traktoru na práci stroje.

Výsledek práce po jednom přejezdu po řepkovém strništi.

Výsledek práce po jednom přejezdu po řepkovém strništi.

Zhodnocení testování stroje

Výsledek práce po jednom přejezdu po strništi ozimého ječmene.

Výsledek práce po jednom přejezdu po strništi ozimého ječmene.

„Swifterdisc splnil naše požadavky na zpracování půdy dokonale. Máme lehčí půdy, ale i velký výskyt „bludných kamenů“ a proto nemůžeme naše pozemky zpracovávat do velkých hloubek. Proto je pro nás dostačující Swifterdisc umožňující mělkou podmítku. Bezespornou výhodou stroje je integrovaná náprava mezi zadní řadou disku a utužovacím pěchem. Stroj je tak velice stabilní a nedochází tak k rozskákání stroje.“ takto hodnotí práci stroje pan Jiří Bečička majitel farmy. „ Jelikož se nám stroj perfektně osvědčil, tak jsme si jej objednali.“ dodává pan Jiří Bečička
Díky lehčím půdám si traktor lehce poradil i s podmítkou do hloubky 12 cm.

Michal Jurníček, DiS
Oblastní zástupce pro Moravu

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika