Novinky

Tanierové brány BEDNAR SWIFTERDISC XO 4500 F na Slovensku

Súkromne hospodáriaci roľník Gejza Szendi zameraný na rastlinnú výrobu obhospodaruje 280 ha poľnohospodárskej pôdy, ktoré sa vyznačujú rôznou náročnosťou obrábania vzhľadom na ich štruktúru. Výber závesného pôdosporacujúceho náradia je preto dôležitým aspektom v jeho podnikaní v poľnohospodárstve.

Skúsenosti s diskovým podmietačom

„Tanierové brány BEDNAR SWIFTERDISC XO 4500 F využívame od jesene minulého roka. Pre kúpu tohto stroja sme sa rozhodli na základe pozitívnych skúseností s totožným strojom menšieho záberu, ktorý sme istý čas testovali v našich podmienkach. Môžem povedať, že krátke tanierové brány nás milo prekvapili, jednak čo sa týka samotnej kvality práce a aj náročnosťou na ťahový výkon traktora. Rovnomerné spracovanie a premiešania pôdy s pozberovými zvyškami splnila technika BEDNAR do bodky. Aktuálne máme s novým SWIFTERDISC-om spracovaných viac než 150 ha a v nadchádzajúcej sezóne ho určite budeme využívať nielen pre vlastné potreby, ale aj v rámci služieb,“ hovorí SHR Gejza Szendi.

SWIFTERDISC XO 4500 F
SWIFTERDISC XO 4500 F
SWIFTERDISC XO 4500 F
SWIFTERDISC XO 4500 F

Ing. Vladimir Vojtka
AGROSERVIS spol. s.r.o.
Slovenská republika

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika