Novinky

SWIFTERDISC nebo ATLAS?

Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni porostu. Zajistíte tak optimalizaci hospodaření s půdní vláhou, rychlé vzcházení plevelů a tím předejdete pozdějšímu zaplevelení pozemků. Dále dochází k eliminaci rostlinných chorob a škůdců, a také samozřejmě dochází k urovnání celkového povrchu. V dnešním článku vám představíme dvě modelové řady diskových podmítačů od výrobce BEDNAR. Jaké jsou rozdíly mezi stroji a jaké mají přednosti si přečtěte níže.

Diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12400 PROFI

Diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12400 PROFI

Diskový podmítač ATLAS AE 12400 PROFI

Diskový podmítač ATLAS AE 12400 PROFI

Diskový podmítač SWIFTERDISC

Modelové řady podmítačů SWIFTERDISC se vyrábí od pracovního záběru 3 metry do 12,4 m. Všechny stroje mají maximální přepravní šířku 3 m. Podle půdních podmínek a očekávání lze zvolit mezi klasickými zubatými disky nebo A-disky, který mají agresivnější strukturu a lépe se zařezávají do vyschlé půdy, mají také oproti klasickým diskům lepší drobící a míchací efekt.

U diskových podmítačů BEDNAR SWIFTERDISC je možnost volby průměru disku 520 mm nebo 560 mm. Díky pracovnímu úhlu vynikají dlouhou životností. Jištění pracovních orgánu proti přetížení je vyřešeno pomocí pryžových segmentů.

Diskový podmítač SWIFTERDISC XO 6000 F se záběrem 6 metrů

Diskový podmítač SWIFTERDISC XO 6000 F se záběrem 6 metrů

Nesený diskový podmítač SWIFTERDISC XN

Nesený diskový podmítač SWIFTERDISC XN

Za pracovními orgány se nachází pěch, který je v dostatečné vzdálenosti, aby nedocházelo k ucpávání stroje. Lze zvolit hned několik variant půdních pěchů. Pokud hospodaříte na lehkých, kamenitých nebo těžkých půdách, určitě si vyberete. Široký výběr je také v typech závěsů.

Pokud to modelová řada umožní, lze zvolit jednoduchá nebo dvojitá opěrná kola pro větší stabilitu stroje. Pracovní hloubku můžete nastavit od 2 do 12 cm. Model PROFI umožňuje pracovat až do hloubky 14 cm!

Mezi volitelné příslušenství patří hydraulická sklopná smyková lišta CRUSHBAR a regulace pracovní hloubky pomocí hydrauliky, sada na přihnojení včetně dělící hlavy a rozvodů, zavlačovače a u vybraných modelů lze zvolit i přední řezací válec TRASH CUTTER.

Agronomické výhody diskového podmítače SWIFTERDISC

Díky správnému konstrukčnímu řešení stroje a dostatečné robustnosti se podmítač po pozemcích může pohybovat rychlostí až 15 km/h.  Vzniká tak velký drobící efekt. Pole je tak rovné a bez hrud. Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů. Mělké zpracování zvyšuje množství humusu v horních vrstvách půdního profilu. Tím je půda propustnější a nevzniká tak půdní škraloup. Stroj zvládne po osazení secí jednotkou ALFA DRILL, zakládat i porosty meziplodin.

Diskový podmítač ATLAS

Modelové řady podmítačů ATLAS se vyrábí od pracovního záběru 3 metry do 12,4 m. Pracovní hloubka je od 6 do 16 cm. S podmítači ATLAS tedy lze provádět i hlubokou podmítku se zapravením velkého množství organického materiálu. Všechny stroje mají konstruovanou maximální přepravní šířku 3 m a výšku dle typu maximálně 4 m.

Dvě řady pracovních disků jsou postavené do písmene „X“. Odpružení každého disku zajišťuje non-stop jištění pomocí pružiny. Dle modelové řady lze volit mezi zubatými disky a A – disky. Oba typy disků mají průměr 620 mm x 6 mm.

Ve volitelné výbavě je možnost zvolit jednoduchá nebo dvojitá podpěrná kola. Diskové podmítače řady Atlas lze doplnit o hydraulickou regulaci hloubky nebo o systém elektrohydraulického ovládání stroje (Easy Control). Mezi přední výbavu patří řezací válec TRASH CUTTER. Na výběr je také mnoho pěchů a typů závěsů.

ATLAS AN s pracovním záběrem 3 metry

ATLAS AN s pracovním záběrem 3 metry

ATLAS AO_PROFI s pracovním záběrem 6 metrů

ATLAS AO_PROFI s pracovním záběrem 6 metrů

Agronomické výhody diskového podmítače ATLAS

Tento typ diskového podmítače je z důvodu velikosti disků vhodný k zapravení velkého množství posklizňových zbytku např po kukuřici, slunečnici nebo organické hmoty. Agresivní postavení disků zaručuje práci stroje i za velmi suchých podmínek, rozestup disku a vzdálenost řad tak umožňuje práci ve velmi vlhké půdě. Patentovaný systém FLEXI-BOX představuje bezúdržbové uložení čepů každé slupice, proto nevyžaduje mazání a tlumí mikro-vibrace přenášené z disků do rámu.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika