SWIFTERDISC XN diskový podmítač

SWIFTERDISC_XN
 • Kvalitní, rychlá, levná podmítka do 12 cm.

 • Disky 520×5 mm – opotřebení disků nemá vliv na kvalitu práce.

 • Možnost secí jednotky Alfa pro výsev meziplodin a travin.

 • Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h díky konstrukčnímu řešení.

 • Bezúdržbová ložiska disků s doživotní náplní.

 • Individuální jištění disků proti přetížení (pryžové segmenty).

 • Možnost A-disků se zvýšenou řezací a míchací schopností.

SWIFTERDISC XN je nesený diskový podmítač krátké koncepce s individuálním odpružením disků pryžovými segmenty připravený pro rychlou, kvalitní, nízkonákladovou podmítku.

SwifterDisc XN lze využívat rovněž k přípravě pozemků před setím v konvenčním i minimalizačním systému zpracování půdy.

Každé rameno je osazeno párem disků (Twin-Disc systém). Stroj se agreguje s traktorem přes 3bodový závěs kategorie II./III.

TYP STROJEnesený diskový podmítač krátké koncepce
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady vykrajovaných disků 520×5 mm (vykrajované disky s konstantní geometrií, nebo unikátní A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, spring, V-ring, roadpacker, U-ring, dvouválec)
JIŠTĚNÍkaždé rameno jištěno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů
VYUŽITÍrychlá, nízkonákladová podmítka, předseťová příprava
PRACOVNÍ OPERACEnakypření povrchové vrstvy, nařezání a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení

Intenzivní mělké promíchání půdy s následným utužením.

Využití pro rychlé podmítky po sklizni i v předseťové přípravě po orbě, kypření nebo při velkém množství rostlinných zbytků.

Využití pro rychlé podmítky po sklizni i v předseťové přípravě po orbě, kypření nebo při velkém množství rostlinných zbytků.

Rovnoměrné zapravení rostlinných zbytků při vysokých denních výkonech.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Obděláním strniště bezprostředně po sklizni využijete dokonale zbytkovou vlhkost půdy.

 • Rychlá podmítka je základem pro řízený proces vyklíčení zbytků obilí a plevelů po sklizni.

 • Mělké zpracování znamená zvýšení množství humusu v horní vrstvě půdy. Půda je propustnější (žádný půdní škraloup).

 • Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a tím vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích pěchů. Pole je bez hrud a rovné.

 • Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.

 • Dodržení agrotechnických lhůt díky vysokému plošnému výkonu stroje.

 • Univerzální nářadí k podmítání, přípravě půdy a setí meziplodin Alfa Drillem.

SWIFTERDISC XN
ALFA-DRILL

SwifterDisc XN lze vybavit sekcí jednotkou Alfa Drill pro zakládání porostů meziplodin.

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zpracování během jediného přejezdu – jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení, promíchání a zapravení rostlinného materiálu zejména díky profilovaným agresivním diskům A-disk.

 • Vysoké pracovní rychlosti – znamenají snížení nákladů na počet hodin strávených na poli. Vysoké rychlosti jsou možné díky vysoké stabilitě stroje.

 • Velký plošný výkon – SwifterDisc je lehký typ diskového podmítače, který je možné agregovat i s traktory nižších výkonnostních tříd, přičemž pracovní záběr a pracovní rychlost zaručí nezvyklý výkon.

 • Nízké náklady na údržbu – dlouhé lhůty pro výměnu opotřebitelných dílů.

Karel Zástěra

„S diskovým podmítačem jezdím rychlostí 12 – 14 km/hod. Stroj nám všude perfektně podřezává vrchní vrstvu půdy a mísí ji s rostlinnými zbytky. Musím říci, že nejvíce se mi líbí možnost pracovat i ve vlhčí půdě. Sousedi v takovém případě vůbec nevyjedou a mohou jen závidět“

Karel Zástěra | soukromý zemědělec
Hospozín | Střední Čechy | Česká republika
110 ha | SWIFTERDISC XN 3000

SWIFTERDISC VYUŽIJETE NA

 • Mělkou a rychlou podmítku strniště pro vyvolání klíčení výdrolu, plevelů a přerušení kapilarity.

 • Uchování vlhkosti v půdě zpětným utužením povrchu zadním pěchem ihned po sklizni.

 • Předseťovou přípravu a to včetně srovnání hrubé brázdy.

 • Zapravení rostlinného materiálu jako jsou např. meziplodiny (hořčice apod.).

 • Pro výsev meziplodin a travin za pomocí Alfa Drillu.

UKÁZKA PRÁCE PO OBILOVINĚ

UKÁZKA PRÁCE PO OBILOVINĚ

STROJ: SWIFTERDISC XE 10000
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 7 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 18 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 6,5 L/HA

UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

STROJ: SWIFTERDISC XO 6000 F
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 12 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 9 L/HA
UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

VÍCE PRO KVALITU PRÁCE

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

Speciálně tvarovaný disk o průměru 520 mm a tloušťce stěny 5 mm s výrazně vyšším řezacím a míchacím účinkem oproti klasickým vykrajovaným diskům. A-disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje brát z půdy větší množství hlíny než standardní zubaté disky. Každé profilované vystoupení disku bere hlínu a vynáší směrem do rostlinného mulče, kde dochází k promíchání. Výsledek je vynikající.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jedné slupici. Díky tomuto řešení je vzdálenost mezi jednotlivými slupicemi větší (50 cm). To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Stroj může plynně pracovat, i když sklízecí mlátička nechala na parcele shluky slámy. SwifterDisc je nařeže, roztáhne, promíchá s půdou a zaklopí.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

PROČ PODMÍTAT VČAS PO SKLIZNI

Předpoklady pro úspěch pěstovaných kultur se zakládají již při sklizni předplodiny. Zpracováním strniště bezprostředně po sklizni využijete vlhkost půdy, která byla chráněna stébly před sluncem. Rychlou podmítkou je zajištěno spolehlivé a rovnoměrné vyklíčení výdrolů a plevelů.

Právě tehdy, když je mezi sklizní a výsevem krátký časový interval nebo u kritických osevních postupů, je to základní předpoklad úspěchu. Přitom není důležité, zda se hospodaří minimalizačním nebo konvenčním způsobem.

SWIFTERDISC XN

STABILNÍ ZPRACOVÁNÍ V ROVINĚ

Rovina při podmítce musí být dodržena jednak horizontálně vůči směru jízdy, tak po směru jízdy. Pro dosažení rovného pozemku bez vln musí stroj pracovat klidně a stabilně.

Jakýkoliv nežádoucí pohyb stroje vyvolaný např. houpáním vytváří nerovné pole. Podmítejte se stabilními stroji SwifterDisc s dobře rozloženým těžištěm!

OK
NOT OK
SWIFTERDISC XNXN 3000 XN 3500 XN 4000 XN 4000 R XN 5000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm33.5 445
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm33.5 343
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm33333.3
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12
POČET DISKŮks22/24** 28 3230 40
DOPORUČENÝ VÝKON*HP85 – 115 110 – 130 130 – 150 130 – 150 150 – 180
CELKOVÁ HMOTNOST**kg1650 – 2050 1800 – 2200 2390 – 3240 2035 – 2430 3000 – 3900

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

SWIFTERDISC XN

PRACOVNÍ ORGÁNY

ZUBATÉ DISKY

ZUBATÉ DISKY

• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

A-Disky (Agressive)

A-DISKY (AGRESSIVE)

• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m

PĚCHY A VÁLCE

Prutový pěch

PRUTOVÝ PĚCH

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

Dvouválce

DVOUVÁLCE

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-RING PĚCH

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

SEGMENTOVÝ PĚCH

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

U-RING

U-RING PĚCH

Ocelový pěch do všech typů půd s kvalitním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 155 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 500 mm

ZÁVĚS

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Uchycení stroje do tříbododového závěsu traktoru II./III. kat.

VOLITELNÉ

Výškově stavitelný krajní disk, boční clona

BOČNÍ CLONY

PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ

PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ

• 200 kg
• 400 kg

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…
Diskový podmítač ATLAS AE 12400 PROFI

SWIFTERDISC nebo ATLAS?

Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni porostu. Zajistíte…

Práce, která nikdy nekončí

I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního…
Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…
Diskový podmítač ATLAS AE 12400 PROFI

SWIFTERDISC nebo ATLAS?

Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni porostu. Zajistíte…

Práce, která nikdy nekončí

I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního…

Galerie / Média

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!