ATLAS AN_PROFI diskový podmítač

Atlas-AN_PROFI mobile
 • Kvalitní podmítka i s větším množstvím rostlinných zbytků.

 • Bezúdržbové uchycení slupic systémem Flexi-Box.

 • Velké disky o průměru 620 x 6 mm.

 • Disky uloženy na axiálních kuličkových bezúdržbových ložiskách.

 • Individuální pružinové jištění disků proti přetížení.

 • Stejný pracovní úhel disků bez vlivu na opotřebení.

ATLAS AN_PROFI je nesený diskový podmítač krátké koncepce schopný během jediného přejezdu zapravit větší množství rostlinných zbytků.

Velikost disků 620 x 6 mm umožňuje provádět podmítku až do 16 cm s intenzivním promícháním rostlinných zbytků s půdou.

Model AN_PROFI je vybaven pružinovým non-stop jištěním každého disku, které zvyšuje tlak na půdu a tím i lepší vstup disků do půd, navíc slupice jsou uchyceny k rámu bezúdržbovým systémem Flexi-Box (žádné mazání).

TYP STROJEnesený diskový podmítač krátké koncepce
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady vykrajovaných disků 620×6 mm (vykrajované disky s konstantní geometrií nebo unikátní A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, roadpacker, spring, V-ring, U-ring, dvouválec)
JIŠTĚNÍindividuální pružinové non-stop
VYUŽITÍhluboká podmítka s možností zapravení většího množství rostlinných zbytků
PRACOVNÍ OPERACEnakypření povrchové vrstvy, nařezání a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení
Patentovaný systém Flexi-Box představuje bezúdržbové uložení čepů každé slupice.

Patentovaný systém Flexi-Box představuje bezúdržbové uložení čepů každé slupice.

Velké disky o průměru 620 x 6 mm pro práci v náročných půdních podmínkách s větším množstvím rostlinných zbytků.

Velké disky o průměru 620 x 6 mm pro práci v náročných půdních podmínkách s větším množstvím rostlinných zbytků.

Možnost hydraulického zvedání disků na kraji stroje.

Možnost hydraulického zvedání disků na kraji stroje.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Univerzální diskový podmítač určený pro různé druhy podmítek.

 • Další využití například k přípravě půdy pro setí, k zapravení meziplodin, zapravení kejdy apod.

 • Práce bez ucpávání i při velkém množství posklizňových zbytků včetně kukuřice na zrno.

 • Možnost práce i za velmi suchých podmínek, díky agresivnímu postavení disků vůči půdě. Rozestup disků umožňuje práci i za vlhkých podmínek.

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zpracování během jediného přejezdu = jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení a zapravení i velkého množství rostlinného materiálu na jeden přejezd.

 • Vysoké pracovní rychlosti = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt, lepší příprava pro secí stroje.

 • Možnost pracovat i v obtížných podmínkách = technická řešení stroje umožňují práci i v extrémních podmínkách spojených s vysokouvláhou nebo se suchem.

 • Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

ETA SELVA PATRICK

„Koupili jsme ATLAS AN_PROFI, abychom nahradili starý podmítač. Přesvědčily nás disky o průměru 620 mm, pružinové jištění, ale především hydraulicky sklopné boční
disky a hydraulické ovládání hloubky. S malým podmítačem už nemusíme vystoupit z traktoru.“

ETA SELVA PATRICK | Francie
200 ha | ATLAS AN 3500

ATLAS AN_PROFI

VYUŽITÍ STROJE ATLAS

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – v případě využívání tradiční orby je vhodné před použitím pluhu pozemky alespoň jedenkrát zdiskovat. Dojde k přerušení kapilarity – zabrání se úniku vláhy z půdy, zároveň jsou rostlinné bytky nařezány a částečně zapraveny. Tlecí proces rostlinných zbytků je rychlejší a efektivnější.

Minimalizačních systémech bez orby – práce s rostlinnými zbytky je v minimalizačních systémech zpracování půdy zásadní. Kvalitní nařezání a promísení rostlinných zbytků s půdou a tím vytvoření homogenního materiálu umožňuje konstrukce stroje Atlas, která vychází s disků 620×6 mm s agresivním řezáním a orebního úhlu zaručující dokonalé zaklopení. Práce s rostlinnými zbytky je tím snadná a levná.

UKÁZKA PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

UKÁZKA PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

Stroj:ATLAS AO_PROFI
Výnos:11,2 / ha
Počet přejezdů:1
Pracovní rychlost:14 km / hod
Spotřeba paliva:6 l / ha

UKÁZKA PRÁCE ZAPRAVENÍ MEZIPLODIN

Stroj:ATLAS AN_PROFI
Výnos:4,8 t / ha
Pracovní rychlost:15 km/hod
Spotřeba paliva:6 l / ha
Ukázka práce po kukuřici na zrno

UKÁZKA PRÁCE PO KUKUŘICI NA ZRNO

Stroj:ATLAS AE_PROFI
Počet přejezdů:1
Pracovní rychlost:12 km / hod
Spotřeba paliva:7 l / ha

KVALITNÍ PRÁCE VE VŠECH PODMÍNKÁCH

ATLAS je schopný promíchat s půdou velké množství rostlinných zbytků, a to díky váze stroje a nastavení disků pod agresivním úhlem. Je tak dosaženo nejvhodnější pronikání do půdy s maximálním obracením a mísením zeminy povrchovým materiálem, a to i ve velmi vlhkých podmínkách. V extrémně suchých podmínkách se disky lehce dostávají do země díky celkové hmotnosti stroje.

A‑DISKY: NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A‑DISKY: NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

Všechny modely strojů ATLAS lze osadit speciálně tvarovanými disky, které mají výrazně vyšší řezací a míchací účinek oproti klasickým vykrajovaným diskům. A‑disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný (vlnitý) tvar obvodu disku zajišťuje lepší promísení mulče (rostlinných zbytků) ve zpracovaném profilu. Výsledek je vynikající.

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Použití kvalitních materiálů a naddimenzování exponovaných míst jsou hlavní domény stroje Atlas. Zvýšená torzní tuhost hlavních rámů přispívá k dlouhé životnosti klíčových částí stroje. Vlastní srdce stroje tvoří slupice s diskem s vypínací sílou ve svislém směru 200 kg končící na maximu 320 kg.

Pomalý nárůst síly vůči výchylce disku snižuje zatížení a opotřebení ložiskových domečků, všech šroubových spojení, čepů a vlastních rámů stroje. Tato technická charakteristika výrazně prodlužuje životnost pracovních jednotek, hlavních a zejména bočních rámů stroje.

OK
NOT OK
ATLAS AN_PROFIAN 3000_PROFIAN 3500_PROFI
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm33.5
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm33.5
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm33.3
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 6 – 16 6 – 16
POČET DISKŮks2428
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 150 – 240 170 – 260
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 2600 – 2800 2600 – 2800

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

ATLAS AN_PROFI

PRACOVNÍ ORGÁNY

Zubaté disky

ZUBATÉ DISKY

• 620 × 6 mm

A-DISKY (AGRESSIVE)

• 620 × 6 mm

PĚCHY A VÁLCE

U-ring pěch

U-RING PĚCH

Ocelový pěch do všech typů půd s kvalitním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 155 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 600 mm

Dvouválce

DVOUVÁLCE

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-RING PĚCH

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

VOLITELNÉ

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ

PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ

• 200 kg

„Koupili jsme ATLAS AN_PROFI, abychom nahradili starý podmítač. Přesvědčily nás disky o průměru 620 mm, pružinové jištění, ale především hydraulicky sklopné boční disky a hydraulické ovládání hloubky. S malým podmítačem už nemusíme vystoupit z traktoru.“

ETA SELVA PATRICK (Francie)
200 ha | ATLAS AN 350

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika