Menu
×
Co hledáte?
#

Radličkové kultivátory

Představení sekce

Radličkový kultivátor je celoročně využitelným strojem, který nalezne uplatnění při předseťové přípravě půdy, mělké podmítce i hloubkovém zpracování půdy. Radličkový kultivátor vyrábí značka BEDNAR ve třech různých modelových řadách – VERSATILL VO_PROFI, VERSATILL VO_L, VN_L a FENIX.

K čemu radličkový kultivátor využijete

Radličkový kultivátor je celoročně nezastupitelným strojem na farmě. V kombinaci s dláty je vhodný pro otevření a proteplení půdy na jaře, popřípadě kypření do střední hloubky. V případě výbavy s radličkami pak pro celoplošné podříznutí půdního profilu při mělké podmítce po sklizni.
Rozložení jednotlivých slupic nabízí výborný mísící a kypřící efekt. To je obzvláště důležitá vlastnost pro zaklopení posklizňových zbytků a jejich promíchání s půdou pro jejich rychlejší rozklad.

K čemu univerzální kypřič využijete

Hlavní přednosti radličkových kultivátorů BEDNAR

Radličkové kultivátory poskytují výborný kypřící a mísící efekt díky rozmístění pracovních orgánů do tří (FENIX FO, FN_L), čtyř (VERSATILL VN_L), pěti (VERSATILL VO_L) a šesti řad (VERSATILL VO_PROFI). Půda je tak rovnoměrně zpracována v nastavené pracovní hloubce v celém záběru stroje. Umístění pracovních orgánů radličkových kypřičů za transportní nápravou nebo možnost odpojení zadních pěchů umožňuje s polonesenými radličkovými kultivátory řady FENIX a VERSATILL pracovat bez zadních pěchů.

Hlavní přednosti univerzálních kypřičů BEDNAR

Radličkový kultivátor VERSATILL VO_PROFI

VERSATILL VO_PROFI je univerzálním radličkovým kultivátorem. Tento stroj je vhodný pro celoroční využití, zejména pro podmítky po sklizni nebo předseťovou přípravu půdy. Vysoká průchodnost rámu radličkového kultivátoru se uplatní především v podmínkách s větším množstvím posklizňových zbytků.
Konstrukční řešení umístění pracovních orgánů za transportní nápravou nebo možnost odpojení zadních pěchů umožňuje s radličkovým kultivátorem VERSATILL VO_PROFI pracovat i za vlhka.

Univerzální kypřiče VERSATILL VO_PROFI

Lehké radličkové kultivátory VERSATILL VO_L a VN_L

Radličkové kultivátory modelové řady VERSATILL VO_L a VN_L jsou ideálním řešením pro časné jarní otevření a zpracování půdy. Radličkové kultivátory VERSATILL VO_L a VN_L je možné osadit zadním třířadým zavlačovačem místo zadních pěchů. Tato výbava je vhodná především pro vláhově náchylnější půdy.

VERSATILL VO 7500 LIGHT -CLAAS_DJI_0488_830x470px

Radličkové kultivátory FENIX FN_L a FO_L

Radličkové kultivátory modelové řady FENIX FN_L a FO_L představují stroje určené zejména pro hloubkové kypření. Maximální pracovní hloubka těchto strojů činí 35 centimetrů. Možnost záměny dlát nebo radliček umožňuje využít tyto stroje i pro mělkou podmítku po sklizni.
Radličkové kultivátory FENIX FN_L a FO_L je vhodné kombinovat se zásobními vozy nebo zásobníky BEDNAR. V jednom přejezdu tak efektivně sloučíte dvě pracovní operace do jedné a uložíte hnojivo do půdního profilu.

Dlátové kypřiče FENIX
Univerzální kypřiče
Mohlo by se vám líbit
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area