Menu
×
Co hledáte?
#

VERSATILL VO_L

Polonesený kypřič pro mělké zpracování půdy po sklizni a předseťovou přípravu.

LEHKÝ KYPŘIČ PRO UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ

Polonesený kypřič VERSATILL VO_L je určený zejména pro předseťovou přípravu, a to i v podmínkách s větším množstvím posklizňových zbytků. Díky své nízké hmotnosti je ideální pro velmi brzkou jarní přípravu půdy. V případě lehčích půd je možné stroj použít i pro první podmítky po sklizni.

#

2-15 cm

#

5,8-7,5 m

#

200-400 k

Klíčové vlastnosti

Polonesený kypřič se širokým využitím v průběhu roku pro mělkou podmítku, předseťovou přípravu půdy a mechanickou likvidaci plevelů.

PRACOVNÍ SLUPICE V PĚTI ŘADÁCH

Výborné zpracování půdního profilu v celém pracovním záběru.

Polonesený kypřič VERSATILL VO_L vyniká vysokou průchodností zásluhou rozmístění slupic do pěti řad. Rozteč mezi jednotlivými slupicemi činí 17 centimetrů, díky tomu je možné stroj využít i v podmínkách s vysokým množstvím posklizňových zbytků. 100% překrytí jednotlivých slupic zaručuje výborné podříznutí půdního profilu a rovnoměrné zpracování v celém pracovním záběru stroje.

VERSATILL_VO_6000_LIGHT_Slupice
UNIVERZÁLNÍ PŘEDSEŤOVÝ KYPŘIČ

Ideální k vytvoření jemné struktury seťového lůžka.

VERSATILL VO_L je díky své lehké, ale robustní, konstrukci vhodný pro brzkou jarní předseťovou přípravy půdy. Pět řad slupic lze osadit různým typem dlát nebo radliček. Za hlavní pracovní sekcí může být stroj vybaven rovnacími zahrnovačkami nebo páskovým smykem Crushbar v kombinaci se zadními pěchy nebo lze stroj osadit třířadým zavlačovačem.

versatill vo_l seedbed cultivator ideal for creating a fine seedbed structure
PRACOVNÍ SLUPICE

Standardní nebo zesílené.

Polonesený kypřič VERSATILL VO_L je standardně osazený jednopružinovými slupicemi v provedení Hercules. Tyto slupice jsou vhodné pro lehčí typy půd. V případě těžších typů půd nebo intenzivního využití stroje k mělkým podmítkám do 10 cm doporučujeme stroj osadit zesílenými slupicemi Hercules (zesílené dvoupružinové slupice).

RŮZNÉ TYPY SLUPIC
DLÁTA NEBO RADLIČKY?

Zvolte ideální výbavu pro podmítky nebo předseťovou přípravu půdy.

Dle předpokládaného nasazení lze slupice osadit radličkami nebo dláty. K dispozici jsou radličky 200 mm zaručující 100% překrytí. Radlička 200 mm LONG LIFE má karbidové břity, které zvyšují její životnost. Oboustranná dláta 60 mm se hodí pro brzkou jarní přípravu půdy nebo podmítky v lehčích typech půd. V nabídce pro vás máme i dláta 50 mm LONG LIFE s karbidovými břity.

VERSATILL_Radlicky_dlata
HYDRAULICKY OVLÁDANÝ PÁSKOVÝ SMYK

Dokonale připravený pozemek jedním přejezdem.

Během jarní přípravy půdy by na pozemku mělo probíhat co nejméně přejezdů, aby byla uchována zimní vláha v půdě. Kypřič VERSATILL VO_L lze v přední části osadit hydraulicky ovládaným páskovým smykem Crushbar, jehož pracovní úhel lze ovládat pohodlně z kabiny traktoru během práce. Stroj může být na přání osazen i druhým páskovým smykem Crushbar, který se nachází před zadními pěchy.

versatill vo_l seedbed cultivator hydraulically controlled levelling bar a perfectly prepared field in one pass.
VÝBORNÝ PRO ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ

VERSATILL VO_L v kombinaci s řezacím válcem Trash Cutter.

Kypřič VERSATILL VO_L je možné využít pro mělkou a rychlou podmítku po sklizni. Díky dokonalému překrytí radlic dosahuje rovnoměrného podříznutí pozemku. K intenzivnímu zpracování rostlinných zbytků, zejména stonků slunečnice nebo řepky ozimé, je vhodné VERSATILL VO_L osadit předním řezacím válcem Trash Cutter. Řezací válec nabízí díky malému průměru vysokou obvodovou rychlost, a tím zaručuje dokonalý řezný a drtící efekt.

VERSATILL_VO_6000_LIGHT_Trash_Cutter
KOMFORTNÍ HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

Pro snadné nastavení pracovní hloubky v základní výbavě.

Pracovní hloubka se nastavuje pomocí hydrauliky z pohodlí kabiny řidiče. Hydraulické nastavení pracovní hloubky je součástí základní výbavy. Pracovní hloubka kypřiče VERSATILL VO_L se nastavuje na transportní nápravě stroje a na nápravách bočních rámů vložením potřebného množství hydroklipsů.

A_VERSATILL_VO_6000_LIGHT_Hydraulicke_nastaveni_naparava
INTEGROVANÁ TRANSPORTNÍ NÁPRAVA

Pracujte zcela bez zadních pěchů.

Transportní náprava je umístěna uprostřed stroje, což snižuje poloměr otáčení na souvratích, ale zejména umožňuje pracovat zcela bez zadních pěchů. Stroj lze místo zadních pěchů vybavit třířadým zavlačovačem s mechanickou nebo hydraulickou regulací pracovního úhlu. Ideální stroj pro mechanické odstranění plevelů.

versatill vo_l seedbed cultivator integrated transport axle work completely without using the rear packers.

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části poloneseného kypřiče stručně a přehledně.

VERSATILL VO_L polonesený předseťový kypřič

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # # #
Kypřiče stop traktoru

Slouží k nakypření utužených stop za koly traktoru.

Hydraulická tažná oj

Zaručuje výborné kopírování terénu a snadné připojení k různým typům závěsu traktoru.

Páskový smyk Crushbar

Hydraulicky stavitelný páskový smyk slouží ke strhnutí hrubé brázdy a prvotnímu urovnání terénních nerovností.

Dlátová pracovní sekce

Zaručuje výborné podříznutí a promíchání rostlinných zbytků s půdou. K dispozici jsou čtyři typy pracovních orgánů (dláta nebo radličky) pro přizpůsobení stroje dané pracovní operaci.

Integrovaná transportní náprava

Snižuje poloměr otáčení na souvratích a zvyšuje stabilitu stroje během přepravy.

Podpěrná kola

Umístěná na sekcích bočních rámů slouží k dokonalému kopírování terénu a dodržení nastavené pracovní hloubky.

Zahrnovací sekce

Zaručuje rovnoměrné srovnání půdy za dlátovou sekcí. Úhel zahrnovací sekce se nastavuje mechanicky.

Zadní pěchy

Vytvářejí ideální jemnou strukturu půdy a uzavírají povrch půdy před výparem.

Naše inovativní technologie

DLÁTA LONG-LIFE

Zesílená dláta LONG LIFE s prodlouženou životností jsou vybaveny karbidovými břity. Dláta mají mnohonásobně prodlouženou životnost, a to zejména v abrazivních půdách. Čas strávený výměnou dlát může být využit efektivněji.

DLÁTA LONG-LIFE

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

Hydraulický píst oje umožňuje excelentní kopírování terénu. Odstraňuje napětí působící na oj stroje, a pohlcuje rázy i při vysokých pracovních rychlostech.

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj polonesený kypřič VERSATILL VO_L přesně tak, jak požadujete.

Přední příslušenství

Přední řezací válec Trash Cutter

Řezací válec ve tvaru šroubovice je tvořen ostrými břity. Malý průměr válce umožňuje dosahovat vysoké obvodové rychlosti. Válec poskytuje výborný řezací efekt při zpracování stonků řepky, slunečnice nebo meziplodiny. Tím se snáze dosáhne lepšího promíchání zbytků s půdou a dochází k jejich rychlejšímu rozkladu. Přítlak válce je ovládán hydraulicky z kabiny traktoru.

Kypřiče stop traktoru

Slouží k nakypření utužených stop vzniklých koly traktoru.

VERSATILL_VO_6000_LIGHT_Kyprice_stop_polovinaVERSATILL_VO_6000_LIGHT_Kyprice_stop_polovina

Podpěrná kola

Zaručují dodržení nastavené pracovní hloubky stroje a zamezují houpání stroje. Podpěrná kola se nastavují mechanicky.

VERSATILL_VO_6000_LIGHT_Podperna_kolaVERSATILL_VO_6000_LIGHT_Podperna_kola

Příslušenství před pěchy

Páskový smyk Crushbar

Páskový smyk před zadními pěchy slouží k urovnání povrchu za dlátovou sekcí. Pěchy půdu již pouze zpětně utužují, ale nerovnají. Výsledkem je dokonale rovný pozemek.

VERSATILL_VO_6000_LIGHT_Paskovy_symk_predniVERSATILL_VO_6000_LIGHT_Paskovy_symk_predni

Zahrnovací pruty

Zahrnovací pruty v celém pracovním záběru stroje slouží ke srovnání povrchu před zadním pěchem. Vhodná výbava stroje do lehčích typů půd. Úhel prutů se nastavuje mechanicky.

VERSATILL_VO_6000_LIGHT_Zahrnovaci_hokejky_celeVERSATILL_VO_6000_LIGHT_Zahrnovaci_hokejky_cele

Zahrnovací pruty – krajní

Zahrnovací pruty na krajích stroje zabraňují vytváření hrůbků, které vznikají při navazujících jízdách.

VERSATILL_VO_6000_LIGHT_Zahrnovaci_hokejky_bocniVERSATILL_VO_6000_LIGHT_Zahrnovaci_hokejky_bocni

Válce a pěchy

Dvojitý U-RING pěch (500 mm)

U-RING pěch je dvouřadý ocelový pěch. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Pěch vyniká excelentním drobením a díky tvaru obruče do písmene „U“ i nízkým rizikem zalepení i při práci ve vlhkých podmínkách. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 500 mm.

DOUBLE U-RINGDOUBLE U-RING

Další kategorie

Třířadý zavlačovač

Třířadý zavlačovač je vhodný pro finalizaci seťového lůžka. Zejména se jedná o vhodnou výbavu stroje pro jarní přípravu půdy. Pracovní úhel lze ovládat mechanicky nebo hydraulicky.

VERSATILL_VO_6000_LIGHT_ZavlacovacVERSATILL_VO_6000_LIGHT_Zavlacovac

AGRONOMICKÝ RÁDCE

PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA PŮDY
Příprava půdy je důležitou pracovní operací pro vytvoření uniformního a rovnoměrného seťového lůžka před následným zakládáním porostů. Každá plodina i pozemek si na základě klimatických podmínek nebo zvoleném termínu přípravy vyžaduje rozdílnou přípravu půdy. Cílem předseťové přípravy půdy je vytvoření ideální struktury půdy na pozemku s vytvořením tvrdšího dna a kypré svrchní vrstvy půdy, srovnání půdního reliéfu po předešlých pracovních operacích, otevření, proteplení a provzdušnění půdního profilu pro rovnoměrné vzcházení rostlin.

Víte, jak správně připravit půdu?

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
VERSATILL VO_LVO 6000 L VO 7500 L
Pracovní šířkam5,87,5
Přepravní šířkam33
Přepravní délkam7,37,3
Přepravní výškam3,34
Počet slupicks3344
Pracovní hloubka*cm1515
Typ jištění slupicpružné slupicepružné slupice
Rozteč slupiccm1717
Vzdálenost slupic v řaděcm6868
Světlost rámucm6262
Typ závěsupravítko kat. III / oko 40, 51, 71 / K80pravítko kat. III / oko 40, 51, 71 / K80
Max. zatížení na nápravukg2 230 - 5 7802 470 - 6 350
Max. zatížení na závěskg550 - 750630 - 960
Rozměr transportních pneumatik15.0/55-1715.0/55-17
Rozměr podpěrných kol23x8.5-1223x8.5-12
Doporučený výkon tažného prostředkukoní200 - 350250 - 400
Celková hmotnost**kg2 780 - 6 5303 100 - 7 310

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area