Menu
×
Mida sa otsid?
#

Taimejääkidega tegelemine

Taimejääkide töötlemine pärast saagikoristust on oluline mitmel põhjusel. Taimejäägid on suurepärane orgaanilise aine allikas, mis võib parandada mullastruktuuri, seepärast on oluline, et jääkidega tegeldaks sobival viisil. Taimejäägid võivad olla jaotunud ebaühtlaselt, mis raskendab mullaharimist ning soodustab haiguste levikut ja kahjurite paljunemist. Taimejääkidega tegelemiseks saab kasutada põhuäket STRIEGEL-PRO või siis multšerit.

TERAVILJAKULTUURI JÄÄKIDEGA TEGELEMINE

Maapealse biomassi (kõrte) hulk on suurem, kui kasvatatakse teravilja. Kõrred võib pärast saagikoristust kas pallida või saagikoristamise käigus kombainiga purustada ja põllule laotada. Viimasel juhul on vaja laotada kõrrejäägid ühtlaselt kogu lõikelati laiuses, et vältida purusti ümber tekkivaid kogumeid.

KÕIGE ALUS ON TAIMEJÄÄKIDE ÜHTLANE JAOTAMINE

Kõrred ja taimejäägid saab ühtlaselt jaotada põhuäkkega STRIEGEL-PRO, mis põllul sõites ühtlasi töötleb mulda kuni 4 sentimeetri sügavuseni, luues nii ideaalsed tingimused allesjäänud teraviljaseemnete kasvamiseks. Kui kombain jätab maha pikemad kõrred, saab neid lühendada mullafreesiga MULCHER, mis murrab kõrred ja jaotab need ühtlaselt.

Põhuäke STRIEGEL-PRO
Rovnoměrné rozprostření posklizňových zbytků je základ 830x470

ÕLIRAPSI JÄÄKIDEGA TEGELEMINE

Põhuäke STRIEGEL‑PRO, millel on lõikenoad, sobib ideaalselt kuivanud õlirapsi kõrrepõllu jaoks. Eesmised noad lõikavad kuivanud õlirapsi osad tükkideks ning põhuäke jaotab need ühtlaselt põllule. Ülejäänud rapsiseemned hakkavad kohe kasvama – noad murendavad mulla peeneks, põhuäke segab väikesed rapsiseemned mulla sisse ning need hakkavad idanema. Hiljem saab need kogu alal hävitada tõhusalt, soodsalt ja kiirelt.

Multšimismasinat tuleb kõrrepõllul kasutada pärast õlirapsi, mis ei ole kuivanud. Masin tükeldab ja multšib vastupidavad taimejäägid ning jaotab need ühtlaselt kogu põllule.

Teramaisi jääkidega tegelemine

MULTŠIMINE KUI MEHAANILISE HÄVITAMISE VIIS

Mulla harimine pärast maisi, eriti teramaisi koristamist on sageli keeruline ning siin on oluline roll taimejääkidega tegelemisel. Multšer annab taimejääkidele optimaalse suuruse: 3–5 sentimeetrit, kiirendab lagunemisprotsessi ning hõlbustab jääkide muldakündmist.

MAASTIKU, NIITUDE JA KARJAMAADE HOOLDUS

Multšimisel on asendamatu roll maastikukujunduses ning niitude ja karjamaade umbrohuhalduses, metsa külvamises või rohu tagasikasvu edendamises ning söödakvaliteedi hoidmises.
Umbrohud jõuavad põllule tavaliselt töötlemata servadelt, seetõttu tuleks tegelda ka servadega, et vältida põllule levikut. Multšimine on oluline ka sama kvaliteetse sööda saamiseks karjamaadelt, kus multšimine aitab taimestikku tihendada, soodustab rohu tagasikasvu ning kõrvaldab vana, karjatamata rohu.

„SAAGIKORISTUSE JÄÄKIDE TÖÖTLEMINE ON OLULINE, ET HOIDA MULLAS LÄMMASTIKKU, MIS ON VAJALIK ORGAANILISE AINE LAGUNEMISEKS NING MULLAHARIMISSEADMETE KASUTAMISE HÕLBUSTAMISEKS“

Rootormultšerid

Valige masin oma vajaduste järgi

Vajalik töö
Nõutav töölaius
Vedava sõiduki võimsus

Teie kriteeriumidele vastavad masinad

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Jaotusvõrk
#
Proovisõit
#
Allalaadimine
#
Edasimüüja ala