Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

OMEGA OO_L

En universel såmaskine i et let design med den mest præcise såning

EN UNIVERSEL SÅMASKINE MED MEST UDSTYR PÅ MARKEDET

Den pneumatiske OMEGA OO_L-såmaskine er en universel maskine, der er velegnet til afgrødeetablering ved såvel konventionel som minimeret jordbearbejdning, men den kan også bruges til direkte såning i mulch eller græsoversåning. OMEGA OO_L-såmaskinen har et helt enestående let design, en tallerkensektion og en lang række valgfrit udstyr, herunder to muligheder for rækkeafstand på henholdsvis 12,5 og 16,7 cm. Placeringen af de enkelte dele sikrer jordbearbejdning i en kategori helt for sig selv, inden der foretages helt præcis udsåning.

#

3-9 m

#

100-400 hk

#

2 800-4 000 l

Vigtigste egenskaber

En universel såmaskine i et let design med en lang række valgfrit udstyr, som opfylder de seneste agronomiske krav.

EN UNIVERSEL SÅMASKINE

BEDNAR OMEGA OO_L-såmaskine. den kan klare det hele.

Den universelle OMEGA OO_L-såmaskine kan også bruges til direkte såning i en pløjet mark uden nogen for forudgående jordbearbejdning. Den effektive kombination af den frontmonterede udjævner, den pneumatiske pakker og PROFI-skærsektionen sikrer et jævnt såbed. Udjævning af overfladen, perfekt findeling af knolde, præcis udsåning og løsning af jorden i en overkørsel!

OMEGA OO_L-såmaskinen er velegnet til afgrødeetablering ved direkte såning. Tallerkensektionen, som er udstyret med særligt formede aggressive tallerkenskær, sikrer perfekt opskæring og nedblanding, og de særligt formede tallerkenskær gør det nemmere at trænge ned i jorden. OMEGA OO_L-såmaskinen kan således nemt bruges til etablering af efterafgrøder på en stubmark efter den tidlige afgrøde eller til såning af vinterafgrøder uden forudgående jordbearbejdning.

Med den nyeste agronomiske udvikling kræves der nye metoder til afgrødeetablering. OMEGA OO_L-såmaskinen kan bruges til etablering af afgrøder, som f.eks. vinterafgrøder, i efterafgrøden. De frontmonterede pneumatiske pakkere kører over efterafgrøden, tallerken- og skærsektionen opskærer den og frøene placeres ved den ønskede dybde takket være det store nedadrettede tryk på såskærene.

OMEGA OO_L-såmaskinens store alsidighed gør det muligt at bruge maskinen til græsoversåning i løbet af året. Vi anbefaler, at dette gøres uden brug af den frontmonterede tallerkensektion men ved hjælp af TURBO-skærene bag tallerkensektionen, hvilket danner en fure i såskærets linje og gør det nemmere at trænge ned i jorden Græsvegetationen forbliver uberørt.

Såning i en pløjet mark Setí do částečně zpracované půdy Setí do meziplodin Подсев травы
EN LANG RÆKKE VALGFRIT UDSTYR

Tilpas såmaskinen til dit behov.

Ingen andre såmaskiner på markedet tilbyder samme mulighed for at kombinere den frontmonterede udjævner med den pneumatiske pakker. Perfekt udjævning af jorden foran er en vigtig del af såning. Udjævneren knuser jordknolde og udjævner, den pneumatiske pakker komprimerer jævnt jorden i hele maskinens bredde og bidrager til at bevare stabiliteten selv ved høj hastighed.

Sektionen bag tallerkensektionen er det, der adskiller BEDNARs maskiner fra andre maskiner. Den kan udstyres med de populære PROFI-skær til bedre jordbearbejdning eller TURBO-skær, hvor der dannes en fure til såskærene i forbindelse med direkte såning.

Frontmonteret udjævner + pneumatisk pakker En unik skærsektion
INDSTILLING

Af de enkelte sektioner.

Det er muligt at installere Crushbar-udjævneren foran tallerkensektionen eller at kombinere Crushbar-udjævneren med Frontpack med gummihjul. Udjævnerens arbejdsvinkel styres hydraulisk fra førerkabinen.

Tallerkensektionens arbejdsdybde kan indstilles på to måder. Den kan indstilles hydraulisk fra førerkabinen eller mekanisk.

En lang række valgfrit udstyr kan monteres på såmaskinen efter tallerkensektionen. Sektionen indstilles hydraulisk inde fra førerkabinen.

Såskærenes tryk kan indstilles til op til 130 kg afhængig af forholdene. Trykket indstilles hydraulisk eller mekanisk.

Såskærene med dobbelte skiver kan placere frø eller gødning i en dybde på op til 8 cm. Arbejdsdybden kan justeres hydraulisk eller mekanisk.

Příslušenství před diskovou sekcí Disková sekce Příslušenství za diskovou sekcí Nastavení přítlaku secích botek Nastavení hloubky secích botek
X-PRECISE-SYSTEM FOR TALLERKENSEKTION

Perfekt styring af såmaskinen i sporet.

Den universelle OMEGA AO_L-såmaskine har tallerkensektioner, der er formet som et X. Dette innovative design forhindrer, at maskinen trækker til siden. På den måde kan maskinen følge præcis i traktorens spor.

X-PRECISE-SYSTEM FOR TALLERKENSEKTION
FORSKUDT PLACERING AF PAKKERHJUL

Stor frihøjde også under våde forhold og ved lav modstand.

De store og brede hjul, som sidder forskudt under beholderen, komprimerer og udjævner jorden perfekt. Den forskudte placering af pakkerhjulene øger gennemløbet af jord og afgrøderester, hvilket reducerer rullemodstanden og dermed behovet for trækkraft. Hjulene kan nemt udskiftes i tilfælde af en punktering! Hjulene er monteret uafhængigt af hinanden, og såmaskinen vender i forager ved hjælp af pakkeren, med undtagelse af de to midterhjul, som forhindrer uønsket spordannelse.

OFFSETOVÉ ULOŽENÍ PĚCHU
PLACERING AF SÅSKÆR I PARALLELOGRAM

Til jævn fordeling af frø i en ensartet dybde.

Såskærene med dobbelte skiver er monteret på såbjælkerammen ved hjælp af et parallelogram. På den måde kan de enkelte såskær registrere terrænet og placere frøene jævnt i en ensartet dybde i hele arbejdsbredden, hvilket sikrer en jævn vækst.

PARALELOGRAMOVÉ ULOŽENÍ SECÍCH BOTEK
TO MULIGHEDER FOR AFSTAND MELLEM RÆKKER

12,5 eller 16,7 centimeter.

Den universelle OMEGA OO_L-såmaskine kan under produktionen udstyres med såskær med en afstand mellem rækkerne på 12,5 cm, som er velegnet til de fleste former for stubharvning med en større mængde korn i såningen i henhold til kundens ønsker. Afstanden på 16,7 cm mellem rækkerne er velegnet til forhold med meget nedbør eller med store mængder afgrøderester på overfladen.

DVĚ MOŽNÉ MEZIŘÁDKOVÉ VZDÁLENOSTI
PRÆCIS UDSÅNING AF FRØ

Meget nøjagtige såskær.

Såmaskinen med dobbelte skiver med et forskudt skær opskærer afgrøderester og danner en ren og klar fure til jævn udsåning af frø. Der er en standard- eller en karbidskraber mellem to tallerkenskær. Frøene dækkes derefter med fin jord og presses ned i jorden ved hjælp af et dybdehjul Dybdehjulet findes i to størrelser: 330×50 mm og 330×65 mm.

PRÆCIS UDSÅNING AF FRØ
DEAKTIVERING AF HALVDELEN AF ARBEJDSBREDDEN

Spar op til 6 % på omkostningerne til frø.

OMEGA OO_L-såmaskinen er udstyret med to fordelingshoveder, hvilket gør det muligt nemt at deaktivere halvdelen af maskinens arbejdsbredde – mekanisk eller elektronisk fra førerkabinen. Det forhindrer der udsås for mange frø.

DEAKTIVERING AF HALVDELEN AF ARBEJDSBREDDEN
FLOW-SENSORER

Hold øje med gennemstrømningen i de enkelte såskær.

Såmaskinen kan efter ønske udstyres med flow-sensorer. Hvis et såskær bliver tilstoppet, sørger flow-sensoren for, at informationen vises på skærmen. Dette garanterer den mest præcise såning.

FLOW-SENSORER
EFFEKTIV OG PRÆCIS

Doseringsmekanisme med omega-såmaskinen.

Doseringsmekanismen er lavet af rustfrit stål og drives af en elmotor. Den er udstyret med et radarsystem og er forbundet til ISOBUS-kommunikationskanalen. Doseringssystemet kan dosere frø præcist inden for intervallet 0,6 til 350 kg/ha.

EFFEKTIV OG PRÆCIS
SIKKER ADGANG TIL BEHOLDERE

For nem påfyldning.

Den hurtige og nemme påfyldning af beholderen på OMEGA-såmaskinen sikres ved hjælp af en nemt tilgængelig platform og trin. Når beholderen skal fyldes, vender stållåget 90 grader. Påfyldningsniveauet i beholderen er angives af to sensorer. Den ene er monteret højt og vinklen kan justeres, mens den anden er monteret i beholderens nederste tredjedel.

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP K ZÁSOBNÍKŮM
NEM KALIBRERING

Nem og sikker kalibrering bag på maskinen.

Vi har udviklet OMEGA-såmaskinen, så den er nem at betjene. Kalibreringen af frømængde bag på maskinen er også nem – der placeres ganske enkelt en kalibreringspose under slangen. Der er ikke behov for at klatre op på tallerkensektionen og udføre besværlig kalibrering under beholderen. Åbningen gør det også nemt at tømme beholderen.

SNADNÁ KALIBRACE
INTUITIV OG NEM BETJENING

Såmaskine som er fuldt ISOBUS-kompatibel.

I udviklingen af OMEGA-såmaskinen er der lagt stor vægt på nem betjening. Såmaskinen kan tilkobles traktoren ved hjælp af ISOBUS-teknologien eller den kan betjenes via BEDNAR ISOBUS-displayet. Der findes en række forskellige displays med grundlæggende eller avancerede styrefunktioner.

ISOBUS

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på den universelle såmaskine.

OMEGA OO_L Universel såmaskine

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # # # # #
Trækbom

Den hydrauliske trækbom sikrer perfekt registrering af terrænet.

Frontmonteret Crushbar-udjævner + Frontpack pneumatisk pakker

Udjævneren bruges til at fjerne ujævnheder. Den pneumatiske pakker stabiliserer såmaskinen under arbejdet og forbedrer terrænregistreringen.

Tallerkensektionen

Tallerkensektionen, som er formet som et X, med enten riflede eller aggressive skær med en diameter op 460 x 5 mm, opskærer og blander afgrøderester med jorden.

PROFI-skærsektion

De specialformede PROFI-skær findeler knolde perfekt. De er velegnet til tung jord.

Pneumatisk pakker

Den forskudte placering af pakkerhjulene sikrer tilstrækkelig frihøjde også under våde forhold. Pakkeren med brede hjul udjævner og komprimerer jorden før såskærene.

Gummisegmenter

Spreder kanterne der dannes mellem den pneumatiske pakkers enkelte hjul.

Såbjælke

Består af såskær med dobbelte skiver monteret på et parallelogram til perfekt registrering af overfladen. Valgfri afstand mellem rækkerne på enten 12,5 eller 16,7 cm.

Kalibrering

Nem kalibrering af såningsmekanismen og nem tømning af frø fra beholderen.

Trykbeholder

Med trykbeholderen kan man så store mængder og øge præcisionen af såningen.

OMEGA OO_L Universel såmaskine

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # # # #
Trækbom

Den hydrauliske trækbom sikrer perfekt registrering af terrænet.

Tallerkensektionen

Tallerkensektionen, som er formet som et X, med enten riflede eller aggressive skær med en diameter op 460 x 5 mm, opskærer og blander afgrøderester med jorden.

PROFI-skærsektion

De specialformede PROFI-skær findeler knolde perfekt. De er velegnet til tung jord.

Pneumatisk pakker

Den forskudte placering af pakkerhjulene sikrer tilstrækkelig frihøjde også under våde forhold. Pakkeren med brede hjul udjævner og komprimerer jorden før såskærene.

Gummisegmenter

Spreder kanterne der dannes mellem den pneumatiske pakkers enkelte hjul.

Såbjælke

Består af såskær med dobbelte skiver monteret på et parallelogram til perfekt registrering af overfladen. Valgfri afstand mellem rækkerne på enten 12,5 eller 16,7 cm.

Kalibrering

Nem kalibrering af såningsmekanismen og nem tømning af frø fra beholderen.

Trykbeholder

Med trykbeholderen kan man så store mængder og øge præcisionen af såningen.

Vores innovative teknologier

HYDRAULISK TRÆKBOM

Trækbommens hydrauliske stempelstang sikrer uovertruffen terrænregistrering. Den fjerner den spænding, der påvirker maskinens trækbom og absorberer stød ved selv høj arbejdshastighed.

TWIN-DISC SYSTÉM UCHYCENÍ DISKŮ

En tand for hver to tallerkener sikrer højt gennemløb af materiale selv under vanskelige forhold. Restafgrøde kan nemt løbe gennem maskinen (store mængder strå, rester efter majs, organisk materiale som f.eks. efterafgrøde).

TWIN-DISC SYSTÉM UCHYCENÍ DISKŮ

X-PRECISE-SYSTEM FOR TALLERKENSEKTION

Det unikke tekniske design sikrer præcis maskinstyring i sporet. Det betyder, at hele såmaskinens bredde udnyttes, da der ikke forekommer sidetræk.

SÅSKÆR MED PSP-SYSTEM

Såskærene med dobbelte skiver er monteret på såbjælkerammen ved hjælp af et parallelogram. Dette design sikrer perfekt registrering af terrænet og jævn såning i hele maskinens bredde.

PSP SYSTÉM SECÍCH BOTEK

TRYKBEHOLDER

OMEGA OO_L-såmaskiner er udstyret med trykbeholdere, som giver præcis såning og afgrødeetablering ved høje såmængder. Trykbeholderne til OMEGA OO_L-såmaskiner kan leveres med en kapacitet på 2.800 til 4.000 liter.

Přetlakové provedení zásobníku

TVEÆGGET SÅSKÆR

Maskinen bevæger sig væk fra ideallinjen og vipper under såningen. Dette skaber øget afstand, eller såkaldte “øjer” mellem de enkelte kørsler i marken (ved standardindstilling af såskærene). Dette forhindres med vores innovative design – de tveæggede såskær. Når der afviges fra ideallinjen, udtyndes væksten kun lokalt uden betydelige afstande eller “øjne”.

ZDVOJENÉ KRAJNÍ BOTKY

HVAD SIGER LANDMÆNDENE?

“Nu begynder vi at bruge efterafgrøden. Det var en af hovedårsagerne til, at vi købte OMEGA OO 8000 L-såmaskinen, der er udstyret med ALFA DRILL 400-såenheden. En anden årsag var maskinens store bredde på 8 meter med Frontpack, der fordeler maskinens vægt og hjælper sektionerne med at bearbejde jorden. Med vores maskinkonfiguration kan vi så direkte på en pløjet mark eller i et velforberedt såbed. Og det er vi ret vilde med, ligesom vi nyder at kunne så mindst 80 hektar om dagen.”

Václav Richter,
agronom, Zemědělské a obchodní družstvo Žichlínek, Žichlínek (Ústí nad Orlicí, Tjekkiet)

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen universelle OMEGA OO_L-såmaskine, så den præcist matcher dine behov.

Valgfrit udstyr til montering efter tallerkensektionen

Crushbar-udjævner

Den hydraulisk styrede udjævner er velegnet til at fjerne ujævnheder og skabe en plan overflade efter tallerkensektionen.

TURBO-skær

TURBO-skær er skær med en skarp kant. Disse skær arbejder i samme linje som de bagmonterede almindelige såskær. De skærer plantemateriale og jord, der hvor såskæret lægger frøene.

PROFI-skær

De specialformede PROFI-skær knuser knolde perfekt og afslutter arbejdet fra tallerkensektionen. Især velegnet til tunge jordforhold.

Frontudstyr

Crushbar-udjævner + frontpack med gummihjul

En effektiv kombination på en og samme maskine. Udjævneren bruges til at fjerne ujævnheder. Pakvalsen med gummihjul udjævner jorden og holder maskinen stabil.

Frontpack med gummihjul

Frontpack er en pakvalse med gummihjul, som udjævner jorden perfekt og knuser eventuelle knolde. Desuden holder den maskinen stabil. Frontpacken består af dæk med en diameter på 710 mm.

Crushbar-udjævner

Den hydraulisk styrede Crushbar-udjævner er især egnet til den første overfladeudjævning og til at knuse knolde før skærene. De enkelte udjævningsdele er forstærkede. Den er nem at styre via det hydrauliske system inde fra kabinen.

Tallerkensektionen

Tallerken med aggressivt skær

Den specialformede tallerken sikrer en højere grad af opskæring og blanding. Den trænger også nemmere gennem tør jord. Denne tallerken har mange skærende kanter, som letter indblandingen af store mængder restafgrøde. De skarpe blade opskærer effektivt restafgrøde. Den profilerede form gør det desuden nemmere at blande rester med jorden. Tilgængelig med en diameter på 460 x 5 mm.

Tallerkner med riflet skær

OMEGA OO_L universelle såmaskiner er normalt udstyret med tallerkener med en diameter på 460 x 5 mm.

Såskær

Såskær med en rækkeafstand på 16,7 cm

Rækkeafstanden på 16,7 cm sikrer bedre materialegennemløb. Velegnet til teknologier med en højere grad af restafgrøde på overfladen.

Secí botky s meziřádkovou vzdálenosti 12,5 cm

Rækkeafstanden på 12,5 cm gør planterne mere konkurrencedygtige over for ukrudt og forbedrer vækstforholdene.

Andet

ALFA DRILL såenhed

ALFA DRILL såenhed gør det muligt at så en tredje type eller at nedlægge gødning, når begge beholdere bruges til frø. Det er desuden muligt at nedlægge mikrogranulat med henblik på præcis tilførsel af næringsstoffer direkte sammen med de frø, der udsås. Brug heraf øger sandsynligheden for plantevækst.

KONFIGURER DIN EGEN
OMEGA OO_L Universel såmaskine

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer Brochure

AGRONOMISK VEJLEDNING

AFGRØDEETABLERING
Etableringen af hver enkelt afgrøde kræver specifikke betingelser baseret på den valgte jordbearbejdningsteknologi og vejrforholdene. Generelt skal afgrøden etableres inden for den angivne frist, så alle forudsætningerne for at opnå det ønskede udbytte er til stede.

Muligheder inden for afgrødeetablering

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
OMEGA OO_LOO 3000LOO 4000LOO 4000 RLOO 6000 LOO 8000 LOO 9000 L
Arbejdsbreddem344689
Transportbreddem334,3333
Transportlængdem8,389,88,58,89,7
Transporthøjdem33,23,23,53,73,99
Afstand mellem såskærcm12,5 / 16,712,5 / 16,712,5 / 16,712,5 / 16,712,5 / 16,712,5 / 16,7
Antal såskærstk.24 / 1832 / 2432 / 2448 / 3664 / 4872 / 54
Nedadrettet tryk på såskærkg130130130130130130
Antal tallerkenerstk.243232486472
Tallerkendiametermm460460460460460460
Tallerkenbreddemm555555
Maks. arbejdsdybde*cm101010101010
Antal PROFI-skærstk.243232486472
Afstand mellem PROFI-skærcm12,512,512,512,512,512,5
Antal TURBO-skærstk.32 / 2432 / 2448 / 3664 / 4872 / 54
Afstand mellem TURBO-skærcm12,5 / 16,712,5 / 16,712,5 / 16,712,5 / 16,712,5/16,7
Beholdervolumenl2 8002 8002 8003 5004 0004 000
Påfyldningshøjdem2,42,42,52,72,92,9
Beholdervolumen for BEDNAR ALFA DRILL**l400400400400400400
Anbefalet ydelsehk100 - 150100 -170100 - 170180 - 290290 - 360320 - 400
Rammetypefastfoldbarfastfoldbarfoldbarfoldbar
Maksimalt akseltryk kg5 0006 0005 4007 8009 40010 300
Maksimal trækbelastningkg9201 2001 1001 5001 9002 000
Trækkugletræk, kat. III, trækøje 35, 40, 51/K80 kugletræk, kat. III, trækøje 35, 40, 51/K80 kugletræk, kat. III, trækøje 35, 40, 51/K80 kugletræk, kat. III, trækøje 35, 40, 51/K80 kugletræk, kat. III, trækøje 35, 40, 51/K80 kugletræk, kat. III, trækøje 35, 40, 51/K80
Samlet vægt***kg5 9207 2006 5009 30011 30012 300

*afhænger af jordforholdene ** indgår ikke som basisudstyr ***afhænger af maskinens udstyr

Galleri / Medier

TYPERELATEREDE MASKINER

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area