Novinky

Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy

V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského roku družstvo zakoupilo další dlátový pluh TERRALAND, tentokrát o záběru 6 metrů.

Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy

Dlátové pluhy TERRALAND umožňují kvalitní intenzivní zpracování půdy. Použití dlátových pluhů zvýší absorpci dešťové vody a přístup vzduchu pro lepší půdní klima. Jejich schopnost hlubokého zpracování umožňuje nakypření a narušení utužených vrstev půdy, což zajistí správný vývoj kořenového systému pěstovaných plodin. Využití najdou dlátové pluhy i při zapravení rostlinných zbytků či statkových hnojiv. Možné je i profilové hnojení při zpracovaní půdy. TERRALAND naši zákazníci nasazují na podrytí souvratí nebo celé výměry pole především především pod kukuřice a řepky, dobrých výsledků je dosahováno i pod pšenici.

Do ZOD Potěhy jsme dodali prostřednictvím střediska STROM PRAHA – Habry v roce 2013 model TERRALAND TN 3000. Ten je ke spokojenosti agregován s traktorem John Deere 8270R. Druhý dlátový pluh TERRALAND TO 6000 byl dodán do Potěch v loňském roce spolu s diskovým podmítačem ATLAS AM 12000.

Terraland TN 3000 je v agregaci s John Deere 8270R.

Terraland TN 3000 je v agregaci s John Deere 8270R.

Terraland TO 6000 tahá pásový traktor John Deere 9570RT.

Terraland TO 6000 tahá pásový traktor John Deere 9570RT.

Terraland naši zákazníci nasazují převážně na podrytí souvratí, celou výměru pole pak podrývají především pod kukuřice a řepky.

Terraland naši zákazníci nasazují převážně na podrytí souvratí, celou výměru pole pak podrývají především pod kukuřice a řepky.

Ing. Iva Vančurová
Referent obchodu a marketingu
STROM PRAHA a.s.
středisko Habry

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika