Novinky

Australští farmáři potrvzují pozitivní výsledky kypření dlátovými pluhy Terraland TO

Osvědčená BEDNAR technologie hlubokého kypření vyhovuje většině evropských farmářů. První australský zemědělec, který prověřenou technologii začal využívat, je Paul Messina ze západní oblasti Austrálie, kde poblíž města Geraldton hospodaří na 9 500 ha písčito-jílovitých půdách. Hlavní činností jeho zemědělského podniku je specializace na rostlinnou produkci. Při zakládání nové úrody se musí každoročně vypořádat s utužením půdy, které limituje výnosy jeho pěstovaných plodin.

Specifické půdní vlastnosti a očekávané přínosy z použití dlátového pluhu Terraland

Místní typické půdní vlastnosti, jako je silné utužení způsobené písčito-jílovitou strukturou, neumožňují rostlinám kořenit do větší hloubky. Rostliny jsou tak náchylné na poškození vlivem neodstatečného vodního režimu, ostrého slunečního záření a dlouhodobého období sucha. Paul Messina proto začal hledat cestu, jak půdní utužení eliminovat. Řešením bylo pořízení dlátového pluhu Terraland.

Australští farmáři potrvzují pozitivní výsledky kypření dlátovými pluhy Terraland TO

Písčito-jílovitá půda s velmi náročnými podmínkami na pěstované plodiny.

Před prvním pracovním nasazením byl Terraland TO se záběrem šet metrů z důvodu vysoce abrazivních půdních podmínek osazen tvrdými karbidovými dláty Long-Life a zapřažen za Quadtrack. Průměrná pracovní rychlost dosahovala 7,5 km/h a konstatní hloubka kypření byla regulována na 55 cm.

Výsledek práce dlátového pluhu Terraland

Dlátový pluh Terraland zde pomohl prokypřit a promísit vrstvy půdy, která je pro svojí písčito-jílovité složení za normálních okolností velmi náchylná na utužení. Slupice Terralandu byla osazená dláty se sířkou 80 mm pro zajištění kvalitnějšího mísícího efektu a daly tak tím pěstované plodině lepší předpoklad pro správné vzcházení.  Terraland v místních podmínkách nejen, že obohatil půdy tolik potřebnými živinami, ale narušil utužená místa v hloubce až 55 cm. Za dlátový pluh byl pro finální operaci utužení agregován hrotový válec, který navíc zabránil zbytečným ztrátám vláhy.

Výsledky porostu jsou podle Paula Messiny výjimečné. Kořeny rostlin nyní lépe rozvíjí kořenový systém a využívají uchovanou vláhu z nižších pater půdy i přes dlouhé období sucha a malé množství dešťových srážek.
Vedle připraveného pole s ideálními podmínkami zanechal Paul Messina část pozemku zpracovanou tradičním postupem. Rozdíl ve vyrovnanosti porostu je patrný na první pohled.

Kromě Paula Messiny si BEDNAR technologii u našcih protinožců oblíbila celá řada dalších zemědělců, o kterých Vás budeme postupně informovat prostřednictvím webových reportáží.

Australští farmáři potrvzují pozitivní výsledky kypření dlátovými pluhy Terraland TO

Po použití dlátového pluhu půdní sonda prokázala správné promíchání vrstev půdy a hloubku zpracování.

Australští farmáři potrvzují pozitivní výsledky kypření dlátovými pluhy Terraland TO

Pozitivní výsledky po práci Terralandu. Vizuální porovnání porostu založeného tradičními postupy (vlevo od nádoby) a porostu po použití dlátového pluhu (vpravo od nádoby). Setí proběhlo ve stejný čas.

Juraj Školka
juraj.skolka@bednarfmt.com
Tel.: +420 725 878 625

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika