Novinky

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji

Rodinná farma Korousových se nachází nedaleko městečka Libochovice v Severních Čechách. Korousovi hospodaří na ploše 950 ha, na kterých pěstují řepku ozimou, pšenici, mák a kukuřici na zrno. V polovině léta se strojní park Korousových rozšířil o polonesený dlátový pluh Terraland TO.

V létě hlouběji zpracovat půdu a utlačit

Již poprvé, když jsme diskutovali o poloneseném stroji TERRALAND TO je polonesený dlátový pluh pro intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm v záběrech až 6 m. 2 řady radlic s křídly a tandemový hrotový válec kvalitně zpracují i obtížné půdy. Centrální rám je tvořen čtyřmi nosníky a nosné rámy sekcí jsou vyrobeny z profilu 150 x 150 mm pro vyšší odolnost. Transportní náprava umístěná mezi pracovními sekcemi umožňuje práci bez válce (např. ve velmi mokrých podmínkách). p. Petr Korous jasně vymezil své představy o stroji pro hlubší zpracování půdy tj. zpracovávat půdu v hloubce od 25 do 45cm, intenzivně půdu promíchat s rostlinnými zbytky a na závěr půdu „utáhnout“ těžkým pěchem, aby byla uzamčena proti vysychání od slunce a větru.

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji

Zleva Pavel Syrovátka (konstrukce Strom-Bednar) , Petr Korous, Jan Korous, Jozef Korous, František Kos (Strom-Sever)

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji

První testovací jízda (červenec 2012). Terraland pracuje bez zadního pěchu, pole začalo velmi rychle prosychat a ztrácet vlhkost. Hloubka zpracování 45cm.

Presspack dokončuje pracovní operaci

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji

Souprava Terraland TO + Presspack PT pracuje v agregaci s JD 8320RT. Hloubkové kypřenía  uzavření horní vrstvy na jeden přejezd.

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji

Presspack je tvořen ocelovými prstenci s překrytím, které se jak sami čistí, tak i precisně uzavírají půdu v celém pracovním záběru.

Na zimu půdu kypřit a nechat přemrznout

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji

Integrovaná náprava Terralandu TO před zadní pěchy. Stroj může pracovat na nápravě, což umožňuje práci bez zadních hrotových válců. Poloha nápravy navíc zmenšuje poloměr otáčení na souvratích.

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji

Nakypřená „otevřená“ parcela bez utužení pěchy. Ideální příprava na zimu Terralandem.

Ing. Jan Bednář
obchodní zástupce STROM-BEDNAR

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika