Novinky

BEDNAR prezentoval polní výsledky hlubokého zpracování půdy

Tak jako každý rok v zimních měsících i letos pořádala naše společnost sérii zimních seminářů napříč ČR pro zemědělce z daného regionu. Bylo tomu tak i v jižních Čechách, kde se seminář konal v obci Sviny u Veselí nad Lužnicí v místní obecní Hospůdce s novým velkým sálem. Místo bylo zvoleno v souvislosti s cca 5km vzdáleným novým obchodním střediskem BEDNAR FMT v areálu družstva AGROCHOV Dynín, kde od ledna 2015 má naše firma zázemí pro jihočeský kaj. Letošní semináře byly v něčem jiné a zcela nové. Kromě tradičních agronomických prezentací, kde zemědělcům představujeme jednotlivá agronomická opatření ve zpracování půdy, jež jsou nezbytná pro vysoké výnosy na polích, jsme prezentovali i film, kde samotní zemědělci sdělují své zkušenosti a poznatky se stroji BEDNAR ve své praxi.

Film o hlubokém zpracování půdy je doslova trhákem letošního roku

O seminář ve Svinech byl veliký zájem – sál pro 120 lidí doslova praskal ve švech.

Soukromý zemědělec Michal Ondra u svého secího stroje OMEGA OO 3000 L

Doslova jako trhák letošní sezony působil na zemědělce film HLUBOKÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY – KDYŽ CHCETE VÍC. Film je tzv. časosběrný a je z dílny naší společnosti. Vznikl za nemalého přispění samotných zemědělců, kteří již svá pole hluboko zpracovávají. Ve filmu se zemědělci dozví, jak utužená půda vzniká a jak se utužené podorniční vrstvě bránit, pokud chtějí sklízet vyšší výnosy. Po zhlédnutí tohoto filmu následovala přestávka, kterou zemědělci mohli využít k prohlídce několika předváděcích strojů určených právě pro region jižních Čech. Stroje byly zemědělcům k dispozici na návsi před hospůdkou ve Svinech vystaveny. Obrovské pozornosti se dostalo hlavně právě dlátovým pluhům TERRALAND, jež zemědělci po svém nazývají podrývák. Zájem budil jak TN 3000 HD7R PROFI tak i TN 3000 HD5R určen pro traktory od 180 koní. Přímo na semináři vznikla ze strany samotných zemědělců velká poptávka po vyzkoušení Terralandů přímo ve svých podmínkách. Naše společnost samozřejmě všem těmto zájemcům stroj zdarma ráda zapůjčí. Už pár dní po semináři se dva ze zákazníků a návštěvníků semináře rozhodli na svou farmu Terraland objednat a uzavřít na něj kupní smlouvu.

BEDNAR neprodává jen samotné stroje, ale vyzkoušené agronomické postupy

Jak si již zemědělská veřejnost mohla všimnout, společnost BEDNAR FMT není jen „řadovým“ výrobcem zemědělských strojů, ale snaží se zemědělcům dávat víc. Přidanou hodnotou naší společnosti jsou konkrétní moderní agronomické trendy v praxi přímo zemědělci vyzkoušených postupů. Nabízíme možnosti zejména ve správném managementu posklizňových zbytků a následných půdozpracujících operací, zajišťujících ty nejvyšší možné výnosy. Systém zpracování půdy od sklizně až po setí nové plodiny, tj. zakládání na novou sklizeň, má totiž svá jasná pravidla a postupy, kterých je potřeba se držet, pokud chcete sklízet úspěch – tedy víc. Naše společnost díky svým vyzkoušeným postupům ví, jak na to, ráda se o ně se zemědělci podělí a prakticky ukáže, že s BEDNAR FMT je RADOST HOSPODAŘIT.

O přestávce po zhlédnutí filmu byly oba Terralandy v obležení zemědělců – každý chtěl ten stroj zajišťující vyšší výnosy vidět.

O přestávce po zhlédnutí filmu byly oba Terralandy v obležení zemědělců – každý chtěl ten stroj zajišťující vyšší výnosy vidět.

Jan David z Agrochov družstvo Dynín ochotně vysvětluje, jaké mají s Terralandem již třetím rokem výsledky.

Jan David z Agrochov družstvo Dynín ochotně vysvětluje, jaké mají s Terralandem již třetím rokem výsledky.

Terraland TN HD7R PROFI, pokračoval po semináři na předváděcí jízdu rovnou k zákazníkovi.

Terraland TN HD7R PROFI, pokračoval po semináři na předváděcí jízdu rovnou k zákazníkovi.

Agronomické části prezentace se ujal Ing. David Ryčl, vedoucí obchodního oddělení BEDNAR FMT.

Jan David z Agrochov družstvo Dynín ochotně vysvětluje, jaké mají s Terralandem již třetím rokem výsledky.

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika