Novinky

Veřejná sklizeň kukuřice u profesionálů

Malebné prostředí jižní Moravy, úrodné a téměř nekončící lány a kam se jenom člověk podívá, spatří zrnovou kukuřici. 18. října se uskutečnil již třetí ročník veřejné sklizně kukuřice, uspořádané firmou KWS Osiva s.r.o., na pozemcích Agroservis , 1. zemědělská a.s., Višňové, jež patří nejen rozlohou osetých ploch, ale také přístupem k pěstování kukuřice na špičku v oboru v České republice. Slunečné počasí a perfektní organizace ze strany pořadatelů přilákala velké množství návštěvníků, kteří se mohli nejen seznámit s novými trendy v oblasti pěstování kukuřice, ale také shlédnout na vlastní oči práci strojů STROM BEDNAR, jenž byly prezentovány firmou Agroservis Trading a.s.

Bohatý program a soutěže

Společnost KWS Osiva(KWS SAAT AG) patří k nejstarším a nejsilnějším šlechtitelským firmám na trhu, její více než 150ti letá tradice si žádá profesionální přístup na všech akcích spojených s prezentací nových plodin a nejinak tomu bylo na veřejné sklizni ve Višňovém. Samotnou akci zahájil jednatel společnosti Ing. Karel Prokeš, který návštěvníky seznámil s výhledy do blízké budoucnosti pěstování kukuřice. Následovala praktická ukázka a prezentace jednotlivých hybridů, přičemž velký zájem budila mezi agronomy soutěž o co nejpřesnější tip na výnos jednotlivých vzorků kukuřice po sklizni. Po skončení prezentace posledního hybridu se pozornost přesunula na vedlejší testovací pozemek, kde již byla připravena flotila traktorů John Deere s nejnovějšími stroji firmy STROM BEDNAR. Prezentace strojů měl na starosti Ing. Davida Ryčl, vedoucího obchodu STROM BEDNAR pro ČR a Ing. Vítězslav Striegler z Agroservis Trandingu a.s. .

Veřejná sklizeň kukuřice u profesionálů

Jednatel společnosti KWS Osiva pan ing. Karel Prokeš při zahájení akce.

Veřejná sklizeň kukuřice u profesionálů

Ing. David Ryčl (vedoucí obchodu STROM-BEDNAR) při prezentaci výhod nového universálního kypřiče Fenix FO.

FENIX FO vzbudil velkou pozornost

Jako první se na pozemku po zrnové kukuřici představila žhavá novinka pro rok 2013, 4 řadý univerzální kypřič s promyšleným rozmístěním pracovních radlic s označením FENIX FO je 4řadý univerzální kypřič s promyšleným rozmístěním radlic. Pojezdová náprava umístěná ve středu stroje s řadou radlic umístěných za transportními koly dovoluje stroji pracovat jednak úplně bez zadních pěchů a jednak menší poloměr otáčení na souvratích díky kompaktní délce pouhých 7.9m. Neměnná geometrie každé slupice jištěné vertikálním non-stop jištěním zajišťuje snadné vnikání stroje do půdy a to i v těch nejnáročnějších podmínkách, při dosažení intenzivního kypřícího a mísícího efektu.hrůbků mezi válci) zajistí zadní pěch složený ze 3dílů s překrytím.
“ href=“https://www.bednar.com/blog/verejna-sklizen-kukurice-u-profesionalu/page.php?idx=18063″ target=““>FENIX FO
. I přes velmi těžké podmínky, které byly způsobeny intenzivními srážkami v předchozích dnech, stroj vykonával dobrou práci v hloubce přes 20 cm. Důkladné promíchání jednotlivých vrstev půdy s posklizňovými zbytky kladně hodnotila většina agronomů, kteří práci stroje pečlivě sledovali. Nespornou výhodou je náprava umístěna ve středu stroje, což umožní práci bez zadních pěchů, která se uplatní zejména při podzimními zpracování půdy v obtížných podmínkách před zimními měsíci a taktéž užší poloměr otáčení.

TERRALAND TO, nový trend zpracování půdy

Jak se již na několika akcích, spojených s praktickou ukázkou dlátového pluhu TERRALAND TO je polonesený dlátový pluh pro intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm v záběrech až 6 m. 2 řady radlic s křídly a tandemový hrotový válec kvalitně zpracují i obtížné půdy. Centrální rám je tvořen čtyřmi nosníky a nosné rámy sekcí jsou vyrobeny z profilu 150 x 150 mm pro vyšší odolnost. Transportní náprava umístěná mezi pracovními sekcemi umožňuje práci bez válce (např. ve velmi mokrých podmínkách).

“ target=““>TERRALAND TO ukázalo, stroj Terraland TO zpracovává půdu na první přejezd s vysokým procentem zaklopení rostlinných zbytků. Stroj vytváří velké množství hlíny, která se intenzivně míchá s rostlinnými zbytky. Ve srovnání s jinými typy strojů se Terralandy prosazují právě v podmínkách jaké jsou po zrnové a silážní kukuřici. Není náhodu, že Terraland TO si  v letošním roce začaly pořizovat prestižní zemědělské podniky. Vyjímkou nebyla ani sklizeň kukuřice ve Višňovém. Pracovní hloubka nastavena na 38 cm, obtížné vlhké podmínky, velké množství posklizňových zbytků. Ideální možnost vidět stroj ve skutečných podmínkách praxe přesvědčila spoustu návštěvníků o kvalitách TERRALANDU TO. Stroj s pracovním záběrem 4m byl agregován s pásovým traktorem JD 9530T, který si s TERRALANDEM doslova hrál.

Veřejná sklizeň kukuřice u profesionálů

Stroj s pracovním záběrem 4m byl agregován s pásovým traktorem JD 9530T.

ATLAS AO a SWIFTER SO

Veřejná sklizeň kukuřice u profesionálů

Mezi prezentovanými stroji nechyběl ani předseťový kompaktor Swifter SO.

Veřejná sklizeň kukuřice u profesionálů

Akce přilákala velké množství zemědělců z okolí.

Pozitivní dojmy na všech stranách

Jsme rádi, že akce přilákala farmáře z okolí. Akce, kde můžeme prezentovat nové myšlenky, které se promítají do konstrukce našich strojů, jsou pro nás velmi přínosné. Diskuse o strojích, kde a jak je používat, zkušenosti podložené letitou praxí s pěstováním v tomto případě kukuřice nám pomáhají stroje stále vylepšovat.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika