Novinky

Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné

   V září jsme začali s testováním nového typu stroje, jedná se o polonesený dlátový pluh Terraland TO 6000. Dlátové pluhy Terraland se během posledních dvou let dostaly do povědomí mnoha farmářů jako snadné řešení utužených půd a hloubkové kypření. Během těchto dvou let stroj dokázal své přednosti, které mu přinesly popularitu. Řada TN obsahovala pouze stroje se záběrem od 3 do 4 metrů. Stále však chyběl stroj, který by mohl být také řešením pro větší výměry a větší plošný výkon.

Terraland TO pro velké traktory a velké výkony

   Nová řada TO navazuje na nesené stroje TN a rozšiřuje tak jejich pracovní záběr na 4, 5 a 6 m. Možnosti nového Terralandu TO využijí naplno majitelé traktorů od 330 koní. A je především určen  pro hluboké intenzivní kypření (15- 55 cm) s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) a kvalitním urovnáním, nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, lepší přístup spodní vláhy ke kořenům, více O2 v půdě,…) a celkové ozdravení profilu.
Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné

Nový polonesený Terraland TO 6000 bude v nabídce v pracovních záběrech 4, 5 a 6m (na obrázku)

Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné

Robustní konstrukce stroje s centrálním 4 nosníkovým rámem

Stručná charakteristika dlátového pluhu Terraland TO:

 • Intenzivní hloubkové zpracování půdy až do max. 55 cm
 • Extrémně vysoká průchodnost stroje. Výška rámu 79 cm
 • 4-nosníkový střední rám
 • Transportní náprava mezi pracovními radlicemi
 • Bezúdržbové uchycení bočních rámů, nápravy a válců k centrálnímu rámu
 • Quick-change systém – snadná výměna oboustranných dlát
 • Pracovní záběr 4,5 a 6 m
 • Transportní šířka 3 m
Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné

Agresivní práce radlic vyvolává efekt mísení

Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné

Slupice s hydraulickým jištěním vybavená Quick- change systémem
pro snadné a rychlé otočení, nebo výměnu dlát.

Vsadili jsme na odzkoušené

  Sled pracovních orgánů Terralandu TO je identický s neseným modelem TN. Radlice mají stejnou geometrii a jsou osazeny oboustrannými dláty 70mm s křídly, které je díky systému Quick-change velmi snadné otočit. Jištění radlic je řešeno hydraulicky. Radlice je lomena pod 3 úhly:

 1. První úhel agresivně naruší plužní pánev a je položen tak, aby nedocházelo k vynášení spodních vrstev půdy chudých na živiny do hloubek, ve kterých dochází k uložení osiva.
 2. Druhý úhel již vyvolává intenzivní míchací efekt nutný ke kvalitnímu zaklopení rostlinných zbytků
 3. Třetí úhel nutí zpracovanou, promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení

Finální tandemové hrotové válce se samočištěním rovnají povrch za strojem i s větším množstvím rostlinných zbytků.

Intenzivní zpracování na jeden přejezd. Výsledkem je ozdravený půdní profil, lepší přístup vody a vzduchu do půdy.

Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné

Náprava je umístěna ve středu stroje. Díky tomu můžete pracovat se strojem i bez zadního válce na nápravě.

Práce i v těch nejvlhčích podmínkách

   Při konstrukci modelu TO jsme vycházeli ze zkušeností, které jsme získali s modelem TN. Uživatelé u nesené verze velmi oceňují práci i ve velmi vlhkých podmínkách, mohli pracovat až do zámrzu. Proto byla transportní náprava u řady TO umístěna mezi 2 řady radlic, stroj tak může pracovat i v případě vlhkých podmínek na nápravě. Stopy, které pak vznikají za nápravou, jsou ihned narušovány druhou řadou radlic. Díky umístění nápravy je možné v extrémních podmínkách pracovat s vyřazenými zadními válci a nedochází tak k ucpávání.

Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné

Terraland na těžkých polích u Dolních Ředic pracoval hned při prvním přejezdu 30 cm hluboko.

Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné

Obsluha traktoru u p.Růžičky byla s novým Terralandem spokojena. Překvapila jí především pracovní hloubka při prvním přejezdu.

Testování začalo úspěšně

Poprvé stroj začal pracovat na farmě p.Petra Růžičky z Dolních Ředic (okres Pardubice). Pozemky, na kterých p.Růžička hospodaří jsou známy jako velmi těžké. Terraland byl zde agregován s traktorem JD 9530T. Pracovali jsme po zrnové kukuřici. Výsledek práce dle p.Růžičky byl velmi dobrý. Maximální dosažená pracovní hloubka byla 30cm na první přejezd! Snadný vstup radlic je dán zejména agresivním postavením slupic vůči půdě. Personál pana Růžičky má bohaté zkušenosti se stroji podobného typu, dle slov obsluhy stroje se s konkurenčním strojem dostává do hloubky 30 cm až na 2 přejezdy s Terralandem to zvládl na jeden.

Ing. Jan Bednář

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika