Novinky

Kompletní zpracování půdy s Terralandem TO

V loňském roce se jedním z mnoha spokojených majitelů poloneseného dlátového pluhu Terraland TO stala i Farma SRCH a.s. na Pardubicku, hospodařící na 650 ha orné půdy. Stroj je během sezóny využitý téměř nepřetržitě a zpracování půdy je zde ukázkou nejnovějších trendů v zemědělství. Právě díky poznatkům pana Josefa Červeného, se podařilo vyvinout i novinku pro letošní rok, tažený pěch s označením Cutterpack, pro ještě dokonalejší finální výsledek práce Terralandu TO. Úzká spolupráce se zemědělskými společnostmi je pro naši firmu základem úspěchu.

 Při první návštěvě na farmě Srch jsme stroj zastihli při zpracování strniště po ozimé pšenici s výnosem 7,5 t/ha. Hloubka stroje byla nastavena na 25 cm, a protože se jednalo spíše o lehčí typ půdy, spotřeba pásového traktoru John Deere 9460 RT se dostala na hodnotu přibližně 10l/ha. Celkově promyšlená a vyvážená koncepce stroje umožňuje i při větších hloubkách a záběru až 6 m, dosahovat nízkých hodnot spotřeby, což potvrzuje i J.Červený: „S Terralandem TO dokážu za hodinu zpracovat i 10 ha, samozřejmě v závislosti na půdních podmínkách. Při hloubce zpracování až 40 cm se dostanu na spotřebu kolem 15,6 l/ha, při průměrné rychlosti 13 – 15 km/hod.“ 

Kompletní zpracování půdy s Terralandem TO

Terraland TO je na farmě využíván v agregaci s pásovým traktorem.

Kompletní zpracování půdy s Terralandem TO

Hydraulicky jištěná pracovní tělesa umožňuje pracovat i v těžkých podmínkách.

Základním požadavkem na farmě bylo připravit půdu tak, aby dokázala odolávat i extrémním změnám počasí, které jsou stále častější, a agronomické lhůty nebyly nijak ohroženy.  „Je pro mne velice důležité, abych dokázal pole pro setí řepky připravit včas a v dostatečné hloubce. Při prvním zpracování sTERRALAND TO je polonesený dlátový pluh pro intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm v záběrech až 6 m. 2 řady radlic s křídly a tandemový hrotový válec kvalitně zpracují i obtížné půdy. Centrální rám je tvořen čtyřmi nosníky a nosné rámy sekcí jsou vyrobeny z profilu 150 x 150 mm pro vyšší odolnost. Transportní náprava umístěná mezi pracovními sekcemi umožňuje práci bez válce (např. ve velmi mokrých podmínkách).

“ href=“https://www.bednar.com/blog/kompletni-zpracovani-pudy-s-terralandem-to/page.php?idx=13415″ target=““>Terralandem TO pracuji v hloubkách 20-25 cm a to bez zadních pěchů, ve druhé fázi zpracování je hloubka nastavena až na 40cm a zadních pěch Cutterpack vytvoří ideálně připravené seťové lůžko“, vysvětluje pracovní postupy na farmě SRCH, J.Červený.

Kompletní zpracování půdy s Terralandem TO

„Terraland s Cutterpackem mi připraví půdu po jednom přejezdu do stavu, kdy mohu ve většině případů použít přímo secí stroj.“ Josef Červený, majitel

Kompletní zpracování půdy s Terralandem TO

Cutterdisky jsou vloženy do sebe a tím je zajištěn samočisticí efekt při práci ve vlhkých podmínkách.

Na farmě Srch jsou s prací Terralandu spokojeni po všech stránkách, stroj u nich zastává funkci pro kompletní zpracování půdy a to u všech plodin. „Základem je však důkladné nastavení stroje, přítlak zadních válců je důležitým bodem ve finálním výsledku zpracování. Důležité je i umístění nápravy, která je integrována do středu stroje. Můžu pracovat úplně bez zadních válců například na zimu nebo jen hydraulicky zvednu zadní válce a zpracuji podmáčenou část pozemku“, doplňuje J.Červený.

Jsme rádi, že i u menších zemědělských firem a společností, kde je kladen důraz na co největší výnos z každého hektaru půdy, se naše technologie prosazují stále více. Intenzivní hloubkové zpracování je znát při každém pohledu na jarní stav polí. Tam kde se během podzimních měsíců zpracovala půda pomocí dlátových pluhů, je možné začít s přípravou mnohem dříve, půda je nakypřená a schopná absorbovat vodu během krátkého doby.

Kompletní zpracování půdy s Terralandem TO

Teleskopická oj Cutterpacku usnadňuje transport celé soupravy mezi pozemky, které jsou na farmě Srch od sebe velmi vzdálené.

Kompletní zpracování půdy s Terralandem TO

Terraland je na farmě využíván při zpracování půdy před všemi plodinami.

Galerie