Novinky

Podzimní předvádění Terralandu TO

Na tuto podzimní sezonu jsme ve spolupráci s regionální pobočkou STROM Západ připravili předváděcí turné našeho dlátového pluhu Terraland TO 4000  v agregaci s pásovým traktorem John Deere 8345 RT. Díky vynikající organizaci celé akce regionálním obchodním zástupcem p. Filipem Kopáčkem si tak mohli předem vybraní zákazníci na vlastní kůži vyzkoušet nejen obsluhu pásového traktoru o výkonu 345 koňských sil, ale hlavně ocenit nesporné výhody při zpracování půdy naším dlátovým pluhem s hydraulickým jištěním pracovních orgánů.

Jedním přejezdem hned tři operace najednou

Hned při první zkoušce byl agronomem společnosti Agro Staňkov a.s. panem Baxou podroben dlátový pluh testu při zapravení řepkového strniště s již vzrostlým výdrolem. Po krátkém a jednoduchém seřízení stroje však bylo jasné, že se tohoto úkolu zhostí Terraland na výbornou. Jedním přejezdem tak bylo nejen narušeno utužené pánevní dno po těžké technice, ale zbylé strniště včetně vzrostlého výdrolu bylo dokonale zapraveno a promícháno v celé struktuře zpracované půdy. Na závěr byly ještě vzniklé hroudy díky samočisticím hrotovým válcům rozdrceny a půda pěkně urovnána. Spotřeba traktoru se při hloubce zpracování půdy 35cm pohybovala cca 20l/ha.

Podzimní předvádění Terralandu TO

Regionální obch. zástupce p. Kopáček při diskuzi s agronomem podniku Agro Staňkov p. Baxou.

Podzimní předvádění Terralandu TO

Agro Staňkov – porovnání zpracované a nezpracované půdy při zapravení řepkového strniště

Zapravení pováleného porostu kukuřice od divokých prasat

Mezi dalšími zájemci o vyzkoušení soupravy pásového traktoru a dlátového pluhu Terraland TO 4000 byl i agronom ZS Komorno a.s. Ing. Zelenka.  Na poli nedaleko Měcholup bylo připraveno nezpracované kukuřičné strniště. Úkol byl o to náročnější, že na četných místech cca 70 ha pozemku byl zbytek nesklizeného pováleného porostu od divokých prasat. Jak uvedl Ing. Zelenka „s tímto si vůbec nevíme rady. Zkoušeli jsme to rozbít diskerem ale vůbec to nepomohlo. Klasický pluh se na tom taky hned zacpe.“ I zde ale náš Terraland obstál opět na výbornou. Zástupci společnosti byli prací tak nadšeni, že si stroj ještě pronajali na celý víkend, aby s ním mohli zpracovat celý problematický pozemek.

Podzimní předvádění Terralandu TO

ZS Komorno a.s.- zapravení celých částí rostlin kukuřice po zničení porostu divokými prasaty.

Podzimní předvádění Terralandu TO

ZS Komorno a.s. – Primární a sekundární jištění pracovních orgánů.

Dvojí jištění prac. orgánů i pro práci v extrémně kamenitých půdách

Dalším problémem na pozemku ZS Komorno a.s. bylo hornaté podloží, které se v některých místech objevovalo jen těsně pod povrchem zpracovávané půdy. I na tohle byl však náš dlátový pluh perfektně připraven. Systém hydraulického jištění pracovních orgánu bez problémů kopíroval všechny překážky. Jen v několika případech byl při přetížení olejového akumulátoru využit i systém sekundárního jištění střižným šroubem. Celá operace výměny je však velmi rychlá a jednoduchá, jak si během výměny pochvaloval traktorista společnosti.

Podzimní předvádění Terralandu TO

Agromaschine Švihov – Závěrečné zpracování utužené souvratě.

Vynaložené úsilí přinese své ovoce

V průběhu téměř tří týdnů jsme v jednotlivých zemědělských podnicích představovali nesporné výhody tohoto stroje a dokázali tak mnohým zemědělských odborníkům přímo v praxi, že dlátový pluh Terraland TO 4000 je schopen si poradit i v těch nejnáročnějších podmínkách. V průběhu nadcházejícího období tak budeme dále diskutovat a společně sledovat vliv takto kvalitně zpracované půdy na nově založené porosty. Všem pracovníkům společnosti STROM Západ a zůčastněným zemědělským podnikům patří velký dík za spolupráci a společně se budeme těšich na další předváděcí akce spojené s propagací techniky naší společnosti.

Podzimní předvádění Terralandu TO

Náhrada orby po podmítce u p. Holečka ve Stožicích.

Podzimní předvádění Terralandu TO

ZS Komorno a.s. – Ing. Zelenka hodnotí kvalitu práce při zapravení poskliz. zbytků.

Petr Bezděkovský
obchodní zástupce pro jižní a západní Čechy
tel.: +420-725-427-493
e-mail: bezdekovsky@stromc.cz

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika