Novinky

Hlubokým podrýváním půdy proti suchu

Každý zemědělec vidí, že se s přírodou a počasím něco děje a zažíváme čím dál častěji extrémní výkyvy počasí. V roce 2015 zasáhlo téměř celou ČR obrovské sucho a deficit srážek narůstal do nebývalých rozměrů.

Bohužel, bez vody není života a nedá se provozovat zemědělská činnost. Počasí ovlivnit nelze. Co však zemědělec ovlivnit může, je správné hospodaření s půdní vláhou, zejména hlubokým zpracováním půdy tzv. podrýváním. Tím můžeme výrazně zvýšit sorbční kapacitu půdy. Málo kdo ví, že dobře a hluboko zpracovaná půda, která není utužená, dokáže pojmout až 330 mm srážek, tj. na každý m2 330 litrů srážkové vody! Tato voda má pak v půdě cenu zlata, pokud následuje suché a horké počasí beze srážek. Výhledy odborníků nejsou příliš optimistické ani pro letošní rok a další období. Čekají nás horká a suchá léta. Proto je velmi důležité na pozemku zachytit a nechat zasáknout do hlubších vrstev veškerou srážkovou vodu a nedat jí možnost odtéct nebo se odpařit. Její deficit pak na úrodě bude znát.

Ano, na hloubce zpracování půdy opravdu záleží.

Ano, na hloubce zpracování půdy opravdu záleží.

Na hluboké zpracování půdy je ideální stroj BEDNAR TERRALAND.

Na hluboké zpracování půdy je ideální stroj BEDNAR TERRALAND.

Intenzita sucha v půdním profilu 0 až 100 cm, 30. srpna 2015. (zdroj: ČHMÚ)

Intenzita sucha v půdním profilu 0 až 100 cm, 30. srpna 2015. (zdroj: ČHMÚ).

Že hluboké zpracování půdy funguje, se můžete přesvědčit na následujících fotografiích, pořízených 4. 3. 2016 po dvoudenních deštích, ve kterých spadlo kumulativně bezmála 40 mm srážek. Pozemky podmáčené s lagunami vody, jsou pozemky roky obdělávané pouze orbou pluhem na stejnou hloubku. Půda je zde utužená s vytvořenou nepropustnou deskou, která brání vsakování srážkové vody. Ta nám tak zůstává na povrchu a tvoří velké laguny, v případě rovných pozemků dojde „pouze“ k uhynutí rostlin a voda se postupně vypaří bez jakéhokoliv užit pro půdu a zemědělskou činnost. V případě takto utužených pozemků na svahu může dojít až k vodní erozi.
Fotografie zdravého nepodmáčeného pozemku jsou z pole, kde na podzim 2015 bylo podrýváno dlátovým pluhem TERRALAND do hloubky 40 cm a byla zde úplně vynechána orba. Veškerá voda, která napršela, se zde vsákla do půdy, kde je uchována v zásobě pro další období. Samozřejmě zde nedojde k žádným škodám na porostu zamokřením, na poli po lagunách vody není ani stopa. Jde přitom o stejnou lokalitu, stejnou půdu. Jediné v čem se pozemky liší, je způsob základního zpracování půdy.

Pozemek zpracovávaný orbou na jednu hloubku.

Pozemek zpracovávaný orbou na jednu hloubku.

Stojící voda na poli zpracovávaném pouze orbou.

Stojící voda na poli zpracovávaném pouze orbou.

Pozemek ve stejné lokalitě zpracovaný dlátovým pluhem TERRALAND.

Pozemek ve stejné lokalitě zpracovaný dlátovým pluhem TERRALAND.

Oba pozemky se nacházejí v těsné blízkosti, odděleny jsou pouze cestou.

Oba pozemky se nacházejí v těsné blízkosti, odděleny jsou pouze cestou.

Správné zpracování půdy dělají chytří zemědělci ne pro nás výrobce zemědělských strojů, ale pro sebe a pro svou půdu, která je tím nejcennějším přírodním prostředkem, jaký na Zemi máme a je naší povinností ji udržovat ve správné kondici nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika