Novinky

Přední slovenská farma si pochvaluje pořízení flotily žlutočerných strojů

Na začátku stál podnikatelský záměr rozšířit své aktivity do zemědělsky silného regionu s dobrými klimatickými podmínkami a potenciálem pro efektivní hospodaření. Řeč je o Donau Farm, která je dceřinou společností dánské zemědělské skupiny sedmi aktivních majitelů zemědělských farem.

Po analýzách a průzkumech z mnoha zemědělsky stabilních regionů našla společnost Donau Farm základnu na Slovensku a dala za vznik své úspěšné existenci a pověsti dobrého zaměstnavatele v oblastech Šamorína a Levic. Byly to právě klimatické podmínky středoevropského typu a severního okraje podunajské nížiny, dobrá propojenost na silné dodavatele a jednotvárná pravidla v zemích eurozóny, která přesvědčila investory o výběru této strategické země. Výběr názvu Donau Farm byl inspirován největší slovenskou řekou Dunaj, poblíž kterého ležela první centrála společnosti. Největšími hodnotami farmy byly od samého začátku určeny efektivnost, ekonomická účinnost a péče o půdu.

Mezi hlavní pěstované plodiny na celkové výměře 14 000 hektarů patří zejména pšenice a ječmen (45 %), kukuřice (15 %) a olejniny (30 %). Zbytek tvoří pro společnost doplňkové plodiny, jako jsou cukrová řepa, hrách a sója. Průměrné výnosy v roce 2016 dosáhly u pšenice 7,2 t/ha, u ječmenu 6,5 t/ha, u řepky 3,9 t/ha, u kukuřice 11,8 t/ha a u cukrové řepy 75 t/ha. A to i přes to, že oblast Šamorína je dlouhodobě srážkově podprůměrná.  V dlouhodobém horizontu se bude snažit společnost zvýšit obhospodařované pozemky na 20 000 hektarů a dostat se mezi pět největších prvovýrobců zemědělských rostlinných komodit. Zemědělské pozemky se rozprostírají na středně těžkých až těžkých půdách jílovitého charakteru. Pro náročné půdní podmínky, rozkládajících se na rozsáhlých výměrách, jako jsou středně těžké a těžké půdy jílovitého charakteru hledala společnost vhodného dodavatele řešení jejich problému, kterým byly limitní hodnoty ve výnosech.

predni-slovenska-farma-si-pochva-0e3895yz8w

Podle ředitele společnosti Micheala Bager Houmanna hlavní klíč k navýšení výnosů této farmy bylo zaměření se pouze na rostlinnou výrobu a změna způsobu hospodaření. „Bonita půdy je v tomto regionu velmi vysoká a díky tomu dosahujeme standardně vysokých výnosů. Abychom dosáhli na ještě větší výnosy, zkusili jsme rozdělit pěstované plodiny podle regionů. Navíc jsme se vydali novým  směrem  – odstoupili jsme od orby a vydali jsme se cestou hlubokého kypření na velkých parcelách,“ říká a na otázku, jak konkurovat světovým farmám na světovém trhu s komoditami odpovídá: „Naše současné stroje jsou šest, devět až dvanáct metrů široké. To nám dává možnost konkurovat těm největším zemědělských podnikům na světovém trhu protože v podstatě naše komodity obchodujeme celosvětově. Díky široko záběrovým strojům jsme zkrátka schopni dosáhnout nízkých nákladů na vyrobenou jednotku. Společnost naší velikosti nemá jinou možnost k přežití.“

Přes velký pokrok zemědělství v posledních letech vidí Michael Bager Houmann další možnosti k růstu. „Myslím si, že jsme zatím viděli jenom začátek. GPS, precizní hospodaření, kamerové systémy a ostatní revoluční technologie v zemědělství dostanou výnosy ještě výše a pomohou hlavně obsluze strojů vykonávat precizně všechny pracovní úkony.“

predni-slovenska-farma-si-pochva-v4hqc5i8mk

Stejného názoru je i hlavní mechanizátor podniku Robert Zhorela, který vstupuje do diskuze a doplňuje. „V uplynulých letech došlo k výraznému nástupu nových technologií do zemědělství – jak v prostředcích tažných, tak v závěsovině. Především protože je doba čím dál více odkázaná na elektroniku a tato elektronika ovlivňuje už i zemědělství. Pokud chceme být efektivní, musíme využívat GPS systémy. Pokud chceme pracovat efektivněji v oblasti hnojení, musíme využívat variabilní hnojení a různé podpůrné systémy,“ říká Robert Zhorela, a dodává, že si tuto potřebu uvědomili včas. „Zemědělství se mění z tradičního pojetí do velmi moderního systému. V našem prostředí je na ústupu orba, více jsou podporované bezorebné technologie, hluboká kultivace,“ upřesňuje změnu strategie, která v podniku nastala již před několika lety a pokrok, který tato změna přinesla. Pro velmi úzký kontakt a osvědčenou spolupráci se společností BEDNAR FMT a Agroservis, která je zástupcem společnosti na většinové části území Slovenska vyústila oboustranná důvěra k pořízení hned sedmi strojů značky BEDNAR.

„Když jsme kupovali stroje BEDNAR přesně jsme věděli, jaké chceme. Chtěli jsme stroje na hluboké kypření a k tomu dokoupili stroje polní brány pro zpracování posklizňových zbytků a v poslední řadě meziřádkový kultivátor, “ říká ředitel společnosti pan Houmann.

„Od značky BEDNAR momentálně máme k dispozici dva dlátové pluhy Terraland, jeden s pracovním záběrem 6 metrů – TO 6000 a jeden s pracovním záběrem 3 metry – nesený za traktorem. K Terralandu TO 6000 disponujeme i doplňkovým nářadím Presspack a Cutterpack a též Ferti-Boxem, který nám zabezpečuje přihnojování. V neposlední řadě je to i Row-Master 8100, tedy meziřádková plečka s aktivním naváděním. No a pro zpracování strniště je to dvakrát Striegel,“ popisuje flotilu žlutočerných strojů pan Zhorela.

Ve společnosti Donau Farm vždy spolupracovali se silnými a spolehlivými partnery. Ne jinak tomu je i u současné spolupráce. „Výhody spolupráce s firmou BEDNAR vidím v tom, že k sobě máme velmi blízko. Firma Bednar velmi naslouchá naším podnětům, které vychází z používání a využívání strojů, což je z praxe. V neposlední řadě je to tím, že je firma Bednar na Slovensku zastoupena společností Agroservis, takže máme velmi dobré zásobení náhradními díly a máme je blízko,“ říká pan Zhorela a předává závěrem slovo řediteli společnosti panu Houmannovi. „Zástupci společnosti BEDNAR byly profesionální od samého začátku naší spolupráce. Díky sociálním sítím, kde jsme sdíleli výsledky práce našich strojů, se na nás začali obracet sousední podniky a ptali se nás na naše zkušenosti.  Naše odpověď byla a je vždy jednoznačná – stroje BEDNAR jsou kvalitní a spolehlivé, konstruovány s dobrou myšlenkou a určené do jakéhokoliv typu půd pro malé i velké zemědělce. Oceňujeme a poukazujeme i na filozofické směry, kterými společnost BEDNAR jde.“

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika